torstai 23. marraskuuta 2017

Se päivä ei vie valkeuden lapsia (1.Tess.5:2-4)


* Sillä te todellakin tiedätte, että se päivä, joka on meidän Herramme, tulee siten kuin varas yöllä. Kun sanotaan, että ”rauhaa, ja lepoa”, ja silloin, yhtäkkiä, nousee se kadotus heidän ylleen, kuin synnytyskivut raskaana olevalle, eivätkä he pääse pakenemaan. Mutta te, veljeni, ette ole pimeydessä, että se päivä veisi teidät niin kuin varas. Sillä te kaikki olette valkeuden lapsia, ja päivän lapsia, ettekä te ole yön lapsia, ettekä pimeyden lapsia. Sen tähden, älkää nukkuko niin kuin muut, vaan olkaa vartijat, ja selvin päin. - 1.Tess.5:2-4 aramea

* sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. - 1.Tess.5:2-4 KR38


Tässä on kuvaus lusteen eli uskosta osattomien ihmisten poisottamisesta juuri ennen Jeshuan (Jeesuksen) tuloa maan päälle. Valitettavasti kreikan käännösten kautta moni asia jää havaitsematta. Käännös-92 ei poikkea KR38-käännöksestä muuta kuin turmion tilalla on tuho. Arameassa se on kadotus ja alkukielen mukaan Abaddon, mikä tarkoittaa kadotusta. 

Sana ´viedä´ ei ole turhaan alkutekstissä jakeessa 4, koska tällä sanalla kuvataan kuoleman enkeleiden tuloa ja samalla uskomattomien ihmisten poistamista. Mutta niitä, jotka eivät ole yön lapsia vaan päivän lapsia, se päivä ei vie pois. Vain uskovat jäävät maan päälle ja sitten heidät kootaan yhteen Jeshuan tullessa.

Varjelu ja hallinta (1.Joh.3:23-24)* Ja tämä on se hänen käskynsä, että me uskoisimme hänen Poikansa Jeshuan, Messiaan nimen kautta, ja rakastaisimme toinen toistamme niin kuin hän on meitä käskenyt. Ja sellainen, joka varjelee hänen käskyään, hänen kauttaan varjeltuu, ja hän hallitsee hänessä. Ja tämän kautta me ymmärrämme sitä, mikä meissä hallitsee; siitä hänen hengestään, jota hän meille antaa. -1.Joh.3:23-24 aramea

* Ja tämä on hänen käskynsä, että meidän tulee uskoa hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimeen ja rakastaa toinen toistamme, niinkuin hän on meille käskyn antanut. Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. -1.Joh.3:23-24 KR38

* Tämä on hänen käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme Hengestä, jonka hän on meille antanut. -1.Joh.3:23-24  käännös -92)


Kun ohjeet uskosta Jeshuaan (Jeesukseen) ja rakkaudesta lähimmäisiin ovat toteutuneet ihmisessä, niin niiden noudattamisesta seuraavat Jumalan antamat siunaukset. Kreikan käännösten kautta saatava tieto on kovin laimeaa verrattuna aramean kautta saataviin lupauksiin, niihin lupauksiin, joita Jumala on antanut hänen omilleen. Kreikka kertoo, että Jumala pysyy ihmisessä ja ihminen pysyy Jumalassa. Ihan hyvä niin.

Mutta alkuperäisen kielen mukaan Jumala varjelee uskollisen ihmisen. Lisäksi Jumala hallitsee tällaisen ihmisen elämää. Voiko suurempia lupauksia enää toivoa? Ei tule kuitenkaan unohtaa näitä Jumalan antamia rakkauden käskyjä vaan varjella niitä. Nämä jakeet kannattaa opetella ja pitää muistissa!