tiistai 7. huhtikuuta 2020

Suojelevat sanat Psalmi 91


Suojelevat sanat

Psalmi 91

1 Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,

2 se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan."

3 Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.

4 Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus.

5 Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,

6 et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.

7 Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.

8 Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. -

9 Sillä: "Sinä, Herra, olet minun turvani." - Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi.

10 Ei kohtaa sinua onnettomuus, eikä vitsaus lähesty sinun majaasi.

11 Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.

12 He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi.

13 Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. –

14 "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni.

15 Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan.

16 Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."

** **

Edellinen: Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja maailman uskonnot  https://tutkitaankirjoituksia.blogspot.com/2020/04/yhdistyneet-kansakunnat-yk-ja-maailman.html

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja maailman uskonnot


Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja maailman uskonnot

 
Tämä teksti on koottu kahdesta erillisestä pdf-tiedostosta

 
YK pyytää maailman uskontoja siirtämään auktoriteettinsa heille U.N. Asks World Religions to Defer Authority to Them By Geri Ungurean, March 10, 2020

Kun ensin näin tämän otsikon, ajattelin varmaan katselevani jotakin satiirista sivustoa. Sitten tutkin, onko väitteissä perää. Niissä on. Veljet, ajanmerkit, jotka Jeesus on itse meille kertonut, ovat ympärillämme kaikkialla. Jos et näe sitä, niin avaa silmäsi ja Raamattusi!

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Mt. 24:3-14).

Olen kirjoittanut niin monia artikkeleita pahuudesta YK:ssa. Olen kirjoittanut Lucis Trust'in Alice Bailey'stä ja monista muista New Age -hahmoista, jotka tämä perkeleellinen instituutio hyväksyi avosylin. Olemme rukoilleet, että YK:n rakennus siirrettäisiin Yhdysvalloista toiseen paikkaan – MINNE TAHANSA -- mutta ei tänne!

Sivustolta: lifesitenews.com YK:n asiantuntija: Maailman uskonnot pitäisi siirtää YK:n asiantuntijoiden auktoriteetin alaisiksi. Erityisraportoija Ahmad Shaheed totesi, että perinteiseen moraaliin, usein luonteeltaan uskonnolliseen, perustuvat lait olisi kumottava, jos ne ovat ristiriidassa ihmisoikeustutkijoiden ja YK:n asiantuntijoiden mielipiteiden kanssa.

WASHINGTON, D.C., March 6, 2020 (C-Fam ) — YK:n uskonnonvapauden erityisasiantuntijan mukaan YK:n ihmisoikeuselinten raja-näkemysten (fringe views) on oltava lain ja politiikan suhteen monien johtavien maailmanuskontojen yleisten uskomusten yläpuolella. Äskettäin julkaistussa vuosikertomuksessaan YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija Ahmad Shaheed kirjoitti uskonnon ja sukupuolten tasa-arvon risteysalueesta. Hän päätteli, että perinteiseen moraaliin, usein luonteeltaan uskonnolliseen, perustuvat lait olisi kumottava, jos ne ovat ristiriidassa ihmisoikeustutkijoiden ja YK:n asiantuntijoiden mielipiteiden kanssa.

"Valtioiden velvollisuus on taata jokaiselle, myös naisille, tytöille ja LGBT+ -väestölle, tasavertainen oikeus uskonnon ja vakaumuksen vapauteen muun muassa luomalla suotuisa ympäristö, jossa moniarvoiset ja progressiiviset minäkäsitykset voivat ilmetä," hän sanoi. Näiden "minäkäsitysten" mahdollistamiseksi abortin tai muun seksuaalisen käyttäytymisen kriminalisoivat lait olisi kumottava. Shaheed totesi, että aborttia ja homoseksuaalista käyttäytymistä koskevat lait johtuvat usein uskonnollisten opetusten soveltamisesta elämän pyhyyteen, perheeseen ja seksuaalimoraaliin.

Vaikka ei ihan vaatinut suuria maailmanuskontoja, kuten kristinusko ja Islam, muuttamaan oppejaan, hän yritti tehdä eroa "patriarkaalisen" ja "sukupuolten tasa-arvoon" perustuvien uskonnollisten opetusten tulkintojen välillä. Raportissa viitataan tutkijoiden työhön, joka on pyrkinyt edistämään uskontoperinteiden "progressiivisia" uudelleentulkintoja lisäten, että sukupuoleen perustuvan väkivallan tai syrjinnän lähde ei ole välttämättä uskonnot, vaan pikemminkin niiden tietyt tulkinnat, "joita ei ole suojattu sinänsä."

Käsitettä "LGBT+ -oikeudet,” joka vasta äskettäin tuli tutkijoiden kielenkäyttöön ja jolla ei ole kansainvälistä konsensusta, vielä vähemmän virallisesti hyväksyttyä määritelmää, käsitellään raportissa annettuna tunnettuna ja vahvistettuna faktana. Sitä vastoin uskonnollisia perinteitä, joista jotkut ovat tuhansia vuosia vanhoja, pidetään toisarvoisina.

Erityisraportoija mainitsee "monet feministit ja ihmisoikeustutkijat" väittäessään, että "miesten ja naisten asemaa sääntelevät säännöt, mukaan lukien papiston nimittämisessä," eivät ole pelkästään uskonnollisia, vaan myös poliittisia ja siksi "ovat huolenaihe valtiolle ja kansainväliselle ihmisoikeuslaille.”

Viime marraskuussa Shaheed tviittasi lainauksen sukupuolten tasa-arvoon ja uskonnonvapauteen keskittyneeltä työpajalta: ”Kun turvallisen abortin saatavuus evätään, niin evätään oikeus elämään, oikeus terveyteen ja oikeus yhtäläiseen ihmisarvoon.”

Ihmisoikeusneuvosto piti maanantaina vuorovaikutteisen dialogin erityisraportoijan kanssa, jossa useiden elämää ja perhettä edistävien järjestöjen, mukaan lukien C-Fam, puolesta annettiin yhteinen lausunto, jossa esitettiin vastalauseita raportin syntymättömien lasten oikeuksien väheksynnälle ja vaatimuksille rajoittaa terveydenhuollon ammattilaisten oikeutta vastustaa aborttia omantunnon syistä.

Uskonnonvapauden erityisraportoijan (Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief) asema on osa YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyiksi (Special Procedures) kutsuttua osajoukkoa. Sellaisena hän työskentelee yksilöllisessä palkattomassa roolissa (capacity) ja hänen raporttinsa ovat neuvoa-antavia, ei sitovia. Siitä huolimatta he syöttävät YK:n ihmisoikeuksien kirjastoon asiakirjoja, jotka usein lainaavat toisiaan puolustaessaan ihmisoikeuksien tulkintoja, jotka ovat kaukana laajasta tuesta YK: n jäsenvaltioiden keskuudessa.

Aikaisemmat erityisraportoijat, mukaan lukien sellaiset, joiden valtuuksiin sisältyy kidutus, naisiin kohdistuva väkivalta ja oikeus terveyteen, ovat käyttäneet asemaansa edistämään aborttia puolustavia kantoja. Source Vasta tänään Rapture Ready julkaisi artikkelini: The U.N. Will Usher in Antichrist (YK tuo Antikristuksen)

Sattumaako? En usko. Tapahtumat ovat tulossa yhteen päällämme ja olisi oltava tietämätön Raamatun sanoista, ellei näe sitä. Koko maailma katselee kauhulla, kun näemme koronaviruksen matkaavan maasta toiseen. Tutkijat eivät ole koskaan nähneet tällaista virusta. Ja nyt kuulemme YK:n röyhkeästi sanovan maailmalle, että kaikkien uskontojen pitäisi tulla heidän auktoriteettiinsa alaisiksi? Ainoa asia, joka pitää minut rauhallisena, on tieto, että mikään tästä ei ole uutta meidän Jumalallemme. Hän hallitsee täydellisesti! How Can I Be Saved? Shalom b’Yeshua Messiah

YK tuo Antikristuksen U.N. Will Usher In Antichrist By Geri Ungurean, March 6, 2020 Tämä artikkeli on kirjoitettu alunperin vuonna 2015. Uskon, että olemme näkemässä Jumalan profeetallisen sanan toteutumisen niin suurella nopeudella -- tunsin tarpeelliseksi palauttaa tämä kirjoitus veljille luettavaksi ja ymmärrettäväksi.

Monet luulevat, että YK on vain kokoelma edustajia maailman valtioista – jotka ovat siellä rauhan ylläpitämiseksi kansakuntien kesken. Veljet - tämä paha järjestö ei ole vain Israelin vastainen, vaan heitä ohjaa heidän syvä uskonsa New Age -liikkeeseen. He palvovat Lusiferia, jonka he uskovat olevan se valaistunut. Tämä selittää katkeran vihan YK:ssa Israelia ja juutalaisia kohtaan. Saatanahan vihaa juutalaisia. YK odottaa korkeinta opettajaa, joka kulkee monilla nimillä. Me kristityt käytämme hänestä itse Jumalan antamaa nimeä - tuo nimi on Antikristus.

Alkuperäinen artikkeli: Muutama kuukausi sitten kirjoitin kaksiosaisen artikkelin okkultismin alkuperästä YK:ssa. Selitin sellaista, jota kutsutaan nimellä ”Lucis Trust” ja kerroin lyhyen historian Alice Bailey'stä, joka auttoi tuomaan lusiferistisen palvonnan YK:hon. YK:ta koskevien nopeasti muuttuvien tapahtumien, etenkin paavi Franciscuksen suunnitellun ilmastomuutosta ja maailman autioittamista koskevan julkilausuman valossa, minusta tuntui, että olisi hyvä päivittää aikaisemmat artikkelit.

Kristittyjen on tiedettävä, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Meidän on kyettävä selittämään pelastumattomille, kuinka Saatana käyttää YK:ta tuomaan Uuden Maailmanjärjestyksen - maailmanhallituksen ja lopulta itse Antikristuksen.

“Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2.Ts. 2:1-4).

Alku: Venäläisen teosofi Madame Helena Blavatsky'n johtava opetuslapsi Alice Ann Bailey perusti Lucifer-säätiön vuonna 1920. Vuonna 1922 nimi muutettiin Lucis Trust'iksi. Voin vain kuvitella, että tämä tehtiin sen jälkeen, kun ymmärrettiin, että nimi Lucifer varmasti pelästyttää monet, jotka lukevat ja rakastavat Jumalan Sanaa. Älä kuitenkaan erehdy, tämän ryhmän sisäinen toiminta ja pyrkimys pysyivät ennallaan.

Madame Helena Blavatsky tunnetaan New Age -liikkeen ja uuden ajan okkultismin “äitinä.” ”Salaisessa opissaan” hän opetti, että Lusifer oli korkeampi ja vanhempi kuin Raamatun Jumala ja että Lusifer oli uhrattava ja lähetettävä maan päälle kirkon tulevien oppien vuoksi. Hän opetti, että Saatana oli todella ”hyvä” ja että hänet tunnettiin monilla nimillä, mutta lähinnä Viisauden Jumalana - Jumalan kosmisena peilikuvana. Hän kutsui häntä myös ”aamun Pojaksi” ja monissa kirjoituksissa Jumalan Pojaksi.

Oltuaan vuosia kontaktissa ns. henki-mestariensa kanssa (tiedämme, että he ovat demoneja), Blavatsky julkaisi teoksen ”Isis Unveiled (Hunnuton Isis)” vuonna 1877, valtavan menestyksekkään kirjoituksen, jota seurasi ”Secret Doctrine (Salainen oppi)” vuonna 1888. Hän perusti Lontoossa myös okkulttisen lehden nimeltä “Lucifer.” Siihen mennessä Blavatsky oli hankkinut valtavan kannattajajoukon.

Kun kristinusko opettaa, että Lusifer on pahan ydin, New Age -opettajat hyväksyvät hänet valaistuneena ja palvottavana. Kun häntä jumaloidaan, meidän Jumalaamme inhotaan. Okkultismissa ja New Age -filosofiassa Lusiferia pidetään älyllisen ja henkisen vapauden edustajana. Me, jotka olemme uudestisyntyneitä ylhäältä, tiedämme, että Jumalamme heitti Lusiferin taivaasta sen jälkeen, kun hän oli päättänyt olla korkeimman Jumalan kaltainen:

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan” (Isaiah 14:12-15).

Alice Ann Bailey sai tietonsa “ylösnousseiden mestareiden” lähteneiltä hengiltä. Kristittyinä tiedämme, että nämä henget ovat vain demoneja, jotka toteuttavat isäntänsä, paholaisen, käskyjä. Tiedämme, että Lusiferin nimi muutettiin Saatanaksi taivaasta heittämisen jälkeen; lusiferilaiset viittaavat häneen edelleen Lusiferina.

Mitä tekemistä tällä on YK: n kanssa? Lucis Trust on vuosien ajan ollut filosofinen ja uskonnollinen konsulttifirma kaikille YK:n jäsenille. Se on kudottu YK:n kankaaseen ja tehty niin petollisella tavalla. Tavallinen ihminen tietää Lucis Trust'ista vähän, tai ei mitään.

”YK:ssa meillä on meditaatioita pari kertaa viikossa. Meditaatiojohtaja on Sri Chin ja näin hän sanoi tästä tilanteesta: “…YK on Jumalan valittu instrumentti; olla valittu instrumentti tarkoittaa olla jumalallinen lähettiläs, joka kantaa Jumalan sisäisen näyn ja ulkoisen ilmenemisen lippua. Eräänä päivänä maailma hellii ja vaalii YK:n sielua omanaan ylpeydellä, sillä tämä sielu on kaikkia rakastava, kaikkia ravitseva ja kaikkia tyydyttävä."

– Donald Keys, järjestön Planetary Citizens presidentti ja kirjan Earth At Omega tekijä. YK:sta on vakaasti tulossa uuden maailmanuskonnon keskus, jossa oudolla ja saatanallisella tavalla tulevat yhteen New Age -mystiikka, panteismi, alkuperäiskansojen animismi, ateismi, kommunismi, sosialismi, lusiferilainen okkultismi, luopunut kristinusko, Islam, taolaisuus, buddhalaisuus ja hindulaisuus.

Tämän uuden uskon ihailijoihin ja apostoleihin kuuluu omituinen sekoitus kristallin palvojia, astrologeja, radikaaleja feministejä, ympäristönsuojelijoita, kabbalisteja, ihmisen mahdollisuuksiin uskovia, itämaisia mystikkoja, poppsykologeja ja ”liberaaleja” pappeja, jotka yleensä yhdistettäisiin 1960-luvun omituiseen helmisandaalivastakulttuuriin. Tänä päivänä tämän nopeasti kasvavan liikkeen palvojat ovat yhtä todennäköisesti tutkijoita, diplomaatteja, yritysjohtajia, valtionpäämiehiä, kansainvälisiä pankkiireja ja valtavirran kristillisten kirkkojen johtajia.”

Niin pelottavalta ja omituiselta kuin tämä kaikki meistä voi kuulostaa, on täysin ymmärrettävää, että Saatana perustaa YK:n kaltaisen instituution vapauttamaan pirullisen petoksensa ja eksytyksensä kadotetun maailman päälle. Sanotaan, että "tieto on valtaa."

Uskovilla tämä tieto YK:sta ja siitä, mitä siellä todella tapahtuu, auttaa meitä arvioimaan aikaa ja ehkä jopa avaamaan joidenkin silmät epäuskoisessa pahaa aavistamattomassa maailmassa.

”Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!” (Jes. 5:20).

Teosofisen seuran missio paljastuu tässä lausunnossa: “”Vastustaa jokaista dogmaattista teologian muotoa, erityisesti kristinuskoa, jota seuran johtajat pitävät erityisen turmiollisena … torjua mahdollisuuksien mukaan lähetyssaarnaajien pyrkimyksiä harhauttaa ns. "pakanat," mitä tulee kristinuskon todelliseen alkuperään ja dogmeihin sekä jälkimmäisten käytännön vaikutuksiin julkiseen ja yksityiseen luonteeseen ns. kristillisissä maissa.”

Saatana on käyttänyt Jumalan sanaa, mutta vääntänyt sen ja kääntänyt ylösalaisin. Hyvä on paha, paha hyvä, aivan kuten profeetta Jesaja sanoi. Eliitti näkee valaistumisen aikakauden korkeampana - ylevämpänä - sopivampana ryhmälle edustajia kaikkialta maapallolta. He odottavat valaistusta Ylösnousseilta Mestareiltaan ymmärtämättä, että heidän kallisarvoinen Lusiferinsa pelaa heillä. Hän lähettää demonikäskyläisiään kommunikoimaan meditaatio- ja yliaistillisten lukuryhmien johtajien kanssa.

Useimmille olisi järkytys tietää, että YK on suurin okkultismin ja New Age'in kannattajien kokoontuminen planeetalla. Uutta maailmanjärjestystä (NWO) koskevia lainauksia Alice Ann Bailey'ltä:

“Uuden maailmanjärjestyksen on vastattava välittömään tarpeeseen, eikä oltava yritys tyydyttää jotakin kaukaista, idealistista näkyä. Uuden maailmanjärjestyksen on oltava sopiva maailmalle, joka on läpikäynyt tuhoisan kriisin ja ihmiskunnalle, jonka kokemus on pahasti särkenyt.

Uuden maailmanjärjestyksen on laskettava perustus tulevalle maailmanjärjestykselle, joka on mahdollinen vasta toipumisen, jälleenrakentamisen ja uudelleenrakentamisen ajan jälkeen.” ”Uuden maailmanjärjestyksen valmistelujaksolla tapahtuu vakaa ja säännelty aseistariisunta. Se ei ole valinnainen. Mikään valtio ei saa tuottaa eikä järjestää varusteita tuhoaviin tarkoituksiin eikä loukkaamaan toisen valtion turvallisuutta.

Uuden maailmanjärjestyksen on oltava sopiva maailmalle, joka on läpikäynyt tuhoisan kriisin.” ”Meitä kiinnostaa vain yksi aihe, uuden maailmanjärjestyksen tuominen... Nykyinen maailmanjärjestys (joka tänä päivänä on suurelta osin häiriö) voidaan muokata ja muuttaa niin, että vähitellen voi syntyä uusi maailma ja uusi ihmisrotu. Luopuminen ja uhrautuvan tahdon käyttö tulisi olla perussävelenä sodan (toisen maailmansodan) jälkeiselle välivaiheelle, ennen Uuden Aikakauden avajaisia."

Kuten voit nähdä, YK: n tavoitteena on selvästi uuden maailmanjärjestyksen perustaminen. Tämä NWO pystyttää maailmanlaajuisen näyttämän jonkun tulemiselle. Tulemme näkemään, kuka tämä kauan odotettu henkilö on. Ketä he odottavat? Tietäen, että Lucis Trust on rakennettu saatanistiselle perustukselle, ei ole vaikea arvata heidän lopullista päämääräänsä. He odottavat ”Herraa Maitreyaa” tai kuten he kutsuvat häntä ”Kristusta.”

Mutta älä mene lankaan. On täysin varmaa, että hän ei ole meidän Messiaamme Jeesus Kristus.

Maitreya – Uusi maailmanjärjestys “Tämä "aikakauden loppuminen" aiheuttaa väistämättä tietyn määrän luonnonkatastrofeja, kuten tulvia ja maanjäristyksiä ja olemme näkemässä dramaattisen huipentuman katastrofien määrässä ympäri maailmaa.... Maitreya sanoo: Viimeksi tullessani Jeesuksena Raamattuun kirjoitettiin, että kun ilmestyisin uudelleen, niin luonnonvoimat häiriintyisivät.“…Katastrofien huipun jälkeen tulee rauhallinen aika – väkivalta ja tuho loppuvat. Kun ihmiset saavuttavat tietoisuuden, heidän syyllisyytensä katoaa… ” – Maitreya’s Mission, Volume Two, Benjamin Creme, Share International Foundation, 1993, pp186-187

Kun luin ”heidän syyllisyytensä katoaa,” ajattelin synnin syyllisyyttä ja katumusta. Okkultistit eivät kuitenkaan puhu tarpeesta tehdä parannus synnistä. He puhuvat vain valaistumisesta. “Raamattu ennustaa Ilmestyskirjassa monia katastrofeja, jotka alkavat kuudennen sinetin napojen siirtymisestä ja käsittävät meteorin iskun valtamereen (8:8), suuria nälänhätiä ja vitsauksia (6:8), voimakkaan kuumuuden auringosta (16:8) ja monta muuta.”

Nämä okkultistit käyttävät Jumalan sanaa, kun se on sopivaa, mutta poikkeuksetta muuttavat ja tärvelevät sen tarkoituksiinsa. Maailmanlaajuisesti New Age -käytäntöihin osallistuu miljoonia ihmisiä. Israelissa ja kaikkialla maailmassa harjoitettava Kabbala on New Age'iä. Israelissa on jopa arvostettuja rabbeja, jotka tunnetaan “kabbalistisina rabbeina.” Antikristus on epäilemättä New Age'lainen.

Ei ole yllättävää, että tämä kadotuksen mies pettää Israelia ahdistuksen ensimmäisten 3 ½ vuoden ajan. Maitreya ennustaa nykyisen rahoitusjärjestelmän romahduksen. “Kun Yhdysvaltojen vaurauden keidas alkaa kuivua, kuten sen on tehtävä nykyisessä maailmanlaajuisessa finanssikriisissä, Lännen osakemarkkinat romahtavat. Tämä romahdus antaa hallituksille mahdollisuuden arvioida uudelleen taloudelliset prioriteettinsa, sanoo futuristi Benjamin Creme. Maailman valtiot kokoontuvat yhteen keskustelemaan, kuinka selviytyä tulevaisuudesta hallitusti.”

Tämä on täysin väärää ja demonista. Kaikki, mitä meidän on tiedettävä, löytyy Jumalan Sanasta. Saatana haluaa epätoivoisesti pettää mahdollisimman monta ihmistä. Hän tietää, mitä Sanamme sanoo lopunajoista, mutta hän tietää myös, että on enemmän ihmisiä, jotka eivät usko Jumalan Sanaan, kuin siihen uskovia. Hän haluaa pitää sen sellaisena.

Veljet, kirjoittamista on vielä paljon, mutta tästä artikkelista tulisi valtava. Kehotan teitä menemään lähteisiin, joihin tässä artikkelissa viittaan. Sieltä löydätte Lucis Trust'iin osallistuvien henkilöiden ja yritysten nimiä ja monet niistä järkyttävät sinua. Tunsin hätää kirjoittaa näistä asioista. Meidän, jotka rakastamme Herraa Jeesusta Kristusta, on tiedettävä, kuinka väkevä eksytys tulee maan kansoille.

Nyt, kun paavi Franciscus tulee pääpuhujaksi YK:ssa syyskuussa koskien ns. ilmaston lämpenemistä, juoni varmasti tiivistyy. Tämä paavi on myös todellinen marksilainen ja uskoo "globaaliin poliittiseen auktoriteettiin." Hän uskoo vaurauden uusjakoon. On uskomatonta, että hän uskoo myös, että maan väkilukua täytyy vähentää lähes 95%! Muista, että paavi Franciscus on jesuiitta.

Jesuiittoja on kutsuttu Vatikaanin armeijaksi. He eivät koskaan ajatelleet, että yhdestä heistä tulisi itse paavi! Me kaikki tarkkailemme näitä tapahtumia, mutta kristityt tietävät, mitä Jumalan profeetallinen Sana sanoo. Olemme niitä siunattuja, jotka tietävät TOTUUDEN. JEESUS on TOTUUS. “Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6) ÄLÄ ANNA PETTÄÄ ITSEÄSI

 

maanantai 6. huhtikuuta 2020

Kaksi näkyä: Ruoka ja tavara


Ruoka

Näin viime yönä 6.4 voimakkaan ja selvän unen. Istuin ison kattamattoman pöydän ääressä. Ympärilläni istui joukko ihmisiä, jotka olivat minulle vieraita, ja he olivat hyvin pukeutuneita. Yhtäkkiä nousin ylös ja sanoin selkeät, kuuluvat sanat. Samalla tiesin, että he eivät olleet koskaan kuulleet näitä sanoja:

”Siunattu olet sinä Herra meidän Jumalamme, joka annat meille leivän maasta, aamen. Tämä on kaikkein vanhin ruokarukous, siinä ei siunata ruokaa, vaan Herraa.”

Kaikki pöydän ääressä olevat ihmiset katsoivat kuin jähmettyneinä ”silmät pyöreinä” suoraan eteensä. Uni päättyi tähän. Aamulla herätessäni uni tuli heti mieleeni. Sanoma oli selkeä. Pian on kyse ruuasta. – Jouni

** **

Materiaan pohjautuva elämä päättyy

Perjantaina 20.3.-20 mentyäni nukkumaan ja ollessani valveen ja unen rajamailla, näin yhtäkkiä ilmestyksen ja säpsähdin siihen.

"Näin edessäni ikään kuin leveän virran, jotain 50-100 m leveä, molemmin puolin virtaa oli asutusta, matalia kerrostaloja ja pienempiä taloja. Virta oli voimakas. Mutta se ei ollut tavallinen joki, se oli kuin pitkä laskettelurinne jossain suuressa laskettelukeskuksessa. Tämä väylä oli täynnä tavaraa, isoja huonekaluja ja kaikkea mahdollista tavaraa, joita ihmiset omistavat. Kaikki tämä valtava päällekkäin oleva tavaramäärä painui virran mukana alas. Seurasin katseellani tätä loppumatonta vyöryä, rinne jyrkkeni ja kaikki tämä tavaramäärä painui kauas alas silmin kantamattomiin. Tätä näkyä katsellessani tajusin, että virran mukana ei mennyt yhtään ihmistä, kaikki oli pelkkää tavaraa. Näky päättyi tähän"

 
Uskon, että tämä näky tulee toteutumaan pian, vaikka se on niin ankara meille ihmisille. Materiaan ja tavaran paljouden omistamiseen perustuva nykyinen elämäntapa on päättymässä, se huuhdotaan alas eikä sitä enää koskaan nähdä. – Jouni


** **


 

 

perjantai 3. huhtikuuta 2020

Video: Nyt on alkuseurakunnan aika


Petri Paavola julkaisi videon 29.3.-20


”Nyt on alkuseurakunnan aika, uusi maailmanjärjestys nousee.”

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4pHQlDd2HYVideon kesto 24 min


”Sattumalta” julkaisin samana päivänä kirjoitukseni samasta aiheesta ”Vielä neljä kuukautta ja…” http://jouninkootut.blogspot.com/2020/03/viela-nelja-kuukautta-ja.html

 

 
** **

Kolme profetiaa, näkyä


Kolme profetiaa tai näkyä:  Materiaan pohjautuva elämä päättyy 20.3.-20, Sanoma Euroopalle 28.4.-19, Jon Matusin profetia 2009

 

 
Materiaan pohjautuva elämä päättyy

 
Perjantaina 20.3.-20 mentyäni nukkumaan ja ollessani valveen ja unen rajamailla, näin yhtäkkiä ilmestyksen ja säpsähdin siihen.

"Näin edessäni ikään kuin leveän virran, jotain 50-100 m leveä, molemmin puolin virtaa oli asutusta, matalia kerrostaloja ja pienempiä taloja. Virta oli voimakas. Mutta se ei ollut tavallinen joki, se oli kuin pitkä laskettelurinne jossain suuressa laskettelukeskuksessa. Tämä väylä oli täynnä tavaraa, isoja huonekaluja ja kaikkea mahdollista tavaraa, joita ihmiset omistavat. Kaikki tämä valtava päällekkäin oleva tavaramäärä painui virran mukana alas. Seurasin katseellani tätä loppumatonta vyöryä, rinne jyrkkeni ja kaikki tämä tavaramäärä painui kauas alas silmin kantamattomiin. Tätä näkyä katsellessani tajusin, että virran mukana ei mennyt yhtään ihmistä, kaikki oli pelkkää tavaraa. Näky päättyi tähän"

Uskon, että tämä näky tulee toteutumaan pian, vaikka se on niin ankara meille ihmisille. Materiaan ja tavaran paljouden omistamiseen perustuva nykyinen elämäntapa on päättymässä, se huuhdotaan alas eikä sitä enää koskaan nähdä. – Jouni

 
** **

Reinhard Hirtler Puolassa 28.4.2019

SANOMA EUROOPALLE

 
Herra sanoo: Kutsun teitä valmistautumaan!

Eurooppaan on tulossa aika, jolloin monet ovat hyvin epätoivoisia. Seuraavien 17 kk:n aikana tulee olemaan paljon ravistelua. Monia kauheita asioita kuullaan Euroopasta. Monien ihmisten elämää ravistellaan. Ihmiset ovat epätoivoisia eivätkä enää tiedä, mistä saa tulevaisuuden toivoa. Mutta minä sanon omilleni: Valmistautukaa, koska tämä on teidän hetkenne loistaa kirkkaasti.  Tämä on teidän hetkenne osoittaa minun kirkkauttani elämänne kautta. Kyseessä on aika antaa epätoivoisille toivoa, jota he ovat etsineet.

Herra sanoo, että omieni Euroopassa tulee valmistautua. Nyt on aika, jolloin en salli ihmisen korottaa itseään. Tämä on aikaa, jolloin Kirjoitukset toteutuvat. Kaikki, mikä voi järkkyä, tulee järkkymään. Koska tulette näkemään valtakunnan, joka ei järky. Sanon omilleni:

Valmistautukaa tätä hetkeä varten Euroopassa.

Yhdistän kansani, ne, joilla on samanlainen sydän. Yhdistän ihmiset, joilla on totinen sydän minun suunnitelmilleni eikä heidän omalle ohjelmalleen. Ja ne kansastani ja johtajista, joilla on ollut omat suunnitelmansa, tulevat näkemään miten heidän palvelutehtävänsä romuttuvat. He tulevat näkemään, miten heidän elämänsä hajoaa. Sillä Herra sanoo: Minä rakastan syvästi tätä maanosaa. Ja olen nähnyt sen tuhon, jonka humanismi on aiheuttanut.Olen nähnyt myös sen tuhon, mitä monet demoniset opetukset ovat aiheuttaneet tälle mantereelle. Ja olen kuullut niiden huudon, joilla ei ole enää jäljellä tulevaisuutta eikä toivoa.

Herra sanoo: Olen valmis tekemään jotakin, jota Eurooppa ei ole koskaan nähnyt. Ja kutsun omaa kansaani olemaan siinä mukana. Siksi kutsun kansaani valmistautumaan olemaan osallisena siinä, mitä minä tulen tekemään Euroopassa. Nyt ei ole aika rakentaa omaa palvelutehtävää eikä ole aika ajaa omia suunnitelmia. Nyt on aika olla minun suunnitelmissani, tarkoituksissani ja sydämeni mukaisesti.

Monet teistä ovat pettyneet – olette pettynet ihmisiin, joihin olette luottaneet. Herra sanoo: Minä halusin, että petyit, koska luotit ihmiseen etkä minuun. Halusin tämän pettymyksen johtavan sinut takaisin alkulähteelle, joka olen minä. Ja kun sinä käytät tätä kärsimääsi tuskaa ihmiseen pettymisestä niin, että tulet takaisin minun luokseni, joka olen toivon lähde, ja ojennat sydämesi minun sydämeni mukaiseksi, valmistaudut olemaan osana sitä, mitä tulen tekemään tässä maanosassa.

Herra sanoo: Älä välitä siitä ravistelusta, mitä näet ympärilläsi, äläkä välitä siitä poliittisen maailman ravistelusta, mikä tapahtuu Euroopassa. Huomaa, miten poliittinen korruptio paljastuu EU:ssa. Katso, miten tuon julkisiksi asiat, jotka on puhuttu salassa. Herra sanoo: Kaiken tämän tarkoitus on valmistaa Eurooppa sitä sadonkorjuuta varten, joka on tulossa.

Tästä syystä sanon kansalleni: Valmistautukaa! Ojentakaa sydämenne minun sydämeni mukaisiksi. Hylätkää omat suunnitelmanne, joita olette toteuttaneet niin kauan. 

Herra sanoo, että muutaman seuraavan viikon aikana (2019) Hän tulee vapauttamaan uuden esirukouksen Hengen omiensa ylle Euroopassa. Kyse ei ole samanlaisesta esirukouksesta, jota on aiemmin ollut. Ihmiset sanovat, että tulee rukoilla, jos etsit minun kasvojani. Nyt on kyse esirukouksesta, joka on syntynyt minun Hengestäni. Kun Henkeni herättää lapseni keskellä yötä, he alkavat itkeä minun kyyneleitäni. Kun Henkeni liikkuu lasteni työpaikoilla, he jättävät työnsä ja alkavat itkeä minun kyyneleitäni. 

Herra sanoo: Teen yliluonnollista verkostoitumista omieni keskuudessa Euroopassa ja yhdistän lapseni tällä mantereella yliluonnollisesti. Isot konferenssit suurine puhujineen eivät houkuttele heitä. Heitä ei enää vedä ihmisen voima tai maine. Heitä vetää vain minun Henkeni, jolla on uskomaton tavoite. Ja ne, joilla on korva, kuulevat. Ja ne, joilla on korva, hylkäävät omat pyrkimyksensä.

Mutta on niitä, jotka eivät kuuntele, ja niitä jotka jatkavat omia uskonnollisia pelejään. Tulee olemaan niitä, jotka sanovat: 'Herra kehotti minua tekemään näin', mutta he puhuvat omasta sydämestään. Ja he jatkavat suurten tapahtumien järjestämistä. Mutta näissä tapahtumissa ei ole elämää. Koska se, mitä minä teen Henkeni kautta, on hyvin erilaista. Minä yhdistän kansani yliluonnollisella tavalla. Kyseessä on sydänten yhteys. Henkilökohtaiset tavoitteet eivät ole tärkeitä. He kaikki kuulevat saman äänen. He kuulevat Pyhän Hengen kutsun olla osallisena sadonkorjuussa. 

Herra sanoo, että on ihmisiä, joita ei vielä tänään tunneta, mutta huomenna he ovat osa siitä, mitä minä teen tällä mantereella. On ihmisiä, jotka ovat hyvin tunnettuja kristillisissä, hengellisissä piireissä tässä maanosassa. Mutta huomenna he ovat jo historiaa, koska heidän sydämensä ei ole yhtä minun sydämeni kanssa.

Minä kutsun kansaani valmistautumaan. Ja seuraavien kuukausien aikana monet lapseni näkevät profeetallisia unia. Nämä unet ovat kuin palapelin palasia. Omani alkavat puhua näistä unistaan. Ja kun ne laitetaan yhteen, niistä muodostuu kaunis kuva. Kun omani alkavat kertoa profetaalisista unistaan, palaset alkavat loksahtaa paikoilleen. Yhdellä ihmisellä ei ole koko kuvaa, tarvitaan lapseni kokoamaan palat yhteen. 

Kun omani jakavat profeetallisia uniaan, minä nostan esiin niitä, joilla on profeetallinen unien tulkintakyky. Ja niille teistä, jotka menneisyydessä ovat tulkinneet profeetallisia unia, mutta lahja on pettymysten vuoksi jäänyt käyttämättömäksi, Herra sanoo nyt: Minä herätän sen lahjan toimimaan uudelleen.

Ja niiden sydämet, jotka on kutsuttu ymmärtämään profeetallisia unia ja symboleja, minun Henkeni sytyttää. Heidän sydämessään tulee olemaan vahva jano ymmärtää profeetallisia sanomia ja unia. Minä yhdistän nämä ihmiset. Ja antamani näyt laitetaan yhteen, ja siitä tulee kaunis kuva. Siinä on Kristus korotettuna Euroopan yllä. Tämä on se kuva, jonka annan kansalleni.

Mutta Herra sanoo: Muista että sinun on valmistauduttava saattamalla sydämesi olemaan yhtä minun sydämeni kanssa. Ei pyytämällä minua siunaamaan sitä, mitä olet tekemässä vaan huutamalla sydämesi syvyydestä minun valtakuntani tulemista ja minun tahtoni tapahtumista. Ja ne, joiden sydämessä on tämä huuto, heidän sydämensä ovat yhtä minun sydämeni ja tarkoitusteni kanssa. Ja minä käytän heitä voimallisesti valtakunnassani.

Kristilliseen maailmaan Euroopassa on tulossa muutos. Kukaan ihminen ei voi pysäyttää tätä muutosta. Sillä Herra sanoo: Olen vuodattanut niin monia kyyneleitä tämän mantereen vuoksi. Olen itkenyt niin paljon tämän mantereen kansojen vuoksi. Herra sanoo: Asiat muuttuvat tämän mantereen kristillisessä maailmassa.

Kuuluisat kristilliset johtajat eivät ole enää kuuluisia; ne jotka tavoittelevat omia valtakuntiaan; ne, jotka rakentavat korkeita torneja ja laittavat nimensä niiden huipuille – näistä tulee merkityksettömiä nopeasti.

Mutta on niitä, jotka eivät koskaan halunneet rakentaa tornia. He ovat vain halunnet rakentaa asumuksen tai pyhäkön, jossa Henkeni voi asua. He ovat niitä, joista tulee merkittäviä. Sillä minun mielisuosioni on temppelissä, jossa Henkeni on kotona, jossa Henkeni on hyvä olla.

Katso ja huomaa: asiat Euroopassa tulevat muuttumaan!

 
** **

Pastori Jon Matutisin profetia 2009

Pastori Matutis sai sanan aikana, jolloin emme vielä eläneet talouskriisin aikaa. Hän sai aikoinaan myös profetian Berliinin muurin kaatumisesta ennen kuin siitä oli mitään tietoa. Profetia toteutui tarkasti. Matutis on Berliinin Nazareth-vapaakirkon johtava pastori ja johtaa myös hyvin laajaa lähetystyötä eri puolille maailmaa. Syntyisin hän on Liettuasta. Hän on opiskellut Sveitsissä ja väitellyt siellä tohtoriksi.

 
Profeetallinen sana pastori Jon Matutisin kautta 2009:

 
Rukoillessani tänä aamuna Jumala antoi minulle näyn. Hän näytti minulle suuren, maailmanlaajuisen liikekannallepanon. Näin itseni kävelemässä pitkin hiekkarantaa. Yhtäkkiä kuului kovan jylinän, joka voimistui voimistumistaan. Se ei ollut meren eikä tuulen aiheuttama ääni. Ulkopuolella oli täysin hiljaista. Meren pinta oli sileä kuin lasi. Syvä jylisevä ääni, joka muistutti sortumaisillaan olevien vuorten kumua, jyrisevä ääni, jollaista en ollut siihen saakka koskaan elämässäni ennen kuullut, tuli kaukaa meren toiselta puolelta. Ääni voimistui niin mahtavaksi, että maa alkoi järähdellä ja vapista. Se kuulosti aivan matalaäänisen bassotrumpetin törähdykseltä. En ollut koskaan aikaisemmin kuullut tällaista ja näin syvää bassoääntä. Koko ilma värisi. Kaivauduin rantapenkereen dyyneihin, kasvot maassa ja odotin nähdäkseni mitä tästä luonnonnäytöksestä seuraisi.

Kun jylinä ei loppunut, vaan kävi aina voimakkaammaksi, näin alkavani rukoilla ja puhua Jumalalleni tässä näyssä. Sitten kuulin äänen sanovan: – Lapseni, älä pelkää. Tämä on minun mobilisaatiokutsuni, merkki toisesta maailmasta. Kutsun esiin ihmisiä kaikista kansoista. Minä ravistelen maata ja merta. Syntiset ja jumalattomat menehtyvät pelosta odottaessaan ahdistuneina asioita, jotka tulevat tapahtumaan.

– Ymmärrä, lapseni, että talouskriisi on pannut alulle kaiken tämän. Se oli vain tuhon alku. Tämän päivän yhteiskunnan perustus tulee järkkymään niin, että ihmiset menettävät kaiken mitä he ovat saavuttaneet ja säästäneet tähän mennessä. Koko infrastruktuuri ja hyvinvointi romahtavat ajan myötä. Elämä tulee olemaan hyvin vaikeaa hyvin monille ihmisille. Yleinen turvallisuus horjuu ja rikollisuus lisääntyy niin, että elämä maan päällä on voimakkaasti uhattuna.

– Mutta teidät, jotka pelkäätte minun nimeäni, minä pelastan tuhosta. Minä pidän suojaavaa kättäni yllänne.

Vaikka ei tuullut vähääkään eikä edes pientä aaltoilua näkynyt merellä, jylinä oli niin mahtava, että sydämeni oli lakata lyömästä. Silloin ajattelin itsekseni: Minä kuolen myös nyt. Ja silloin Herra sanoi minulle:

– Lapseni, älä pelkää. Sinun tulee elää ja julistaa edelleen minun tekojani. Nouse, mene kotiin ja kerro läheisillesi. Tee heille tiettäväksi, että minun poikani tulo on hyvin lähellä, kynnyksellä. Käynnistän kaiken viedäkseni omani kotiin ja irrotan heitä nyt kaikesta, mikä pidättää heitä tai estää heitä.

Kun nousin ylös totellakseni Jumalan ääntä suunnaten matkani kotiinpäin, näin hyvin monia ihmisiä makaamassa dyyneillä. He olivat tulleet ulos taloistaan kiiruhtaen kohti merta nähdäkseen ja kokeakseen tämän epätavallisen luonnonnäytelmän. He makasivat kasvoillaan kuin lamaantuneina, aivan niin kuin minä olin maannut muutamia minuutteja aikaisemmin. Kun ohitin heidät matkallani kotiin jatkuvasta kaukaisesta jylinästä huolimatta, nämä ihmiset huusivat minulle:

- Olet mieletön; et voi mennä kotiin tässä tilanteessa. Se on liian vaarallista. Sitten he hautasivat päänsä syvemmälle dyyneihin, koska he pelkäsivät, mitä seuraavaksi tapahtuisi. He eivät halunneet enää kuulla tai tietää mistään.

Ja sitten Herra sanoi minulle:

– Teille, lapseni, jotka pelkäätte minun nimeäni, tämä on minun liikekannallepanoni päivä. Teille nousee minun pelastukseni aurinko, jonka valossa minä kokoan todelliset lapseni ja tuon heidät yhteen. Mene, poikani ja kerro tämä jokaiselle, jonka voit saavuttaa.

Silloin minä kysyin Herralta: Mitä minun tulee sanoa heille?

- Kerro lapsilleni, hän sanoi, että heidän – ei tule enää kuluttaa aikaansa katoavien asioiden parissa, vaan pikemminkin iankaikkisten, ikuisten asioiden. Heidän tulee etsiä minua ja tutkia minun sanaani. Heidän tulee antaa anteeksi toinen toiselleen, niin kauan kuin on vielä aikaa ja tehdä rauha toistensa kanssa.

- Heidän pitäisi lopettaa kadehtiminen ja toinen toisensa sormella osoittelu. He eivät saisi myöskään syytellä eivätkä epäillä toisiaan. Jokaisen pitäisi tehdä se mitä hänen tulee tehdä ja mitä hän voi tehdä. Kehota heitä irrottautumaan kaikista tarpeettomista asioista ja lopettamaan kouristuksenomainen omien oikeuksien puolustaminen. Tästä lähtien minä takaan teidän oikeutenne ja huolehdin oikeudenmukaisuudesta teidän puolestanne.

- Suuria muutoksia on tapahtumaisillaan kaikkialla maailmassa, jokaisella elämän alueella. Muuttakaa siis mielenne ja olkaa valmiit. Mikään ei tule olemaan niin kuin se on ollut tähän saakka. Mitä kauemmaksi etenin rannalta, sitä heikompana kuulin jylinän, vaikka mielestäni ääni oli muuttunut voimakkaammaksi ja vielä järisyttävämmäksi. Minulla oli tunne ikään kuin minut olisi suojattu lasikaappiin.

Sitten kuulin Herran äänen sanovan:

– Minä vien lapseni turvaan omalla tavallani. Tulette näkemään kaiken mitä teen maailmassa, joka tulee kokemaan kaikki Egyptin vitsaukset ennen kuin vedän lapseni luokseni, ennen kuin faarao vapauttaa teidät ikuisiksi ajoiksi. Minun kansani, kestäkää yhdessä. Pysykää yhdessä, rohkaiskaa toisianne. Pian olette päässeet perille.

Tämä oli viimeinen asia minkä muistan tästä näystä. Kun ajattelin kaikkea sitä mitä olin nähnyt ja sitä, mitä minun pitäisi tehdä näyn suhteen, Herra puhui minulle sanoen:

– Levitä tätä ilmestystä, jonka annoin sinulle tänä aamuna minun `mobilisaatiostani` kaikkialla eteenpäin lapsilleni ja rohkaise heitä tekemään samoin, sillä minä olen ovella ja olen tulossa pian. Ja sano heille, erityisesti minun kansalleni, että heidän pitäisi ottaa vakavasti suhteensa Jumalaan, ennen kuin on liian myöhäistä. 

Auttakaa minua levittämään tätä sanomaa kaikkialla. Lähettäkää se ystävillenne ja tuttavillenne. Levittäkää sitä seurakunnillenne ja kotipiireillenne. Kääntäkää sitä toisille kielille.

Maranatha! Herramme tulee.

Pastori Jon Matutis, Saksassa vuonna 2009


** **


Edellinen: The false doctrine of the Secret Rapture


 

 keskiviikko 1. huhtikuuta 2020

The false doctrine of the Secret Rapture


The false doctrine of the Secret Rapture


Which is taken: the wheat or the tares? (A.K.A. The rapture of the church is a lie)

There is no rapture. At least not the way the Christian church defines it. Those who are taken away, according to Scripture, are those who are "the wicked and the treacherous" (Prov. 2.21-22). The tares and chaff will fly away on the wind and be burned. The wheat (righteous) will remain to rule and reign over the nations with Him.
The word ‘rapturo’ from the latin is where people get this idea. But Scripture was not written in latin. Scripture was written in Hebrew. The verse (1 Thes 4.17), where the latin translated ‘rapturo’, uses not as most would say ‘harpazo’ but ‘arpagesometha’ in the greek. You will need to note that this verse is in regard to the coming or appearing of the Messiah and not some secret event. Paul continued telling the Thessalonians in 2 Thess 2 that the coming of the Messiah would not occur until after the great apostasy has occurred and the man of lawlessness is revealed. Paul in 2 Thess. told us that those who would say that the day of the Messiah’s coming was imminent (that it could happen at any time – as do the ‘rapturists’) are trying to deceive us.

Yeshua said that His coming would not be in secret but that every eye would see it. He also said that His coming would be after the tribulation. He taught us to not believe those who say that He has come in secret. (Mat. 24)

If you look at the translations from the hebrew the word used is ‘yachdaw’ or ‘yachad’. The hebrew gives the meaning that we will be gathered or brought together as one. Which if we will study the entirety of the Scripture, we will know that this is what the first and the greater exodus are all about. We are going to be made one, one family, one bride, serving one HaShem.

If one wants to use the ‘harpazo’ greek word, as many do — then the closest hebrew word in the scriptures would be ‘natsal’. "Natsal" means to deliver, preserve, rescue. It can even be said to mean to snatch away. If you search it out in the Scripture you will find that it is used to describe our being brought out as one from Egypt as in Ex 3.8 where HaShem says that He has come to "deliver" from Egypt and bring us into the Land. Exodus 6.6 "I will deliver you from bondage"; Ex 18.8 where Moses tells his FIL how HaShem has delivered them.

Note that they were delivered not by some secret way but before the eyes of all. They were present during all of the plagues on Egypt and were present during the wrath being poured out on Pharaoh and his armies. They were present yet preserved (natsal) in the midst of it.

Also look at:

Devarim / Deut. 23:14 “Since the LORD your God walks in the midst of your camp to DELIVER you and to defeat your enemies before you, therefore your camp must be holy; and He must not see anything indecent among you or He will turn away from you.

Read Psalm 91 where HaShem in vs. 3 delivers (natsal) you. In vs. 7 many fall at our side and yet it does not approach us. In vs. 8 we look on (are able to see it) with our eyes.

Mattityahu / Matt. 13:24 Yeshua presented another parable to them, saying, “The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field.

Mattityahu / Matt. 13:25 “But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went away.

Mattityahu / Matt. 13:26 “But when the wheat sprouted and bore grain, then the tares became evident also.

Mattityahu / Matt. 13:27 “The slaves of the landowner came and said to him, ‘Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?’

Mattityahu / Matt. 13:28 “And he said to them, ‘An enemy has done this!’ The slaves said to him, ‘Do you want us, then, to go and gather them up?’

Mattityahu / Matt. 13:29 “But he said, ‘No; for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them.

Mattityahu / Matt. 13:30 ‘Allow both to grow together until the harvest; and in the time of the harvest I will say to the reapers, “First gather up the tares and bind them in bundles to burn them up; but gather the wheat into my barn.”’”

Note that first the tares are gathered, not the other way around as is commonly taught.

Mattityahu / Matt. 3:12 “His winnowing fork is in His hand, and He will thoroughly clear His threshing floor; and He will gather His wheat into the barn, but He will burn up the chaff with unquenchable fire.”

Study what winnowing is. The winnowing fork is put to the grain (which was growing together with the tares). The tares and chaff will fly in the wind and the grain (the fruit that remains) will fall back to the earth.

HaShem will deliver and rescue us. HaShem will gather us and make us one. He will do this through the greater exodus not through the rapture. If you take the thought of being caught up from the earth and then taken away and search it through the Scripture you will find that that type of event always refers to the wicked.

So again, after taking the long way around, the tares and chaff will be taken off on the wind. The wheat will be what remains. The wheat, the upright, will live in the land and remain in it.

The history of the Christian Rapture

When we remember that the Secret Rapture theory was virtually unheard of and untaught until around 1830, it is essential to examine its origins first. Such a teaching was unknown to the early Church Fathers e.g. Justin Martyr, Irenaeus, and Tertullian, who were convinced that the Christian Church would pass through great tribulation at the hands of the anti-Messiah system before the return of the Messiah. Furthermore the Rapture theory was not taught by the great stalwarts of the Reformed Faith – Huss, Wycliffe, Luther, Calvin, Knox, Cranmer or even by the Wesley brothers in the 18th Century. Whence came this teaching therefore and where did this novel. idea arise?

A Chilean Jesuit priest, Emmanuel Lacunza wrote a book entitled ‘The Coming of Messiah in Glory and Majesty’, and in its pages taught the novel notion that Messiah returns not once, but twice, and at the ‘first stage’ of His return He ‘raptures’ His Church so they can escape the reign of the ‘future anti-Messiah’. In order to avoid any taint of Romanism, Lacunza published his book under the assumed name of Rabbi Ben Ezra, a supposedly converted Jew. Lacunza’s book found its way to the library of the Archbishop of Canterbury, and there in 1826 Dr Maitland, the Archbishop’s librarian came upon it and read it and soon after began to issue a series of parnphlets giving the Jesuit, Futurist view of prophecy. The idea soon found acceptance in the Anglo-Catholic Ritualist movement in the National Church of England, and soon it tainted the very heart of Protestantism.

The Secret Rapture doctrine was given a second door of entrance at this time by the ministry of one, Edward Irving, founder of the so-called ‘Catholic Apostolic Church’. It was in Irving’s London church, in 1830, that a young girl named Margaret McDonald gave an ecstatic prophecy in which she claimed there would be a special secret coming of the Messiah to ‘rapture’ those awaiting His return. From then until his death in 1834 Irving devoted his considerable talent as a preacher to spreading the theory of the ‘secret rapture’.

However, it was necessary for Jesuitry to have a third door of entrance to the Reforrned fold and this they gained via a sincere Christian, J. N. Darby, generally regarded as the founder of the ‘Brethren’. As an Anglican curate Darby attended a number of mysteriously organised meetings on Bible Prophecy at Powerscourt in Ireland, and at these gatherings he learned about the ‘secret rapture’. He carried the teaching into the Brethren and hence into the heart of Evangelicalism. With a new veneer of being scriptural the teaching spread and was later popularised in the notes of the Schofield Reference Bible.

Written by Teresa Smith

** **