perjantai 17. huhtikuuta 2020

Opetuksia ja taivaan lintuja osa 1 (1-4)


1/1 "Apostolit sanoivat Herralle: Lisää meille uskoa" (Luuk. 17:5). Miehet, jotka kuuluivat Kristuksen lähipiiriin, pyysivät jotain tärkeää Herraltaan. He tahtoivat suuremman ymmärryksen uskon tarkoituksesta ja teoista. He tarkoittivat, "Herra, minkälaista uskoa haluat meiltä? Paljasta meille, mikä on Sinun mielesi mukaista. Me tahdomme käsittää uskon sen täydellisimmässä merkityksessä."

Päällisin puolin heidän pyyntönsä näytti suositeltavalta. Silti minä uskon, että opetuslapset pyysivät tätä Jeesukselta, koska he olivat hämmentyneitä. Edellisessä luvussa Kristus oli saattanut heidät hämmennyksiin sanoessaan, "Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen... Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on?" (16:10-11).

Jeesus tiesi, että Hänen seuraajiensa liha tahtoi välttää sitä, mitä he pitivät pienempinä uskon asioina. Siksi Hän sanoikin heille, "Jos olette uskollisia pienissä asioissa, uskon perusasioissa, olette uskollisia myös suuremmissa asioissa. Osoittautukaa siis luottamuksen arvoisiksi uskon perusasioissa. Kuinka teihin muuten voitaisiin luottaa syvällisemmin?"

Jos olisimme rehellisiä, myöntäisimme olevamme Jeesuksen opetuslasten kaltaisia. Myös me haluamme edetä suoraan uskon suuriin asioihin, sellaisen uskon saamiseen, joka siirtää vuoria. Ja kuten opetuslapset, me arvioimme uskoa usein näkyvien tulosten kautta.

(David Wilkerson: Aina kasvava usko elokuu 2001)Katsokaa taivaan lintuja (västäräkki): eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?  -Matt.16:26
1/2 Meistä on tulossa muukalaisia Jumalalle. Tästä sukupolvesta on tulossa paha ja kurja, koska se on menettämässä uskoaan Jumalaan. Ja tuo usko on haihtumassa, koska Raamattua ei enää pidetä elämää antavana voimana. Jos usko tulee Jumalan Sanan kuulemisesta, ja Sanasta ei välitetä, vaan se sivuutetaan ei ihmekään, että niin monien usko on haihtunut.

Älä syytä paholaista hengellisestä rappeutumisestasi. Älä syytä pornotähtiä, elokuvien tuottajia, televisioyhtiöiden johtajia, huumevälittäjiä tai alkoholitehtaita. Luopumuksemme on tulosta yhdestä asiasta: Rukouksen ja Raamatun lukemisen puutteesta.

Tänä päivänä en löydä kuin kourallisen kristittyjä, jotka viettävät aikaa rukouksessa. Me tiedämme, että meidän tulisi rukoilla, ja me tiedämme, mitä meidän hengelliselle elämällemme tapahtuu, kun emme välitä Herrasta. Me tiedämme, että Kristus odottaa meitä salaisessa rukouskammiossa, uudistaakseen meitä ja täyttääkseen meitä joka päivä Hänen voimallaan ja pyhyydellään. Me emme ole tietämättömiä siitä, kuinka Jumala toimii. Me ymmärrämme täysin, että Hänen tiensä puhtauteen ja pyhyyteen on yksinkertainen ja sitä on helppo seurata. Kuitenkin meille näyttää lähes mahdottomalta hiljentää elämämme edes yhdeksi tunniksi päivässä Jumalan pyhään läsnäoloon.

Meillä on tuntikausia aikaa katsoa televisiota. Meillä on runsaasti aikaa ihmisille, mennä ulos syömään, käydä urheilutapahtumissa ja niin edelleen. Mutta me päätämme päivämme liian väsyneinä, henkisesti liian uupuneina rukoilemaan tai lukemaan Jumalan Sanaa.

Nyt, rehellisesti kuinka paljon Jumalan Sanaa luet päivittäin? Joka viikko? Kuinka paljon vietät aikaa kammioon sulkeutuneena Jumalan kanssa, aivan yksin, vuodattaaksesi sydäntäsi Hänelle? Totuus on, että tällä koko sukupolvella on todella vähän, tai ei ole ollenkaan, aikaa rukoukseen tai Raamatun lukemiseen.

(David Wilkerson: Puhtaana pysyminen pahassa ajassa)


Punarinta

1/3 Kaikkien uskovien pukuna on sama tahraton vanhurskauden puku, ja kaikki ovat Jumalan edessä samalla tavalla vanhurskautettuja. Sama elämä virtaa taivaassa olevasta päästä kaikkiin jäseniin maan päällä. Tämä asia on aivan selvä.

Mutta meidän on muistettava, että vanhurskauttamisen hedelmät eivät ole samaa kuin vanhurskauttaminen. Toista on olla lapsi ja aivan toista on olla kuuliainen lapsi. Isä rakastaa kuuliaista lasta ja ilmoittaa sille aikeitaan ja suunnitelmiaan. Onhan sama laita taivaallisen Isämmekin. Joh.14:23 sanat todistavat sen: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä….” Hän joka sanoo rakastavansa Jeesusta, mutta ei pidä Hänen sanaansa, on teeskentelijä Joh.14:24: ”Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani…”

Rakkautemme Kristukseen ilmenee siinä, että teemme hänen tahtonsa eikä siinä, että sanomme: ”Herra, Herra.” Mitäpä hyödyttää sanoa: ”Herra, kyllä menen”, kun sydämestäni en ajattelekaan mennä. 

(C.H.MacIntosh 1820-1896)


Pikkuvarpunen


1/4 "Ja Sana tuli lihaksi ja asui *(oik. telttaili) meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta" (Joh. 1:14).

Tässä ei sanota: "Sana tuli ihmiseksi", vaan: "Sana tuli lihaksi." Mitä Pyhä Henki sillä tarkoittaa, kun meille sanotaan: "Sana tuli lihaksi"? Se on meille sanottu sen tähden, että käsittäisimme tämän ihmeellisen salaisuuden sen alastomassa todellisuudessa. "Lihalla" Raamattu tarkoittaa aina inhimillistä luontoa koko katoavaisuudessaan, viheliäisyydessään ja mitättömyydessään. Kun Herra tulee "lihan" muodossa, niin silloinhan me kyllä uskallamme lähestyä Häntä. Eikö niin?!

Meidän ruumiimme on "maja", joka kerran tulee murrettavaksi. Ja Jeshua sanoi kerran ympärillään oleville "majamiehille": "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin Minä pystytän sen kolmessa päivässä." Ja Pyhä Henki antaa siihen Johanneksen kautta ihanan selityksen näissä sanoissa: "Mutta Hän puhui ruumiinsa temppelistä" (Joh. 2:19,21). 

Oi, kiitos ja ylistys olkoon Hänelle, ettei Hän katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, "vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja Hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen" (Fil. 2:6,7). - Rakas ystävä! Syntisenäkin, sellaisena kuin olet, sinä voit Häntä lähestyä. *(aramean mukaan ”kulki”)

(Ivan Beniaminovitsh  Kargel 1896)

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti