keskiviikko 26. joulukuuta 2018

Mietteitä jouluna 2018 - Jeshuan syntymäpäivä?

Tämä kirjoitus ei sivuston ylläpitäjän laatima, vaan henkilön, joka on perehtynyt tähän aiheeseen.


25.12.2018 / Mietteitä jouluna 2018 - Jeshuan syntymäpäivä? 

Shalom, 
'Katso, minä tulen - Tooraan on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala'. (Hepr. 10:7) 
image.png
 image.png
Jeshua opetti opetuslapsilleen, että Mooses, profeetat ja psalmien kirjoittajat, kaikki kertoivat Hänestä. Messiaaseen liittyvät profeetalliset tekstit ovat täynnä sanomaa. 
Luukas 24:44
Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". 
Jos haluamme löytää Messiaan, niin meidän tulisi tutkia uuden liiton kirjoitusten liksäksi myös kirjaa, josta Hän itse opetti; Tanachia (Vanhaa testamenttia).  
"Täysin ymmärrettynä kirjoitukset ovat täynnä Kristusta ja kaiken on tarkoitus osoittaa Kristukseen meidän ainoana Vapahtajanamme. Ei vain laki opeta meitä Kristukseen, eivätkä eri esikuvat, jotka ovat varjo tulevasta Kristuksesta, eivätkä edes profetiat, jotka ennustavat Kristuksen tulosta, vaan koko Vanhan Testamentin historia on täynnä Kristusta." (Alfred Edersheim, 'The Bible History, Old testament') 
Jeshua HaMashiach on kaikkien seitsemän JHVH:n juhlan, jo tapahtuneen tai tulevan, täyttymys. Joulu ei kuitenkaan ole näiden joukossa eikä liity Vapahtajaamme, Jumalan suunnitelmaan eikä edes Jeshuan syntymään. En kirjoita nyt Jeshuan syntymän merkityksestä, en siitä ilosanomasta, joka maailmalle tuli ja josta enkelitkin tulivat kuuluttamaan. Vaan kirjoitan juhlan ajankohdasta ja Jeshuan syntymän kytkemisestä vanhaan pakanajuhlaan. Kirjoitan siitä, että kristikunta on halunnut ja edelleen haluaa viettää omia määrittelemiä juhliaan Jumalan antamien juhlien sijaan ja ajoittaa ne miten haluaa. Niin ajatteli pohjoisvaltio Israelkin Jerobeamin johdolla, mutta se mm. oli kauhistus Jumalalle ja heidät karkoitettiin maastansa. Me kaikki uskovat iloitsemme, että Jeshua syntyi maailmaan Pelastajaksi ja Vapahtajaksi. Iloitsemme siitä joka päivä ja voi joulunakin siitä iloita. Haluamme tehdä elämässämme Jumalan tahdon ja seurata Jeshuaa. Onko meille siis annettu sanassa ohjeet juhlia Jeshuan syntymäpäivää ja onko annettu jokin tietty päivä, jolloin tätä on juhlittava? Tätä tarkastelemme. 

image.png
Syntyikö Jeshua jouluna, 25. joulukuuta? 
Dionysius Exiguus (n. 470 – n. 544) oli skyyttiläissyntyinen munkki, joka otti kristillisen ajanlaskun käyttöön tehdessään pääsiäisen aikataulukkoa. Hän sijoitti Jeshuan syntymän vuoteen 754 ab urbe condita (Rooman kaupungin perustamisesta lukien), josta tuli vuosi 1. Tähän perustuu ajanlaskumme eKr ja jKr (eaa ja jaa), vaikka nykyään tiedetään, että laskuissa on muutaman vuoden virhe.  
Joh 1:14
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 
John 1:14 And the Dvar Hashem took on gufaniyut (corporeality) and made his sukkah, his Mishkan (Tabernacle) among us [YESHAYAH 7:14], and we [Shlichim, 1Y 1:1-2] gazed upon his Kavod [SHEMOT 33:18; 40:34; YESHAYAH 60:1-2], the Shechinah of the Ben Yachid from Elohim HaAv, full of Hashem’s Chesed v’Emes. (OJB)  

Sana "asua" alkukielellä on tarkemmin "majaili" ja tulee sanajuuresta, joka tarkoittaa asua ilmestysmajassa tai teltassa, väliaikaisessa asumuksessa (hepr. jis-kon) ja (kreik. eskēnōsen, sanajuuresta skéné)Siksi Sukkotin, lehtimajanjuhlan, aika on tuntunut luontevalta ajatukselta Jeshuan syntymää ajatellen. (Jom Teruah, pasuunansoiton juhla, on toinen ehdokas.) Joka tapauksessa ollaan yhtä mieltä, että tishrikuu, joka on 7. kk raamatullisesta uudesta vuodesta, on syntymäkuukausi. 
Luuk 2:7
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 
 
Jeshua syntyi sen ajan suurvallan Rooman hallitessa ja historialliset lähteet osoittavat, että Rooma suoritti veronkantonsa sadonkorjuukauden lopussa, jolloin ihmisillä oli rahaa maksuihin; syys-lokakuussa. Joosefkin lähti verolle pantavaksi Marian kanssa Beetlehemiin.
Luuk 2:1-5
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 
 
image.png
  image.png
Jeshua sikisi Pyhästä Hengestä hyvinkin juuri Hanukka-juhlan aikana ja syntyi syksyllä tishrikuussa. Tätä todistaa myös, että pappi Sakariaan (Abian osaston) palvelusvuoron ajankohta oli kesäkuun lopussa. Israelin papeille oli säädetty 24 palvelusvuoroa, jolloin heidän tuli palvella temppelissä. Palvelusvuoro kesti yhden viikon ja näitä palvelusvuoroja oli kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kaikki papit palvelivat temppelissä kolmen pyhiinvaellusjuhlan aikaan: pääsiäinen, helluntai ja lehtimajanjuhla
1 Aik 24
1 Nämä olivat Aaronin poikien osastot: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
2 Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina.
...5 Heidät jaettiin arvalla, toiset niinkuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista.
...10 seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle,....
...19 Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät JHVH:n temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin JHVH, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt.
  

Talmud ja historialliset lähteet kertovat, että Abian palvelusvuoro, jossa Sakarias palveli oli neljännessä kuussa eli kesäkuussa, jonka jälkeen Sakariaan vaimo Elisabeth tuli raskaaksi. Noin kuusi kuukautta sen jälkeen (marras-joulukuu) Maria tuli raskaaksi kantaen kohdussaan Jeshuaa. Kun laskemme Marian raskaaksi tulemisesta yhdeksän kuukautta heprealaisen kalenterin mukaan, niin Jeshua syntyi Tishri kuussa (syys-lokakuussa), jolloin vietettiin lehtimajanjuhlaa. http://www.kotipetripaavola.com/jeesuksensyntymajalehtimajanjuhla.html#1
 
Luuk 1:35-36
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. 
Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;   

Miksi sitten Jeshuan syntymää vietetään jouluna eikä syksyllä? 
- Klemens (n. 200 jaa), kirkkoteologi Alexandriasta, oli ensimmäinen kirkkoisä, joka toi esiin Jeesuksen syntymän. (huom. käytän nyt välillä Jeesus-nimeä näissä kreikkal, roomal. yhteyksissä) Hänen ajatuksiinsa vaikutti myös tausta, josta tuli; hellenismi ja Kreikan filosofit. Kuitenkaan 25. joulukuuta ajankohtaa ei hänen keskusteluissaan mitenkään ole mainittu, vaan hän päätyi 25. huhti- tai toukokuuta, 4-2 eaahttps://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria
Toisella vuosisadalla kreikkalaissyntyinen kirkkoisä Origen, joka oli Klemensin opetuslapsia, tuomitsi roomalaisten vuosittaiset syntymäpäivän vietot ja mielsi ne pakanallisiksi tavoiksi.  The Catholic EncyclopediaOrigen painotti, että kirjoituksissa syntiset yksin, eivät pyhät, juhlivat syntymäpäiviään. (Origen, in Levit., Hom. VIII, in Migne P.G., XII, 495)   
Tämä antaa kuvan, että edes roomalaiskatoliset kristityt eivät viettäneet Jeesuksen syntymäpäivää eikä yleensäkään syntymäpäiviä Origenin elämän aikana (165-264 jKr). Myös katolinen teologi Arnobius 200-luvulla osoitti, että kristityt vielä tuolloin vastustivat syntymäpäiven viettoa. Vastustettiin jumalien, johtajien ja yleensä vain syntymäpäivien viettoa pakanallisena tapana.

Kreikkalaiset uskoivat, että jokaisella oli suojeleva henkiolento tai demoni, joka oli läsnä heidän syntyessään ja elämässään. Tällä hengellä oli mystinen yhteys jumalaan, jonka syntymäpäivänä ihminen syntyi. Roomalaiset uskoivat samoin, pitivät juhlia ja antoivat lahjoja. Rooman keisarit viettivät syntymäpäiväänsä siksi 25. joulukuuta, joka oli auringonjumalan päivä. (Argetsinger K. "Birthday Rituals: Friends and Patrons in Roman Poetry and Cult." Classical Antiquity 11 (2), 1992: pp. 175–193)
Entä juutalaiset? Ensimmäisen vuosisadan juutalainen historioitsija Josefus kertoo juutalaisten syntymäpäivien vietosta näin: "Ei, todellakaan, laki ei anna meille lupaa tehdä juhlaa lastemme syntymäpäivänä." (JosephusTranslated by W. Whiston. Against Apion, Book II, Chapter 26. Extracted from Josephus Complete Works, Kregel Publications, Grand Rapids (MI), 14th printing, 1977, p. 632).
Vaikka raamatussa ei ole erityistä kieltoa syntymäpäivän vietosta, siihen liittyy juutalaisilla negatiiviset kuvaukset Joosefin ajan faaraon ja Herodeksen syntymäpäivistä sekä myös kielletyn astrologian käyttö syntymähetkissä. Koska lähes kaikki ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia, heille ei tullut mieleenkään Jeshuan syntymäpäivän vietto.
"Juutalaisuudessa ei ole traditiota juhlia syntymäpäiviä, muutoin olisi esim. Mooseksen ja Abrahaminkin syntymäpäivien viettoa, mutta näin ei ole. Raamattu ei edes kerro heidän syntymäpäiviään, kuten ei Uusi Testamenttikaan kerro Jeshuan syntymän päivää." http://www.amfi.org/mailbag/messiahmas.htm
"...sääntönä, juutalaiset eivät juhlineet syntymäpäiviään. Todellakin, kun tärkeitä päiviä ja tapahtumia (yahrtzeit) juutalaisen historian suurmiehille kirjataan ja muistellaan, syntymäpäivät ovat tuntemattomia." (Your Jewish Birthday. Chabad-Lubavitch Media Center. http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2527/jewish/What-Happened-on-Your-Birthday.htm)
Encyclopedia Judaica: "Syntymäpäivien juhlinta on tuntematon perinteisissä juutalaisissa tavoissa." 
Tarkoitus ei ole tyrmätä tässä syntymäpäivien viettoa, vaan tuoda taustaa esiin, mikä oli ajattelu, uskonnolliset näkemykset ja maailman aika silloin, kun alettiin juhlia Jeshuan syntymää ja ymmärtää, miltä pohjalta ja miten tämä tapa alkoi. 
Edellä näkyy, että vasta neljännellä vuosisadalla kristityt alkoivat yleensäkin juhlia syntymäpäiviä. Tuolloin myös kristittyjen vauvakaste alkoi yleistyä ja joulun (Christ-mas / joulu-sana tulee sanasta Hul, pyörä) vietto. Euroopassa syntymäpäivien vietto alkoi Mithra-kultista, joka oli Persialaista alkuperää, mutta levisi sotilaiden mukansa kaikkialle Rooman imperiumia, kunnes kristinusko tuli tilalle.  
Joulukuun 25. oli auringonjumala Mithran syntymäpäivä. Mithralaisuudessa sunnuntain, auringon päivän, vietto oli siksi tärkeää. Rooman keisari Konstantinus, ensimmäinen keisareista, joka sittemmin kääntyi nimellisesti kristinuskoon, oli myös ensimmäinen keisari, joka laati sunnuntailait. Tämä tapahtui 7. maaliskuuta 321 jaa.  Muutama vuosi myöhemmin v. 325 jaa. Nikean kirkolliskokouksessa Konstantinus julisti sunnuntain jumalanpalveluksen "kristilliseksi päiväksi" Europa and the Book of Revelation.
Ensimmäinen dokumentoitu joulunviettopäivä on 25. joulukuuta 336 jaa. keisari Konstantinuksen ajalta. Joitakin vuosia myöhemmin, paavi Julius I virallisesti julisti, että Jeesuksen syntymäpäivää juhlittaisiin 25. joulukuuta. (Why is Christmas Day on the 25th December? http://www.whychristmas.com/customs/25th.shtml accessed 12/07/15)
Joulukuun 25. oli jo kaksi muuta juhlaa: 'Natalis solis invicti' ('Voittamattoman auringon syntymä') ja Mithran (persialaisen 'Vanhurskauden auringon') syntymäpäivä, jota palvottiin Roomassa. Heillä oli Saturnalia-juhla, joka omistettu aurinkojumalalle. Talvipäivänseisaus, myös aurinkojuhla, oli vain kolmea päivää aiemmin. Koska pakanat jo palvoivat tuona päivänä jumalia, kirkon johtajat päättivät tuoda samalle päivälle uuden juhlan, Jeesuksen syntymäpäiväjuhlan, joulun. Kun etsimme alkukotia monille uskonnoille ja jumaluuksille, se löytyy Baabelista. 

image.png
"Jotta pakanalliset roomalaiset saataisiin helpommin omaksuminaan uusi kristinusko, teki Konstantinus kompromisseja, Hän sekoitti muinaisen Baabelin uskonnon ja raamatullisen uskon keskenään. Semiramis-Tammus-kultin tilalle tehtiin uusi äiti-lapsi-asetelma, neitsyt Maria-Jeesus-lapsi-kultti. Mariasta tehtiin taivaan kuningatar ja jumalatar, jota rukoiltiin ja palvottiin välittäjänä ihmisen ja Jumalan välillä Jeesuksen asemesta....Raamatullisen lepopäivän, seitsemännen päivän eli sapatin, tilalle Konstantinus otti auringonpäivän eli sunnuntain, kun hän v. 321 jKr. julisti "kunnianarvoisen auringonpäivän" eli sunnuntain kaikkien kaupunkilaisten ja käsityöläisten lepopäiväksi. Tätä sunnuntailakia vahvistettiin vuosisata toisensa jälkeen kirkolliskokouksissa ja näin siitä vähitellen tuli lepopäivä Baabelin uskonnon pohjalta."  
Rooma on siis muuttanut ajat ja lain. Kristikunta jatkaa tätä kaikkialla maailmassa. Lisää voi lukea: http://israel-apu.fi/luettavaa/lindeman/mista-joulu-on-peraisin/
"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
Ja miten sopivat yhteen Messias ja Belial?
 Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.'
Sentähden: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias'"
 (2 Kor. 6:14-18)

Joulu (engl. Christmas / Christ's Mass) on siis roomalaiskatolinen juhla, joka syntyi pakanuudesta ja Jeshuan syntymä istutettiin vastoin totuutta tämän juhlan raameihin. Rooman suurvalta-aika oli täynnä valloituksia ja verenvuodatusta. Kaikilla maailmanvalloilla on ollut loppunsa, mutta Rooma kehitti paavin istuimen eli uskonnon kautta Rooma saattoi hallita, vaikka keisarillinen Rooma menettikin mahtinsa ja hajosi. Paavin hallintavalta kesti läpi pimeiden vuosisatojen 350-1500 jaa ja on jatkunut poliittisena ja uskonnollisena vaikuttajana senkin jälkeen.

Joku voisi kysyä, mitä pahaa on Jeesuksen syntymäpäivän vietossa, eikö hän olisi siitä vain iloinen? Se tiedetään, että Hän ei ainakaan kehoittanut seuraajiaan viettämään syntymäpäiväänsä. Jeesuksen nimi on juutalainen, Jeshua, hän oli ja on aina juutalainen, mikä monilta unohtuu, joka täytti koko Mooseksen lain, ympärileikattiin ja vietti Sapattia ja kaikkia JHVH:n määräämiä juhlia. Jos spekuloit, että Jeshuan syntymäpäivä kenties on joulukuun 25., ja haluat juhlia silloin, ja erityisesti koska muutkin juhlivat, niin voihan sitä juhlia. Se ei kuitenkaan perustu totuuteen. Jos juhlisi syntymäpäivää, niin irrottaisi sen edes kirkon korvausteologiasta ja siirtäisi syksyyn tishrikuulle lehtimajanjuhlan aikaan. Useimmat haluavat lakaista maton alle joulun hämärän menneisyyden ja jatkaa kaikesta tiedosta huolimatta. Mutta sanoisin, että tulevassa 1000v. Kuningaskunnassa ei myöskään näy 'kristillistä' joulua. "Maan päällä niinkuin Taivaassa"- tuskin 25. joulukuuta juhlitaan kristillisenä juhlana Taivaassakaan. 
Jaakob kirjoitti 12 sukukunnalle, niille, jotka tottelemattomuuden tähden oli karkoitettu Israelista, kadonneille heimoille, joita on tänäänkin vielä kätkössä kansojen seassa, mutta jotka pian palaamassa perintömailleen. Ennalleen asettaminen on alkanut ja se tapahtuu palaamalla sanan juurille pois ihmisten väärennöksistä. "Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle...17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.
 
Uskonpuhdistuksen (1517 jaa.) jälkeenkin roomalaiskatolisen kirkon 300-luvulla jaa. tekemät muutokset mm. Sapatin  vaihto sunnuntaiksi ja raamatullisten juhlien (3 Moos. 23. luku) vaihto pakanajuhlapäiviin, jäivät voimaan protestanttisissa kirkkokunnissa ja niistä erkaantuneissa evankelisissa seurakunnissa. Korvausteologia, joka alkoi roomalaiskatolisen kirkon aikojen ja lakien muutoksesta, jotta yhteys juutalaisiin katkeaisi, jäi voimaan ja antoi ponnahduslaudan anti-semitismille, inkvisitiolle, juutalaisvainoille. 
Joulu - vainojen aikaa juutalaisille
 Joulupäivä on ollut vuosisatojen ajan juutalaisille vaaran ja vainojen päivä, samoin kuin pääsiäinenkin. Juutalaisia on syytetty Jeesuksen tappajiksi.  Rooman valtakunnan aikana juutalaiset pakotettiin juoksemaan alasti Rooman katuja huvitukseksi katsojille 25. päivä. Nämä tavat jatkuivat pitkälle viime vuosisatoihin asti. Vielä 1836 Rooman juutalaisyhteisö kirjoitti paavi Gregorius XVI:lle anoen tätä lopettamaan juutalaisten häväistyksen jouluna. Tuolloin rabbit joutuivat juoksemaan klounimaisiin vaatteisiin pukeutuneina kaduilla ihmisten heitellessä heitä esineillä. Paavi kieltäytyi puuttumasta tähän. 

image.png
  image.png
Baudouin de Boulogne (Baldwin I) kruunattiin Jerusalemin kuninkaaksi 25. joulukuuta v. 1100 verisen Euroopan halki kulkevan ristiretken jälkeen. Ristiretkeläiset hyökkäsivät reitillään juutalaisiin yhteisöihin tappaen ja tuhoten. Kun he saapuivat Israeliin, ristiretkeläiset tappoivat tuhansittain juutalaisia ja muslimeja. 
V. 1312, oli 25. joulukuuta, kun juutalaisvastaiset mellakat puhkesivat joissain germaanisissa maissa. 
Jouluna 1369, Sisilian kuningas Frederick III laati käskyn, että kaikkien juutalaisten hänen kuningaskunnassaan oli jatkossa käytettävä erityistä punaista merkkiä.  
V 1881 jouluaattona juutalaisia syytettiin ääriään täynnä olevassa Varsovan kirkossa syntyneestä kaaoksesta, jossa kuoli tusinoittain ihmisiä. Tästä seurauksena kansanjoukot kulkivat kaduilla hyökäten juutalaisia vastaan kolmen päivän ajan tässä jouluajan pogromissa. Kaksi juutalaista murhattiin, 24 joutui sairaalaan, monia naisia raiskattiin ja yli tuhat juutalaista menetti kotinsa ja liiketoimintansa. 

Jopa nykyaikana jouluaikaan on liittynyt juutalaisvastaisia aineksia. Ku Klux Klan perustettiin 24. joulukuuta 1865. Vuosien ajan järjestö tappoi ja terrorisoi lukuisia juutalaisia samoin kuin afroamerikkalaisia. Kun KKK lynkkasi juutalaisen liikemiehen Leo Frankin Georgiassa v. 1915, yli puolet Georgian 3000 juutalasiesta pakeni osavaltiosta. 
24.12.1959, Roonstrasse Synagoga Kölnissä, Länsi-Saksassa oli töhritty swastikalla ja sanoilla “Juden raus” (juutalaiset ulos). Tästä seurasi viha-aalto Länsi-Saksassa; synagogia häväistiin ja juutalainen vanhus sai tappouhkauksen. 
Näistä vihamielisistä muistoista johtuen, jotkut juutalaiset yhteisöt päättivät pitää matalaa profiilia jouluaikaan; esim. juutalaiskoulut pidettiin kiinni 24. ja 25. päivinä ja kehoitettiin olemaan liikkumatta ulkosalla. Näinä päivinä monet juutalaiset ovat valvoneet koko yön siltä varalta, ettei koteihin hyökätä tai niitä polteta. Jotkut ääneen lausuvat Aleinu-rukousta 25. päivä vaaran torjumiseksi. Jiddishinkielinen sananlasku tuo esiin pelon ja vaaran, jota monet juutalaiset ovat kokeneet jouluna:  "Niti iz a beyzer layd", “Joulu on vakava taakka".
Tämän päivän juutalaiset ovat jonkun aikaa saaneet kokea turvallisuutta jopa jouluaikaan. Kuulemme silti uutisista lisääntyvästä anti-semitismistä läntisessä maailmassa. Ranskassa 43% juutalaisista harkitsee alijaa Israeliin ja Belgiasta, Saksasta, Ruotsista kuulee huolestuttavia viestejä. Israel alkaa olla turvallisin paikka juutalaisille ulkoisesta sotilaallisesta uhasta huolimatta: Israel puolustaa ja taistelee omiensa puolesta. Euroopan ns. kristillisillä mailla on paljon verivelkaa ja meidän tehtävämme on puhua, ei olla hiljaa, vaan tuomita jokainen anti-semitistinen puhe/teko/kirjoitus, ettei vanha viha ala kyteä uudelleen ja syttyä liekkeihin.  http://www.aish.com/ci/s/Black-Christmas-December-25-in-Jewish-History.html?s=mm
Nyt olemme kuitenkin ajassa, jolloin kaikki ennalleen asetetaan, sydämemme punnitaan. Traditioita, erityisesti kirkon rakentamia traditioita, jotka tehty kompromissilla maailman kanssa ja saatu näin hyvänolon harras tunnelma, jossa kukaan ei pahoita mieltään, ei ole monien helppo hylätä. Viime vuosina on alettu herätä, tutkia ja on halua palata raamatun sanaan. Jos on rakkaus Sanaan ja totuuteen, on valmis maksamaan myös hinnan. 
Apt. 17:30 "Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.David sanoo Ps. 51:8 "Katso, totuutta sinä haluat salatuimpaan saakka.." Pyhyyden Henki on Totuuden Henki.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti