sunnuntai 22. joulukuuta 2019

Turkki etenee Googin sodan valmisteluissa


 
Turkki hyväksyi puolustus­yhteistyön Libyan kanssa – maa tarvittaessa valmis lähettämään myös joukkoja maahan. Ilta-sanomien uutinen joulun alla 22.12. -19


Kyse on edessä olevan ns. Googin sodan alkuvalmisteluista. Mielestäni parhaiten tästä aiheesta kerrotaan ”Israel profetiassa”-sivustolla, jota päivitetään jatkuvasti. Tuo Ilta-Sanomien uutinen varmaan liitetään siihen myöhemmin.

Turkki ja tuleva Googin sota, eli taistelu Jerusalemin asemasta, Hes. 38-39


Hesekiel 38:5 kertoo ”Persia, Etiopia ja Puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla

Tänään luemme saman paremmin ymmärrettävänä ”Iran, Sudan ja Libya ovat heidän kanssaan…”

Libyasta Turkki saa haluamiaan öljyvaroja käyttöönsä? Ja sitten jatkossa Turkki voi luoda katseet Israelin valtaviin Välimereltä löytyneisiin öljy- ja kaasuvarantoihin.

Hesekiel 38:12 ”Sinä aiot saalista saada, ryöstettävää ryöstää, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakanakansain seasta, joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asuu maan navassa.”


lauantai 14. joulukuuta 2019

Jumalan nuoli, kymmenen on nimesi

”Jumalannuoli, kymmenen (on) nimesi
Tämä nuoli on Jumalan oma
Tuomion-Jumala johtaa”


Yllä oleva teksti on käännös 1200-luvun Novgorodin tuohikirjeestä no. 292, joka on kirjoitettu vanhanaikaisella itämerensuomalaisella kielellä. Se löydettiin kaivauksissa vuonna 1957. Kaksi vuotta myöhemmin se käännettiin ensin latinalaiseen kirjaimistoon ja sitten se on tulkittu nykysuomeksi.Seuraava lainaus on wikipediasta https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuohikirje_292


”Tuohikirje numero 292 on vanhin tunnettu itämerensuomalaisella kielellä kirjoitettu teksti, eräs Novgorodin tuohikirjeistä. Teksti on kirjoitettu 1200-luvun puolivälissä. Sen löysivät neuvostoliittolaiset tutkijat vuonna 1957 Artemi Artsihovskin johdolla Novgorodin länsipuolelta Nerevskin arkeologisesta kaivauksesta. Tuohikirjeen sanoma on tulkinnanvarainen sekä merkkien osittaisen epäselvyyden että itse kieliasun vuoksi. Esimerkiksi sanojen välejä ei ole merkitty.

Tutkijat ovat yksimielisiä tekstin tulkinnasta siltä osin, että teksti alkaa sanoilla "jumalan nuoli" tai "jumala nuoli". Sanojen "nuoli" ja "jumala" on tulkittu toistuvan tekstissä. Tämän perusteella tekstiä pidetään ukkoseen liittyvänä loitsuna.

"Jumalan nuoli" ei tiettävästi esiinny sana sanalta myöhemmässä kansanperinteessä, mutta salamaa ja ukonvaajaa on joka tapauksessa pidetty ukkosen jumalan ampumina nuolina. Muilta osin tekstiä ovat eri tutkijat tulkinneet eri tavoin. On esitetty myös, että teksti saattaisi olla kalevalamittainen runo, jonka jokainen säe on kirjoitettu omalle rivilleen.
Kirjoituksen ikä on määritetty sen löytökerrostuman perusteella vuosien 1240 ja 1260 välille. Tuohikirjettä säilytetään Novgorodin yhdistyneessä valtionmuseossa.”


Kuten huomataan, tutkijoilla on ollut vaikeuksia selvittää, mitä tämä ilmaisu ”Jumalan nuoli” tarkoittaa. Kun he lisäksi ovat huomanneet, että tämä ”Jumalan nuoli” ei esiinny myöhemmässä kansanperinteessä, niin ei ole ihme, että uskottavan selityksen antaminen on ollut ylivoimaisen vaikeaa. Ja mitä kirjeen ”kymmenen on nimesi” tarkoittaa? Sitä tutkijat eivät ryhdy edes arvailemaan! Puhumattakaan siitä, mitä tarkoittaa se, että ”nuoli on Jumalan oma”.

Koska tutkijat ovat ymmällä tuohikirjoituksen sanomasta, niin yritetään sitten auttaa heitä. Otetaan esille Kirjoitukset (tunnettu paremmin nimellä Raamattu, koska Raamattu-sana tulee sanasta kirjoitukset). Vanhan testamentin puolelta löytyy profeetta Sakarjan kirja (kirjoitettu noin 2500 vuotta sitten), jossa yhdeksännen luvun jakeessa kolmetoista kerrotaan:

”Sillä minä jännitän Juudan jousekseni, panen siihen nuoleksi Efraimin

”Jumalan nuoli” on siis Efraim! Lisäksi ”Kymmenen on nimesi” on myös Efraim! Ja monesta kohtaa Raamatun sivuilta saamme lukea, että Efraim on ”Jumalan oma”.


Ja sitten lyhyesti tietoa kaikille niille lukijoille, jotka eivät vielä tiedä, mitä sana ”Efraim” tarkoittaa. Efraim on nimi sille kadonneelle Israelin kymmenen heimon joukolle, jotka vietiin vankeuteen Assuriaan noin 2700 vuotta sitten. Ja sitten noin 100 vuotta myöhemmin he pakenivat vankeutensa maasta paikkaan, jossa ”ihminen ei ollut milloinkaan elänyt”.
Efraimin katoamisesta kerrotaan historiallisen 2.Esran kirjan luvussa 13 seuraavin sanoin:
”..Ja mitä tulee siihen, että näit hänen kokoavan itselleen toisen väkijoukon, joka oli rauhaa rakastava, nämä ovat ne kymmenen heimoa, jotka johdatettiin pois heidän omasta maastaan vankeuteen kuningas Hoosean päivinä, jonka assyrialaisten kuningas Salmaneser johdatti vankeuteen. Hän vei heidät joen yli ja heidät vietiin toiseen maahan. Mutta he tekivät tämän suunnitelman itselleen, että he jättäisivät kansakuntien joukon ja menevät vielä kauempaan maakuntaan, jossa ihminen ei ole milloinkaan elänyt, että edes siellä he voisivat pitää heidän asetuksensa, joita he eivät pitäneet omassa maassaan. Ja he menivät Eufrat-joen kapeiden käytävien kautta. Sillä tuohon aikaan Korkein teki merkkejä heille ja pysäytti sen joen kanavat, kunnes he olivat kulkeneet yli. Tuon maakunnan läpi oli pitkä matka kuljettavana, puolentoista vuoden matka*, ja tuota maata kutsutaan nimellä Arzareth…” (Huom! sana Arzareth tarkoittaa pelkästään ”toinen maa”)
*Vaikeakulkuisen Kaukasian vuorten yli Volgan mutkaan? Aika ja paikan sijainti sopivat hyvin toisiinsa!


Novgorodin tasavallan laajalle levinneestä luku- ja kirjoitustaidosta todistavat Novgorodin arkeologisissa kaivauksissa löytyneet 1000–1400-lukujen tuohikirjeet. Tämä ”Jumalan nuoli, kymmenen on nimesi” on yksi niistä. Kaupungin omaperäinen arkkitehtuuri sekä maalaus- ja käsityötaide ovat vaikuttaneet suuresti Venäjän taiteen kehitykseen. Lapsetkin raapustivat piirustuksia tuohen pintaan, kuten alla olevasta 1200-luvun Onfin-pojan piirroksesta voidaan nähdä.

Lapsen piirustus Novgorodissa 1200-luvulla

Ilmajärven rannalla sijainnut 50 000 asukkaan Novgorod oli 1200-luvun suurin kaupunki nykyisen Venäjän alueella (huom! silloin ei ollut vielä Venäjää). Nykyisin järvi tunnetaan nimellä Ilmen ja kaupungissa on nykyään yli 200 000 asukasta.

Mutta sitten tämän kirjoituksen tärkeimpään päätelmään liittyen tähän tuohikirjeeseen ”Jumalan nuoli, Kymmenen on nimesi, Tämä nuoli on Jumalan oma, Tuomion Jumala johtaa”.

Tuohikirjeen tiedot todistavat vahvasti siitä, suomalaiset/venäläiset kuuluvat Israelin karkotetun kansan jälkeläisiin!Tämä kirjoituksen päätteeksi muutamia kuvia: Ensin kartta 1200-luvulta, jolloin tämä esillä ollut teksti raapustettiin tuohikääröön. Toisena kuva Novgorodin museon edustalta, jossa kaksi leijonaa ”tervehtii” museoon meneviä vierailijoita. Sitten kuva lähes 2 km pitkästä muurista, joka muistuttaa Novgorodin tasavallan suuruudenajoista. Ja muurien sisällä olevasta matkamuistomyymälästä voi ostaa vaikkapa tuohikirjeen!
Kartta 1200-luvulta. Oikealla harmaalla Volgan mutkan alueella Volgan Bulgaria, jonka pappien kautta 800-luvun jälkeen alkoi kirkkoslaavin leviäminen ja sen kautta syntyi vähitellen venäjän kieli. Novgorod oli kartan alueen suurin kaupunki, josta johdettiin Novgorodin tasavaltaa.


Videolla pieni pätkä Novgorodin linnoitusta ja Olhava-jokea, joka virtaa Ilmen-järvestä Laatokkaan

Suomen vaakunassa on leijona ja Novgorodin museon edustalla on kaksi leijonapatsasta.
Kuvassa on Novgorodin kremliä eli muurilinnoitusta
Matkamuistomyymälästä voi ostaa myös tuohikääröjä


** **lauantai 7. joulukuuta 2019

Israelin kadonneet kansat palaavat Gileadiin


Tämän kirjoituksen aiheena on Gilead. Tosin muutama muukin nimi tulee ”kuin pakosta” esille.

Gilead oli Jordanjoesta itään sijaitseva vuoristoinen alue, joka sijaitsee nykyajan Jordaniassa
Gileadin alue rajoittuu jokeen, joka laskee Gennesaretinjärvestä Suolamereen. Alue kuuluu nykyisin kokonaan Jordanialle. Vasemmalla sinisellä Välimeri
 

Gileadin alue on lähitulevaisuudessa valtavan merkittävä alue. Noin 2700 vuotta kadoksissa olleet Israelin kansan jälkeläiset palaavat pian takaisin. He palaavat laajenevaan Israelin maahan. Tämä tulee tapahtumaan tarkasti Jumalan antamien ilmoitusten mukaan sitten, kun aika on täyttynyt.

 

Sana Gilead voi tarkoittaa “hill of testimony”, suomennettuna  ”todistuksen kukkula”.

Sana Gilead muodostuu sanoista gal ja êd

gal (“heap, mound, hill” eli ”kasa, mäki, kukkula”). Englannin ”Heaping” tarkoitaa myös kokoamista!

êd (“witness, testimony”  eli “todistaja, todistus)

Tarkoittaako Gilead siis kirjaimellisesti Kokoamisen todistajaa?!

Tulevaisuuteen viittaava nimi laajalle alueelle, jonne Jumala kokoaa osan kansastaan!

 

Seuraavassa kolme lyhyttä mainintaa (5.Moos.34:1-5; Joosua 22:9 ja  2. Kuningasten kirja 15:29), joissa kerrotaan Gileadin historiasta. Niiden jälkeen on kuvaus Israelin häviämisestä ja sen syistä (2. Kuningasten kirja 17:5-18). Ja lopuksi voit lukea ilmoituksia Israelin kadonneiden palaamisesta mm. Gileadiin.

Mooses näki Gileadin ennen kuolemaansa

34:1 Ja Mooses nousi Mooabin arolta Nebon vuorelle, Pisgan huipulle, vastapäätä Jerikoa. Ja Herra näytti hänelle koko maan: Gileadin Daaniin asti,
34:2 koko Naftalin, Efraimin ja Manassen maan, koko Juudan maan aina Länsimereen asti,
34:3 Etelämaan sekä Lakeuden, se on Jerikon, Palmukaupungin, laakson, aina Sooariin asti.
34:4 Ja Herra sanoi hänelle: "Tämä on se maa, jonka minä valalla vannoen olen luvannut Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, sanoen: 'Sinun jälkeläisillesi minä annan sen.' Minä olen nyt antanut sinun omin silmin nähdä sen, mutta sinne sinä et mene."
34:5 Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan. (5.Moos.34:1-5)

Kolme Israelin heimoa asutti Gileadia

22:9 Niin ruubenilaiset, gaadilaiset ja toinen puoli Manassen sukukuntaa palasivat takaisin ja lähtivät pois israelilaisten luota Siilosta, joka on Kanaanin maassa, mennäkseen Gileadin maahan, perintömaahansa, johon he olivat asettuneet sen käskyn mukaan, jonka Herra oli Mooseksen kautta antanut. (Joosua 22:9)

Israelin häviäminen alkoi Gileadista

15:29 Israelin kuninkaan Pekahin aikana tuli Tiglat-Pileser, Assurin kuningas, ja valloitti Iijonin, Aabel-Beet-Maakan, Jaanoahin, Kedeksen, Haasorin, Gileadin ja Galilean, koko Naftalin maan, ja vei asukkaat pakkosiirtolaisuuteen Assuriin. (2.Kuningasten kirja 15:29)

Israelin hajoaminen alkoi Israelin kuninkaan Pekahin aikaan (noin 742-732 e.Kr.), kun mm. Gileadin alueen israelilaiset vietiin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan. Pekahin jälkeen Israelin viimeiseksi kuninkaaksi jäi Hoosea, joka hallitsi 732-722 e.Kr. Hänen aikanaan koko Israel vietiin Assyriaan pakkosiirtolaisuuteen ja sillä matkalla he ovat yhä hajaantuneena kaikkialle maailmaan.

Israelin häviämisen syyt

17:5 Ja Assurin kuningas hyökkäsi koko maan kimppuun ja meni Samariaan ja piiritti sitä kolme vuotta.
17:6 Hoosean yhdeksäntenä hallitusvuotena Assurin kuningas valloitti Samarian ja vei Israelin pakkosiirtolaisuuteen Assuriin ja asetti heidät asumaan Halahiin ja Haaborin, Goosanin joen, rannoille sekä Meedian kaupunkeihin.
17:7 Näin tapahtui, koska israelilaiset olivat tehneet syntiä Herraa, Jumalaansa, vastaan, joka oli johdattanut heidät Egyptin maasta, pois faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä, ja koska he olivat peljänneet muita jumalia.
17:8 He olivat myös vaeltaneet niiden kansain säädösten mukaan, jotka Herra oli karkoittanut israelilaisten tieltä, ja tehneet sitä, mitä Israelin kuninkaatkin.
17:9 Israelilaiset olivat tehneet Herraa, Jumalaansa, vastaan sellaista, mikä ei ole oikein: he olivat rakentaneet itsellensä uhrikukkuloita kaikkiin kaupunkeihinsa, sekä vartiotornien luo että varustettuihin kaupunkeihin.
17:10 He olivat pystyttäneet itsellensä patsaita ja asera-karsikkoja jokaiselle korkealle kummulle ja jokaisen viheriän puun alle.
17:11 He olivat polttaneet uhreja kaikilla uhrikukkuloilla, niinkuin ne kansat, jotka Herra oli karkoittanut heidän tieltänsä, olivat harjoittaneet pahuutta ja vihoittaneet Herran.
17:12 He olivat palvelleet kivijumalia, vaikka Herra oli heille sanonut: "Älkää tehkö sitä."
17:13 Ja Herra oli varoittanut sekä Israelia että Juudaa kaikkien profeettainsa, kaikkien näkijäin, kautta ja sanonut: "Palatkaa pahoilta teiltänne ja noudattakaa minun käskyjäni ja säädöksiäni, kaiken sen lain mukaan, jonka minä annoin teidän isillenne ja jonka minä olen teille ilmoittanut palvelijaini, profeettain, kautta."
17:14 Mutta he eivät kuulleet, vaan olivat niskureita niinkuin heidän isänsäkin, jotka eivät uskoneet Herraan, Jumalaansa.
17:15 He hylkäsivät hänen käskynsä ja hänen liittonsa, jonka hän oli tehnyt heidän isiensä kanssa, ja todistukset, jotka hän oli heille antanut. He seurasivat turhia jumalia, ja turhanpäiväisiksi he tulivat, kun seurasivat pakanakansoja, jotka asuivat heidän ympärillänsä, vaikka Herra oli kieltänyt heitä tekemästä niinkuin ne.
17:16 He hylkäsivät Herran, Jumalansa, kaikki käskyt ja tekivät itsellensä valettuja kuvia, kaksi vasikkaa. Ja he tekivät itsellensä myös asera-karsikkoja ja kumarsivat kaikkea taivaan joukkoa ja palvelivat Baalia.
17:17 Ja he panivat poikansa ja tyttärensä kulkemaan tulen läpi ja tekivät taikoja ja harjoittivat noituutta. He myivät itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoittivat hänet.
17:18 Niin Herra vihastui suuresti Israeliin ja poisti heidät kasvojensa edestä, niin ettei muuta jäänyt jäljelle kuin Juudan sukukunta yksin (2.Kuningasten kirja 17:5-18)

Israelin (Jaakobin) palaaminen

46:27 Mutta sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, älä säiky, Israel. Sillä katso, minä pelastan sinut kaukaisesta maasta, sinun jälkeläisesi heidän vankeutensa maasta. Ja Jaakob on palajava, elävä rauhassa ja turvassa, kenenkään peljättämättä.
46:28 Sinä, minun palvelijani Jaakob, älä pelkää, sanoo Herra, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä teen lopun kaikista kansoista, joiden sekaan minä olen sinut karkoittanut; mutta sinusta minä en loppua tee: minä kuritan sinua kohtuudella, mutta rankaisematta minä en sinua jätä." (Jeremia 46:27-28)

Milloin muuten tulee se aika, jolloin papit ja muut teologit oppivat erottamaan Israelin (Jaakobin) ja juutalaisten eron? Niinpä ei olekaan ihmeellistä, että seurakunnissa ollaan kovin tietämättömiä tästä tärkeästä asiasta, kun ei ole saatavissa oikeaa opetusta. Tunnetaan vain juutalaiset (Juuda) ja luullaan, että kaikki on hyvin tiedossa!  

Gilead, Baasan, Efraimin vuoret ja Karmel

50:19 Ja minä tuon Israelin takaisin sen omille laidunmaille, ja se on käyvä laitumella Karmelilla ja Baasanissa ja tyydyttävä nälkänsä Efraimin vuorilla ja Gileadissa.
50:20 Niinä päivinä ja siihen aikaan, sanoo Herra, etsitään Israelin rikkomusta, eikä sitä enää ole, ja Juudan syntiä, eikä sitä löydetä; sillä minä annan anteeksi niille, jotka minä jäännökseksi jätän. (Jeremia 50:19-20)

Karmel ja Efraimin vuoristo ovat nykyisen Israelin alueella. Efraimin vuoriston alue on ns. Länsirantaa, joka on nyt pääasiassa palestiinalaisten hallussa. Kun puhutaan Israelin paluusta, niin lähes aina puhutaan pelkästään Efraimin vuoristosta, vaikka se on vain pieni alue verrattuna siihen alueeseen, jonka Jumala on varannut palaavalle kansalleen.
Efraimin vuoristo. Oikealla alhaalla näkyy vähän Suolamerta
 
Mutta eipä juuri puhuta Baasanista (engl. Bashan), joka on nykyisen Syyrian aluetta. Ja jo kirjoituksen alussa tuli esille, että Gilead on nykyisen Jordanin alueella. Siitäkään ei puhuta, vaikka alue on laaja samoin kuin Baasanin alue. Kartan kuvia katselemalla sen voi ymmärtää parhaiten.
Vihreällä merkitty laaja Baasanin alue kuuluu nyt Syyrialle lukuunottamatta Israelin hallitsemaa Golanin aluetta
 
Huom! Baasanin alueen nimi mainitaan myös siinä yhteydessä, kun kerrotaan vielä edessä olevan Googin sodan jälkeisestä tuhosta Israelin vuorilla.
39:17 Ja sinä, ihmislapsi! Näin sanoo Herra, Herra: Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä, ja kaikkia metsän eläimiä: Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille; syökää lihaa ja juokaa verta.
39:18 Syökää sankarien lihaa ja juokaa maan ruhtinaitten verta - oinaita, lampaita, kauriita ja härkiä, kaikki tyynni Baasanissa syötettyjä. (Hesekiel 39:17-18)

Lisää alueita palaavalle Israelille

1:17 Mutta Siionin vuorella saavat olla pelastuneet, ja se on oleva pyhä, ja Jaakobin heimo on perivä perintönsä.
1:18 Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut.
1:19 Ja he ottavat perinnöksensä Etelämaan ynnä Eesaun vuoren, Alankomaan ynnä filistealaiset; he ottavat perinnöksensä Efraimin maan ja Samarian maan, Benjaminin ynnä Gileadin.
1:20 Ja tästä väestä, israelilaisista, viedyt pakkosiirtolaiset ottavat perinnöksensä kanaanilaiset Sarpatiin asti. Ja Jerusalemin pakkosiirtolaiset, jotka ovat Sefaradissa, ottavat perinnöksensä Etelämaan kaupungit.
1:21 Pelastajat nousevat Siionin vuorelle tuomitsemaan Eesaun vuorta. Ja kuninkuus on oleva Herran. (Obadja 1:17-21)

Tässä Obadjan kirjoituksessa kerrotaan monesta erillisestä asiasta, jotka ovat edessämme. Riittänee kuitenkin se maininta, että huomataan Israelin laajenevan myös etelään.

Libanoniin eikä silti riittävästi tilaa Israelille

10:6 Minä teen väkeväksi Juudan heimon ja autan Joosefin heimoa. Minä saatan heidät kotiin, sillä minä armahdan heitä, ja he tulevat olemaan, niinkuin en minä olisi heitä hyljännytkään. Sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa, ja kuulen heidän rukouksensa.
10:7 Efraim on oleva niinkuin sankari, ja heidän sydämensä on iloitseva niinkuin viinistä. Heidän lapsensa näkevät sen ja iloitsevat; heidän sydämensä riemuitsee Herrassa.
10:8 Minä olen viheltävä heille ja kokoava heidät, sillä minä lunastan heidät, ja he lisääntyvät, niinkuin lisääntyivät ennen.
10:9 Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin.
10:10 Minä tuon heidät takaisin Egyptin maasta ja kokoan heidät Assurista; minä vien heidät Gileadin maahan ja Libanonille, eikä heille ole riittävästi tilaa. (Sakarja 10:6-10)

Myös Libanon mainitaan Israelin tulevana alueena. Tässä Sakarjan kirjoituksessa mainitaan Joosefin heimo ja Efraimin heimo, jotka tarkoittavat samaa eli Israelia, josta usein käytetään myös sanaa Jaakob. Ja sana Jaakob voi tarkoittaa myös koko Israelia, joka muodostuu Juudasta ja Efraimista.

torstai 5. joulukuuta 2019

Jesaja 52:13-54:5 hebrean alkutekstin mukaan


Jesaja 52:13-54:5 hebrean alkutekstin mukaan.

Tämä jaejakso jätetään synagogissa lukematta, koska niissä kerrotaan Messiaasta eli kreikkalaisittain Kristuksesta.

Heprean jakeet ovat kursiivikirjaimin, niiden alla samat jakeet vuosien 1933* ja 1992** käännöksistä. Suluissa olevat sanat ovat kääntäjän lisäyksiä kyseiseen jakeeseen

 

52:13 Katso, se minun työntekijäni on toimiva viisaasti, hänet nostetaan ja kohotetaan, suurennetaan korkeaksi.

*Katso, minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva.

**Katso, minun palvelijani menestyy: hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri.

 

52:14 Kuin teille olisi annettu jotain suuresti poikkeavaa, tavallisista ihmisten ulkomuodoista ja oppiarvoista.

*Niinkuin monet kauhistuivat häntä - sillä niin runneltu, ei enää ihmisenkaltainen, oli hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo –

**Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään -- tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti hänet oli runneltu.

 

52:15 Niin hän puhdistaa verensä kautta monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä he näkevät sen, mitä heille ei ole kerrottu, ja he ymmärtävät sellaista, mitä he eivät ole kuulleet.

(Nezah on verellä ”puhdistamista” toorassa.) Toora tarkoittaa opetusta.

*niin hän on saattava ihmetyksiin monet kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä, mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita.

**Mutta hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat, hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät, sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä, mistä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea.

 

53:1 Kuka uskoo sen, mitä me olemme kuulleet, ja kenelle se Herran siemen onkaan paljastettu?

*Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?

**Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman?

 

53:2 Ja hän nousi kuin taimi hänen edessään, ja kuin juuri kuivuuden maasta, ei hänellä ollut oppiarvoa eikä sellaista kunniaa, jota näkisimme, eikä olemusta, jota haluaisimme.

*Hän kasvoi Herran edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet.

**Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet.

 

53:3 Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauksien tuntija, ja me ikään kuin kätkimme kasvomme häneltä, pidimme halveksittuna, emmekä arvostaneet häntä.

*Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.

**Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet.

 

53:4 Varmasti; hän kantoi meidän sairautemme ja kärsi meidän tuskamme. Ja me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan vitsauksilla lyömänä ja vaivaamana.

*Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,

**Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan,

 

53:5 Ja hänet lävistettiin meidän rikkomustemme tähden, pahoinpideltiin meidän vääryyksiemme tähden. Meille rauhan tuova kuritus oli hänen yllään, ja hänen haavojensa kautta me saamme parantua.

*mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

**vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet.

 

53:6 Me kaikki olimme eksyneet, niinkuin lampaat, jokainen meistä kääntyi pois hänen tieltään, ja Adonai laittoi häneen kaikkien meidän vääryytemme.

(Kääntyminen ensisijaisesti ”kasvojen kääntämistä”. Alef ja tav, את akkusatiivina on midrash-tyylisellä tulkinnalla, ”hän laittoi häneen, joka on alku ja loppu, kaikkien meidän väärytemme”.)

*Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.

**Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen.

 

53:7 Hän oli sorrettu ja murheelliseksi tehty, eikä hän avannut suutaan. Kuin karitsa, jota viedään teurastajalle, ja kuin lammas äänettömänä keritsijänsä eteen

(Lammas on Rachel ,”Raakel” ja siksi lopun sanat feminiinimuodossa. Verbit taas ovat nykyhebrean futuurimuodossa, joten sen voisi lukea profetiana, ”...eikä hän tule avaamaan suutaan. Kuin karitsa, hänet tullaan viemään teurastajalle...”)

*Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.

**Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut.

 

53:8 Pidätyksestä, ja oikeuden jakamisesta hänet otettiin kiinni, ja kuka hänen sukupolvestaan siitä välitti? Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikoksesta häntä lyötiin.

(Qumran; hänen kansansa, עַמוֹ . Loppu-vav on jossain vaiheessa lyhentynyt.)

*Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

**Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois -- kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden.

 

53:9 Ja hän antoi hänelle haudan pahantekijöiden kanssa, ja rikkaan kanssa hän on kuoltuaan. Hän ei tehnyt mitään väkivaltaa vastaan, eikä hänen suussaan ollut petosta.

*Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa.

**Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen.

 

53:10 Ja Adonai tahtoi murskata hänet, kärsimään. Jos sinä laitat hänen sielunsa olemaan syyllisyysuhri, hänen sielunsa näkee siemenen, pidentää päivänsä, ja Adonain mielihalu menestyy hänen kätensä kautta.

(Qumran, 1QIsa, kärsimisen tilalla ”lävistytti hänet”, ויחללחו . Tässä on selkeä kirjainten korjailu.)

*Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa.

**Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan.

 

53:11 Hänen sielunsa vaivannäöstä hän näkee ravinnon. Tietonsa kautta minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monia, ja hän kantaa heidän vääryytensä.

(Qumran; näkee valon. Valo, אור , on kokonaan poissa nykytekstistä.)

*Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa.

**Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa.

 

53:12 Sen tähden hän saa osan suurten joukossa, ja voimallisten kanssa hän jakaa saalista, sillä hän paljasti sielunsa kuolemalle, ja hänet luettiin kapinalliseksi, ja hän kantoi monien synnin, ja kohtasi kapinalliset.

(Qumran; kantoi monet synnit. חטאי . Viimeinen jod-kirjain puuttuu nykytekstistä.)

*Sentähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta.

**Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa.

 

54:1 Riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole lapsia tuottanut, riemuitse ja huuda ilosta, joka et ole synnytyskipuja kokenut. Sillä hylätyllä on enemmän lapsia kuin aviovaimolla, sanoo Adonai.

*Riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole synnyttänyt, huuda ilosta ja riemahda, sinä, joka et ole synnytyskivuissa ollut. Sillä hyljätyllä on lapsia enemmän kuin aviovaimolla, sanoo Herra.

**Riemuitse, hedelmätön, sinä joka et koskaan synnyttänyt! Huuda riemusta, iloitse, sinä joka et ole synnytyskipuja kokenut! Nyt sinulla, hylätyllä, on enemmän lapsia kuin konsanaan aviovaimolla, sanoo Herra.

 

54:2 Laajenna telttasi paikkaa, ja levitä asuinsijasi verhoja. Älä säästä! Pidennä köysiäsi ja vahvista vaarnasi!

(Teltasta tulee ”ohel moed” ja asuinsijasta ”mishkan”, molemmat suomennetaan yleensä ”ilmestysmaja”.)

*Tee avaraksi telttasi sija, levennettäköön sinun majojesi seinien kangas. Älä säästele! Pidennä telttaköytesi ja vahvista vaarnasi.

**Tee telttasi sija suureksi, levitä säästelemättä kangasta asumustesi katoksi! Pidennä köydet, iske lujaan vaarnat!

 

54:3 Sillä sinulle tulee läpimurto oikealla ja vasemmalla, ja sinun siemenesi perivät kansakunnat ja asuttavat autioituneet kaupungit.

(Qumran; ”sinun siemenesi kansakuntien keskuudessa saa hänet perinnöksi”, וְׂזַרְׂ עךְֶׁ֙ גּוִֹיִ֣ם יִירִָּ֔שו . Vain viimeinen kirjain pois, ja lause käännetään eri tavalla.)

*Sillä sinä olet leviävä oikealle ja vasemmalle, sinun jälkeläisesi ottavat omiksensa kansat ja tekevät autiot kaupungit asutuiksi.

**Sinä laajenet oikealle ja sinä leviät vasemmalle, sinun jälkeläisesi perivät muukalaisten maat ja asuttavat autioiksi jääneet kaupungit.

 

54:4 Älä pelkää, sillä et sinä joudu häpeään, äläkä alistu, sillä et sinä joudu pettymään! Sillä nuoruutesi häpeän sinä tulet unohtamaan, etkä enää muista leskeytesi halveksuntaa.

*Älä pelkää, sillä et sinä häpeään joudu; älä ole häpeissäsi, sillä et sinä ole pettyvä. Nuoruutesi häpeän sinä olet unhottava, leskeytesi pilkkaa et ole enää muistava.

**Älä pelkää, ei sinua enää nöyryytetä, älä häpeile, et sinä jää häväistyksi. Nuoruutesi nöyryytyksen sinä saat unohtaa etkä enää ole muistava leskeytesi häpeää,

 

54:5 Sillä sinun tekijäsi on sinun aviomiehesi. Hänen nimensä on Adonai Tsevaot, ja sinun lunastajasi on Israelin pyhä, häntä kutsutaan kaiken maan Jumalaksi.

*Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi, Herra Sebaot on hänen nimensä, sinun lunastajasi on Israelin Pyhä, hän joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan.

**sillä nyt sinun aviomiehesi on hän, joka sinut loi -- Herra Sebaot on hänen nimensä -- ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä -- häntä kutsutaan koko maanpiirin Jumalaksi.

 
Hebrean käännös löytyy täältä