lauantai 18. huhtikuuta 2020

Opetuksia ja taivaan lintuja osa 8 (29-32)


8/29 Eedenin Paratiisi oli paikka, jossa asui ensimmäinen ihmispari. Jumala antoi todistuksensa sinne, kuten Hän antoi myös meidän ajallemme. Todistusten välillä on jyrkkä ero. Tarkastelemme näitä kahta erilaista todistusta.

Silloin, kun kaikki oli elämää, Jumala puhui kuolemasta. Mutta nyt, kun kaikkialla vallitsee kuolema, Jumala puhuu elämästä. Jumala sanoi silloin Eedenissä: ”Sinä päivänä, jona sinä siitä (puusta) syöt, pitää sinun kuoleman.” Mutta nyt Hän sanoo: ”Usko, niin sinä saat elää.”

Silloin Eedenissä vihollinen koetti tehdä Jumalan todistuksen tyhjäksi sanomalla, ettei Jumalan tahdon rikkomisesta eli hedelmän syömisestä olisi mitään seurauksia. Tässä vakuuttelussaan vihollinen myös onnistui.

Myös nyt meidän aikanamme vihollinen yrittää koko ajan tehdä Jumalan todistuksen tyhjäksi. Vihollinen saattaa ihmiset epäilemään, ettei usko Kristukseen toisi mitään autuutta ja muutosta ihmisten elämään.

Jumala on sanonut: ”Sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman.” Mutta käärme sanoi: ”Ette suinkaan kuole.” Ja nyt, kun Jumalan sana selvästi vakuuttaa meille: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä” (Joh.3:36), niin sama käärme yrittää vakuuttaa ihmisille, ettei heillä ole elämää. He eivät mitenkään voi odottaa saavansa sitä ennen kuin ovat saaneet kokea kaikenlaisia elämyksiä, kokeneet paljon tahi tehneet monenlaisia töitä.

Rakas lukijani! Ellet vielä ole kaikesta sydämestäsi uskonut Jumalan todistusta, niin kehotan sinua ennemmin kuulemaan Herran ääntä kuin käärmeen. ”Joka kuulee minun sanani ja uskoo Häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään” (Joh.5.24).

(C.H.MacIntosh 1820-1896)
 
 

Katsokaa taivaan lintuja (käki): eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?  - Matt.16:26


8/30 Puhuessamme ilmestysmajasta yleensä tahdomme vielä lopuksi kosketella sitä seikkaa, että pilvenpatsas oli nähtävänä ilmestysmajan päällä kaiken sen aikaa, minkä israelilaiset vaelsivat erämaassa. Siitä puhutaan toisen Mooseksen kirjan viimeisessä luvussa, joka luku päättyy sanoihin: "Sillä Herran pilvi oli päivällä asumuksen päällä, ja yöllä oli pilvessä tulen hohde kaikkien israelilaisten silmien edessä; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan" (2 Moos. 40:38).

Israelilaisten leiri oli hyvin laaja, sillä heitä oli ainakin kaksi ja puoli miljoonaa siellä leiriytyneinä majoissaan. Bileamin täytyi nousta seitsemälle eri vuorenkukkulalle saadakseen katsella koko leiriä kaikkine majoineen. Kuinka israelilainen näin ollen saattoi löytää ilmestysmajan, varsinkin, jos hänen asuntonsa oli leirin perällä? Pilvenpatsas näkyi kaikkialle ympäri koko leirin; ja se näkyi päivällä sekä yöllä. Ei yhdenkään israelilaisen tarvinnut olla epätietoinen siitä, missä Herran maja oli, missä Hän voisi päästä yhteyteen Jumalan kanssa. Oi, kuinka ihmeellinen ja lohdutusta tuottava tämä seikka olikaan Israelin lapsille!

Mutta meille, veljet ja sisaret, on myös Jumalan Sanassa annettu samanlainen ihmeellinen johdattaja, kuin israelilaisilla oli tässä pilvenpatsaassa. Ja pyhässä Raamatussa oleva Jumalan kirjoitettu Sana on erottamattomassa yhteydessä lihaan tulleen Sanan kanssa. Missä Jumalan Sanan valo koittaa, siellä on Jeshuakin. Pakanakansatkin saavat luokseen Jeshuan, kun Jumalan Sana alkaa heille loistaa.

Ja olitpa sinä, ihminen, lähempänä tahi kauempana, olipa Sana sinulle tuttua jo nuoruudestasi asti, niin että olet saanut vaeltaa ikään kuin päivällä, tahi kuljitpa sinä tietämättömyyden ja synnin yössä, kun Sana sinulle koitti - Sana voi opastaa sinut Jeshuan luo. Kun näet merkin, anna opastaa itseäsi, tule lähemmäksi, kunnes löydät Herrasi ja Vapahtajasi! Missä merkki näkyy, sieltä Hänet varmasti löydetään!

Ja kun meillä on Jeshua Messias varmana johdattajana, niin voimme aivan turvallisesti vaeltaa tämän maailman erämaan läpi. Israelilaiset eivät voineet eksyä erämaassa, kun ilmestysmaja pilvenpatsaineen oli heidän keskuudessaan, vaikka viholliset luulivat heidän vaeltavan eksyksissä (2 Moos. 14:3). Ei, he vaelsivat turvallisesti ja varmaa tietä, jos vain alttiisti tahtoivat seurata Herran johtoa.

Olkoon siis Jeshua ja Sana johtajanamme; silloin emme eksy! Matkamme on usein vaivalloista, ja tie voi kulkea pimeiden rotkojen kautta. Jospa silmämme vain aina tarkkaisivat Häntä, jospa korvamme aina olisivat avoinna, niin avoinna, että takaamme kuulisimme tämän sanan, milloin poikkeamme oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää" (Jes. 30:21). Muistakaamme myös rakkaan Herramme sanat, jotta käsittäisimme oikean asemamme: "Minä olen maailman valkeus; joka Minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh. 8:12)!

(Ivan Beniaminovitsh Kargel 1896)

 
Järripeippo

8/31 Jumalan virrat. Ensimmäistä kertaa Jumalan virta mainitaan silloin, kun Jumala lepäsi luomistyön jälkeen. Eeden levitti virtansa kaikkialle ja teki koko maan hedelmälliseksi. Synnin seurauksena nämäkin virrat kuivuivat. ”Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan.” (1.Moos.2:10)

Toisen kerran puhutaan virrasta, kun Israelin kansa vaelsi erämaassa. Kalliota lyötiin ja se antoi janoavalle kansalle kaipaamaansa vettä. Tämä kallio oli Messias, jota rangaistiin kansan pahojen tekojen tähden.

Sitten paljon myöhemmin kuultiin sanat: ”Mutta sinä suurena päivänä, joka on se juhlan viimeinen, Jeshua seisoi ja huusi ja sanoi, ”jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon!” Jokainen, joka uskoo minuun sillä tavalla kuin kirjoitukset sanovat, hänen sisimmästään tulevat virtaamaan elämän veden virrat.” (Joh.7:37-38)

Sitten Ilmestyskirjan lopusta saamme lukea: ”Ja hän näytti minulle puhtaan elämän veden virran, joka oli kirkas kuin kristalli, ja se lähti Jumalan ja karitsan valtaistuimesta. Ja keskellä, kadun vierellä ja virran varrella, on elämän puu, joka tuottaa 12 hedelmää, ja antaa hedelmänsä joka kuukausi, ja sen lehdet ovat kansakuntien terveydeksi.” (Ilm.22:1-2).

Psalmin kirjoittajakin näki edeltä nämä Jumalan siunausta tuovat virrat: ”Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot. ” (Ps.46:5)

Tässä luemme viimeisen kerran virrasta. Mikään ei enää saata estää tämän lähteen veden kuohuntaa, ei mikään enää tukkia tätä virtaa. ”Jumalan valtaistuin” kuvaa sitä, mikä iäti pysyy samana. Karitsan läsnäolo todistaa, että tämä istuin on laskettu täytetyn lunastustyön horjumattomalle perustukselle.

(Ivan Beniaminovitsh Kargel 1896)


Hiiripöllö
 

8/32 Oletko rehellinen Jumalalle, tiedostaen, että sinun syntisi juuret tuhoavat sinua? Oletko todella katunut, harjoittaen uskoa Hänen liittonsa lupauksessa alistaa syntisi? Vain siten Herra vie sinut voittoon.

Olen elinaikanani tavannut kaksi kulttijohtajaa, joilla oli paljon seuraajia. Molemmat kultit ovat edelleen olemassa. Nämä miehet olivat idealisteja, täynnä karismaa, rohkeutta ja intoa. He olivat väsymättömiä evankelistoja, ja he palvelivat köyhiä ja puutteessa olevia. He rakennuttivat Raamattukouluja ja rakennusyhdistelmiä ja lähettivät lähetystyöntekijöitä ympäri maailmaa. Heidän omistautuneet seuraajansa jättivät taakseen kaiken palvellakseen heidän rinnallaan.

Mutta molemmilla näistä suuresti lahjakkaista miehistä oli syvät himon juuret. Ja koska he kieltäytyivät käsittelemästä juuriaan, molemmat heistä joutuivat kauhistuttavien seksuaalisten riippuvuuksien kierteeseen.

Yksi miehistä matkusti erityisvarustellulla linja-autolla. Kerran hän kutsui minut sisään, ja heti, kun astuin sisälle, minä tunsin raskaan demonien vallan. Myöhemmin tuon palvelijan kamala moraalittomuus paljastui.

Toinen kulttijohtaja oli voimallinen saarnaaja, jolla oli selvä kutsumus evankelioimiseen. Myös hän oli lahjakas opetuslasten tekijä, houkutellen satoja nuoria palvelemaan ja tekemään evankeliointityötä. Lisäksi tämä palvelija oli vihkiytynyt aviomies ja perheenisä.

Mutta hän oli riippuvainen pornosta. Ja koska hän ei halunnut käsitellä syntiään mitenkään, hänen himonsa villiintyivät, johtaen hänen järjestönsä seksuaaliseen hulluuteen. Hän teki säännön, että jokaisen nuoren naisen, joka meni naimisiin, oli vietettävä ensimmäinen yö hänen kanssaan. Sitten hän käännytti muutamia niistä naisista prostituoiduiksi, lähettäen heitä tekemään sellaista, mitä hän kutsui "rakkauden evankelioinniksi".

Tämä kerran voideltu mies vietti viimeiset päivänsä astellen edestakaisin trailerikodissaan, kuin häkkiin vangittu leijona. Hänen syvät juurensa olivat muuttaneet hänet turmeltuneeksi mielipuoleksi.

Molemmat näistä miehistä olivat halunneet siirtää vuoria. He saarnasivat ja opettivat uskoa. Ja sadat saivat kosketuksen heidän palvelutehtäviensä kautta. Silti, minä kerron sinulle, Jumalalla ei ollut osaa heidän teoissaan. Miksi? Heidän intonsa oli lihasta, koska he kieltäytyivät vetämästä syntiään juurineen pois. Tuloksena heidän suuret tekonsa päätyivät täydelliseen tuhoon.

Jeesus sanoo sellaisista ihmisistä, "Monet tulevat sanoen: Me olemme parantaneet sairaita, ajaneet pois riivaajia, tehneet monia suuria tekoja. Mutta Hän sanoo: Lähtekää pois luotani, te pahuuden tekijät. Minä en ole milloinkaan tuntenut teitä" (Katso Matt. 7:22-23).

Puhuuko Jeesus sinulle, sinun juuristasi? Jos puhuu, niin kuuntele Hänen ääntään, maksoi mitä maksoi. Hän kehottaa sinua, "Unohda kaikki evankeliointi juuri nyt. Aseta syrjään unelmasi ja näkysi vähäksi aikaa. Minä olen uskonut sinulle yhden pienen uskonjyvän. Ja minä tahdon sinun olevan uskollinen tämän pienen jutun kanssa. Tule luokseni nyt, ja pyydä minua vetämään syntisi juurineen pois, uskon kautta. Sitten, ruoki minua tottelevaisuudellasi. Tee tämä, ja sinä tulet näkemään minun pyhän näkyni tulevan toteutumaan sinun elämässäsi."

(David Wilkerson: Ote kirjoituksesta Aina kasvava usko 2001)
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti