tiistai 28. huhtikuuta 2020

Nykyisen maailmanajan loppuhetket


Nykyisen maailmanajan loppuhetket

 

”Ei mitään salaista ylöstempaamista pilviin”

 

Tässä kirjoituksessa käsitellään vehnää ja lustetta (rikkaviljaa)

 
Vehnä = Ne ihmiset, jotka uskoivat Jeesukseen

Luste eli rikkavilja = Ne ihmiset, jotka eivät uskoneet Jeesukseen

 
Alkusanat

Kirjoitan aiheesta, jonka toivon tulevan mahdollisimman monen tietoon. Kerron niistä päivistä, jotka ovat edessämme. Lähellä vai vielä sitä lähempänä, siitä en ala tässä arvailemaan. Oikaisen myös niitä tietoja, joita monet kristityt kertovat totuutena liittyen nykyisen maailmanajan lopputapahtumiin.

Uusi Testamentti on kirjoituksen lähteenä, muutama viittaus Vanhan testamentin kirjoituksiin on toki esillä. Kirjoitus on tarkoitettu niille, jotka jo tuntevat Raamatun sanomaa, mutta myös kaikille niille, joille tämä maailman eniten luettu kirja on vielä vieras tai huonosti tunnettu.

Uusi Testamentti, lyhennettynä UT, tuli jo mainittua. UT:n käännökset pohjautuvat kaikkialla maailmassa kymmeniin toisistaan poikkeaviin kreikankielisiin teksteihin. On olemassa myös vähemmän tunnettu arameankieleen pohjautuva käännös. Jeshua, meille suomalaisille Jeesus, on UT:n ylivertainen päähenkilö, joka puhui äidinkielenään arameaa. Niinpä on luonnollista, että myös UT:n alkuperäiset kirjoitukset on kirjoitettu ensin kansan omalla kielellä. Tästä asiasta on myös kielitieteellinen todiste, josta on tarkempi maininta kirjoituksen ohessa.

Olen lukenut Raamattua enemmän tai vähemmän aktiivisesti 25 vuoden ajan. Silti meni pitkään niin, että monet kirjoitukset tuntuivat sekavilta ja keskenään ristiriitaisilta, kun yritin ymmärtää viimeisten aikojen tapahtumia. Mutta aramean UT:n käännös selkeytti em. asioiden ymmärtämistä ratkaisevasti. Uskon, että näin käy myös kaikille niille, jotka lukevat tämän kirjoituksen loppuun saakka.

 Vehnä ja luste

Mitä tarkoittavat sanat vehnä ja luste? Ne on merkitty tähän alle selvästi erottuvalla tavalla

Vehnä = Ne ihmiset, jotka uskoivat Jeesukseen

Luste eli rikkavilja = Ne ihmiset, jotka eivät uskoneet Jeesukseen

VehnäHuimaluste

Vehnän tietää jokainen, mutta luste voi olla vieraampi sana. Viljan seassa kasvavista Palestiinan lusteista tunnetuin on huimaluste. Tämä myrkyllinen rikkavilja on ennen tähkälle tuloa niin vehnän näköinen, ettei niitä voi erottaa toisistaan. Lusteen kylväminen toisen peltoon lienee ollut melko yleistä, koska roomalainen lainsäädäntökin puhui siitä. Jeesus kertoi äärimmäisen tärkeän vertauksen vehnästä ja lusteesta. Tämä vertaus koskettaa kaikkia ihmisiä, kaikkia tämän ajan ihmisiä ja niitä, jotka ovat eläneet ennen meitä.

 

Vehnä ja luste (Matteus luku 13:24-30) *

On selvää, että nykyisen maailmanajan lopputapahtumien tutkiminen tulee aloittaa vehnästä ja lusteesta. Nämä kaksi sanaa ovat asian ydin ja samalla helppo ymmärtää.

* 24. Toisen vertauksen hän toi vertauksena heille, ja sanoi, ”taivasten kuningaskunta on sellaisen miehen kaltainen, joka kylvi peltoonsa hyvää siementä”.

25. Ja kun ihmiset nukkuivat, hänen vastustajansa tuli ja kylvi lustetta vehnän keskelle, ja lähti pois.

26. Mutta kun ruoho kasvoi ja teki hedelmää, silloin nousivat esiin myös lusteet.

27. Ja sen talon herran palvelijat lähestyivät ja sanoivat hänelle, ”herramme, katso, etkö sinä kylvänyt hyvää siementä peltoosi? Mistä sen lusteet ovat tulleet?”

28. Mutta hän sanoi heille, ”se mies, vastustaja, on tämän tehnyt”. Hänen palvelijansa sanoivat hänelle, ”tahdotko sinä, että menemme ja keräämme ne sieltä?”

29. Mutta hän sanoi heille, että ”ettekö te silloin, kun keräätte lustetta, vedä pois myös vehnää niiden kanssa?”

30. Antakaa molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen saakka, ja sadonkorjuun aikaan minä sanon niittäjille, ”valitkaa ensin lusteet, ja sitokaa heidät nippuihin, poltettaviksi, mutta vehnä – kootkaa heidät minun aittaani”. - Matt.13:24-30 aramea

Kreikan käännös KR38 ei poikkea sanomaltaan edellä olevasta, joten en laita sitä tähän esille.

 
Nämä ovat Jeesuksen sanoja liittyen ihmisten elämään. Sekä Jeesukseen uskovat (vehnä) että ei-uskovat (lusteet) elävät yhdessä aina siihen asti, kun Jeesus tulee takaisin maan päälle ja perustaa oman valtakuntansa kirjoitettujen lupausten mukaan. Yllä olevista Jeesuksen sanoista käy ilman vaihtoehtoja selkeästi ilmi, että ensin valitaan lusteet eli ne ihmiset, jotka eivät ole uskoneet Jeesukseen. Ne kerätään poltettaviksi, ainoastaan vehnä eli Jeesukseen uskovat jäävät maan päälle. Jos joku kertoo muuta, niin silloin hän syyllistyy vääristelemään Jeesuksen sanoja!

Tämä on vakava asia etenkin, jos on tietoinen asiasta.

 
Vehnä ja luste (1. kirje tessalonikaisille luku 5:1-6) *

Paavali kirjoittaa kirjeessään:

 
* 1. Mutta ajoista ja paikoista, veljeni, minun ei tarvitse kirjoittaa teille 2. Sillä te todellakin tiedätte, että se päivä, joka on meidän Herramme, tulee siten kuin varas yöllä. 3. Kun sanotaan, että ”rauhaa, ja lepoa”, ja silloin, yhtäkkiä, nousee se kadotus heidän ylleen, kuin synnytyskivut raskaana olevalle, eivätkä he pääse pakenemaan. 4. Mutta te, veljeni, ette ole pimeydessä, että se päivä veisi teidät niin kuin varas. 5. Sillä te kaikki olette valkeuden lapsia, ja päivän lapsia, ettekä te ole yön lapsia, ettekä pimeyden lapsia. 6. Sen tähden, älkää nukkuko niin kuin muut, vaan olkaa vartijat, ja selvin päin. - 1.Tess.5:1-6 aramea

* 1. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 2. sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. 3. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. 4. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; 5. sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. 6. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. - 1.Tess.5:1-6 KR38

 
Jae 3 kertoo lusteesta, jakeet 4-6 kertovat vehnästä. Sana ´viedä´ ei ole turhaan aramean jakeessa 4, koska tällä sanalla kuvataan kuoleman enkeleiden tuloa ja samalla uskottomien ihmisten (lusteen) poistamista. Mutta niitä, jotka eivät ole yön lapsia vaan päivän lapsia, se päivä ei vie heitä kuolemaan, vaan he jäävät eloon Jeesuksen tulon hetkillä.

 

Vehnä ja luste (Matteus luku 24:40-41) *

 
Vehnästä ja lusteesta kerrotaan myös seuraavissa Matteuksen sanoissa:

 
* 40. Silloin on kaksi miestä oleva pellolla; toinen otetaan kiinni ja toinen jätetään. 41. Ja kaksi naista on myllyssä jauhamassa; yksi otetaan kiinni ja se toinen jätetään. – Matt.24:40-41 aramea

* 40. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. 41. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. - Matt.24:40-41 KR38

Nämä alemmat kreikan kautta saadut sanat ovat olleet suuria ajatusten sekoittajia, kun pohditaan lopun ajan tapahtumia. Salaiseen ylöstempausoppiin uskovat ovat saaneet vahvistusta lukiessaan `talteen korjaamisesta` yhdistäen sen ylöstempaukseen ylös pilviin. Kuitenkin tämä on harhaoppi, sillä ei ole olemassa kuin se yksi Jeesuksen tuleminen takaisin maan päälle. Sitä päivää sanotaan Herran päiväksi.

Nämä `talteen korjattavat` ovat sitä lustetta eivätkä suinkaan niitä ”ylöstemmattavia uskovia”, joista monet kristityt väärin opettavat ja puhuvat.  Aramea ei kerrokaan `talteen korjaamisesta` vaan `kiinni ottamisesta`. Nämä sanat ovat selviä ja samalla johdonmukaisia.

Maahan jäljelle jääneet eli jätettävät ovat vehnää.

 Vehnä ja luste (Matteus luku 24:37-39) *

Ja sama johdonmukaisuus jatkuu:

* 37. Mutta aivan niin kuin oli Noah’n päivinä, niin on oleva ihmisen pojan tulemuksenkin. 38. Sillä aivan niin kuin he olivat ennen sitä vedenpaisumusta; syötiin ja juotiin, ja otettiin vaimoja ja annettiin miehille, kunnes tuli se päivä, kun Noah meni sisälle arkkiin. 39. Eivätkä tienneet, ennen kuin se tulva tuli, ja vei heidät kaikki. Näin on ihmisen pojankin tulemus oleva. – Matt.24:37-39 aramea
* 37. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. 38. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, 39. eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. - Matt.24:37-39 KR38

 
Kirjoitus kertoo, että Nooan aikana uskottomat ihmiset yllätettiin täydellisesti. He kuolivat. Nooa ja hänen perhekuntansa olivat vehnää, he jäivät jäljelle eloon. Tämä sama asia toistuu Jeesuksen tulessa maan päälle. Ei-uskottomien ihmisten (lusteen) osa on kuolla, mitään pakoon pääsyn mahdollisuutta ei ole enää tarjolla, koska aika on täyttynyt.

 Luste (Matteus luku 24:27-28) *

* 27. Sillä aivan kuten salama, joka lähtee idästä ja näkyy länteen saakka, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. 28. Missä ruumis on, siellä kotkat kokoontuvat – Matt.24:27-28 aramea
* 27. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus. 28. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat – Matt.24:27-28 KR38


Tässä on kyse kuoleman enkelien tulosta, joiden toimesta luste eli uskottomien ihmisten joukko kuolee. Kotkat tulevat ruumiiden kimppuun. Lusteesta käytetään tässä nimeä ruumis/raato

 Vehnä (Matteus luku 24:29-31) *

Vain uskovat ovat jäljellä Jeesuksen tullessa maan päälle

* 29. Mutta heti näiden ahdistuksen päivien jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu näytä valkeuttaan, ja tähtiä putoaa taivaista, ja taivasten voimia järisytetään. 30. Ja silloin taivaissa tulee näkyviin ihmisen pojan merkki, ja silloin kaikki maan perhekunnat tanssivat, ja he näkevät sen ihmisen pojan, joka tulee pilvien yllä, taivasten voimien ja monien ylistysten kanssa. – Matt.24:29-30 aramea

* 29. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja taivaitten voimat järkkyvät. 30. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. – Matt.24:29-30 KR38

Tämä on se ihmiskunnan ratkaiseva muutoksen hetki, kun meidän nykyinen maailmanaika päättyy ja alkaa uusi tuhat vuotta kestävä aika Jeesuksen saapuessa omiensa luo maan päälle. Se on myös valtavan suuri riemunaihe kaikille ihmisille. Kaikki uskottomat ihmiset ovat poissa. Niinpä kaikki ihmiset `tanssivat` riemusta Jeesuksen tulon hetkellä. Kreikan käännöksen kautta saa sen käsityksen, jonka mukaan kyseessä olisi ikään kuin suuri hätätilanne ihmisten `parkuessa`. Kuitenkin uskoville se suuri, kauan odotettu riemun hetki, kun Jeesus saapuu. Kaikki vaivat ja ahdistukset ovat päättyneet. Vanha ihminen muutetaan uudeksi ihmiseksi. (Lue 1.kirje korintolaisille luku 15:51-52, löytyy kirjoituksen loppupuolelta.) Silloin ei enää itketä eikä ole tuskaa vaan kaikki on pelkkää suurta riemua!

Vehnän kokoaminen (Matteus luku 24:31) *

* 31. Ja hän lähettää enkelinsä, sen suuren pasuunan kanssa, ja he kokoavat ne valitut, hänen omansa, neljästä tuulesta, ja taivasten ääriin saakka. – Matt.24:31 aramea
* 31. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. - Matt.24:31 KR38

Tämä on se todellinen, ainoa ”tempaus”, joka tapahtuu enkelien kokoamisen kautta! Valitut kootaan, lisäksi aramea kertoo lisäksi ”hänen omansa”. Ei jää epäselvyyttä, keitä ovat nämä valitut! Tämä sama asia on kerrottu myös Paavalin 1. kirjeessä tessalonikalaisille:

Vehnän kokoaminen (1. kirje tessalonikaisille luku 4:17) *

* 17. Ja silloin me, jotka olemme niitä jäljelle jääneitä, jotka elämme, viedään pois heidän kanssaan kuin yhtenä pilvenä, meidän Herramme tapaamiseen avaralla paikalla, ja siten me saamme olla kaikki ajat meidän Herramme kanssa. - 1.Tess.4:17 aramea
*  17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. - 1.Tess.4:17 KR38

Tässä on se Raamatun jae, joka on johtanut väärään, salaiseen ylöstempausoppiin. Sekä aramean että kreikan käännöksestä ilmenee, että ”nämä jäljelle jääneet” ovat Jeesukseen uskovia eli vehnää. Mutta sitten alemmassa käännöksessä ajatus menee raiteiltaan, kun kerrotaan pilviin tempaamisesta yläilmoihin.

Alkuperäisen aramean tekstin kääntäjä ei ole ymmärtänyt, että seemiläisessä kielenkäytössä pilvi tarkoittaa myös suurta joukkoa, suurta ihmismäärää eikä pelkästään taivaalla leijuvaa pilveä. Kirjeessä hebrealaisille on vastaava esimerkki: ”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa” (Hebr.12:1). Jokainen ymmärtää, että tässä on suuri joukko todistajia. Tässäkään ei siis ole kyse taivaan pilvestä. Tuskinpa kukaan niin ajatteleekaan.

voit lukea muista seemiläisistä idiomeista (luonteenomaiset ilmaisut) ja samalla pääset lukemaan kielitieteellisiä todisteita siitä, että aramea on UT:n alkukieli.)

Myös meillä suomen kielessä on aivan samanlainen idiomi liittyen pilveen. Kun sanomme esim. että ”ihmisiä oli pilvin pimein”, niin ymmärrämme heti, että ihmisiä oli paljon, suuri joukko.

Yllä oleva jae 17 kertoo yksinkertaisesti sen, että Jeesuksen tulon yhteydessä uskovat viedään suurena joukkona Herran luo Herran enkelien toimesta. Matt.24:31 ja 1.Tess. 4:17 kertovat aivan samasta asiasta. Jae 17 kertoo myös, että ”viedään heidän kanssaan.” Edelliset jakeet 15-16*  kertovat, keitä he ovat:

* 15. Mutta tämän me puhumme teille meidän Herramme sanan kautta, että me, jotka olemme ne jäljelle jääneet siinä meidän Herramme tulemuksessa, jotka elämme, ei meitä viedä ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Koska hän, meidän Herramme käskyn kautta, ja sen enkelijohtajan äänen kautta, ja Jumalan pasuunan kautta, on laskeutuva taivaista, ja ne kuolleet, jotka ovat Messiaassa, tulevat nousemaan ensin. - 1.Tess.4:15-16 aramea
* 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin - 1.Tess.4:15-16 KR38


Asia on harvinaisen selvä: Eri aikakausina Jeesukseen uskoneet herätetään haudoistaan Jeesuksen tulon hetkellä ja he saavat uuden ylösnousemusruumiin. Tämä herättäminen tapahtuu ennen elossa olevien keräämistä. Herran luo kokoaminen tapahtuu kuitenkin yhtenä joukkona, kuten jae 17 kertoo.

Palataan vielä takaisin lusteeseen ja katsotaan, mitä Ilmestyskirja kertoo siitä

Ilmestyskirja kertoo lusteen niittämisestä luvun 14 jakeissa 14-20

 Terävä sirppi ja ensimmäinen enkeli (Ilm. 14:14) *

* 14.  Ja katso, valkoinen pilvi, ja pilven yllä istui miehen kaltainen, ja hänellä oli päänsä päällä kultainen kruunu, ja terävä sirppi kätensä yllä. – Ilm.14:14 aramea
* 14. Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. – Ilm.14:14 KR38

Raamatussa enkeleitä kuvataan toisin kuin kuvataiteessa aina miehinä ja heillä on myös miesten nimet. Aramea kertoo sirppiä pitelevästä enkelistä, joka oli miehen kaltainen. Jostain syystä alempi kreikan käännös kertoo ”Ihmisen Pojan muotoisesta”, joka vie ajatuksen Jeesukseen. Tämä ei kuitenkaan voi pidä paikkaansa, sillä Jeesus surmaa tullessaan ainoastaan Antikristuksen, ei sirpillä, vaan suunsa henkäyksellä: ”niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (2.Tess.2:8).

 Ensimmäinen enkeli niittää maan lusteen (Ilm.14:15-16) *

* 15. Ja toinen enkeli lähti temppelistä, ja huusi valtavalla äänellä pilven yllä istuvalle, ”lähetä sirppisi ja niitä, sillä on tullut aika niittää!”  16. Ja pilven yllä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli niitetyksi. – Ilm.14:15-16 aramea
* 15. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt." 16. Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi. – Ilm.14:15-16 KR38


Toisen enkelin käskystä sirppiä pitelevä enkeli niittää maan lusteen eli uskottomat ihmiset. Niitto koskee koko maata, mutta poikkeaa jäljempänä tulevan enkelin niittämisestä.
Alempana olevassa kreikan käännöksessä on paha ja väärä lisäys, sillä siinä kerrotaan, että maan elo on kypsynyt. Ainoastaan Jeesuksen uskovat ovat kypsää viljaa. Mutta kyse on nyt lusteen eli uskottomien ihmisten poistamisesta. Tässä näemme jälleen, miten aramean käännös on johdonmukainen ja antaa oikean ymmärryksen.

 Terävä sirppi ja toinen enkeli (Ilm. 14:17) *

* 17. Ja toinen enkeli lähti temppelistä, joka on taivaissa, ja hänellä oli terävä sirppi mukanaan. – Ilm.14:17 aramea
*  17. Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. – Ilm.14:17 KR38

Tässä näemme, että toinen enkeli lähtee terävän sirpin kanssa niittämään maan päällä olevaa lustetta.

 Toinen enkeli niittää maan lusteen (Ilm.14:18) *

* 18. Ja toinen enkeli lähti alttarilta, hän, jolla oli valta yli tulen, ja huusi valtavalla äänellä hänelle, jolla on se terävä sirppi, ”sinä, lähetä terävä sirppisi ja kokoa tertut maan viinitarhoista, sillä sen rypäleet ovat suuria!” – Ilm.14:18 aramea

* 18. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet." – Ilm.14:18 KR38

Tämä on toinen kerta, kun lustetta niitetään. Tämä erilainen niitto verrattuna ensimmäiseen, sillä käskyn antavalla enkelillä on hallussaan tuli. Tapahtuuko se tulen kautta? (Palataan tähän myöhemmin Pietarin kirjeen tarkastelussa.) Ja taas alempi kreikan käännös kertoo pahasti väärin, että sato on kypsää, vaikka näin ei voi olla. Aramean käännös kertoo, että ne ovat suuria. Kyse on aivan eri asiasta.

Luste poljetaan kaupungin viinipuristamossa (Ilm.14:19-20) *

* 19. Ja enkeli heitti sirppinsä maan päälle, ja maan viinitarhat tulivat kerätyiksi, ja heitettiin Jumalan intohimon valtavaan viinipuristamoon. 20. Ja viinipuristamo poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja viinipuristamosta lähti veri. Se yltää hevosten kuolaimiin, yli 1200 stadia-mittaa. – Ilm.14:19-20 aramea

* 19. Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. 20. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän. – Ilm.14:19-20 KR38

Näissä jakeissa kuvataan sitä kauheaa tapahtumaa, kun toisen enkelin niittämä luste poljetaan kaupungin ulkopuolella olevassa viinipuristamossa. Ja kaupunki ei voi olla mikään muu kuin Jerusalem. Ja surmattujen määrä on valtava annetun verimäärän perusteella. Jos Stadia-mitta on 200 metriä (?), niin silloin veri ulottuu kuuden kilometrin päähän. Ja enkelin surmaamat, ovatko he lähialueelta vai kauempaa, se ei käy tästä selville.

Nämä edellä mainitut kaksi enkeliä surmaavat maan kaikki ei-uskovat eli lusteen/rikkaviljan.

Lisäksi Ilmestyskirjan luvussa 19:14-21 kerrotaan ihmisten surmaamisesta taivaallisen sotajoukon toimesta ja taivaan linnuista, jotka kutsumaan ruokailemaan ruumiiden ääreen. Tämän voi jokainen lukea omasta Raamatustaan.

 
Enkelien toiminnan esikuvat surmaamiselle ja suojelulle löytyvät toisesta Mooseksen kirjasta siitä tapahtumasta, jolloin israelilaiset lähtivät Egyptin orjuudesta

Surmaaminen ja suojelu (2.Moos.11:4-7; 12:12-13; 12:29-30) *

* 4. Ja Mooses sanoi: "Näin sanoo Herra: Puoliyön aikana minä lähden kulkemaan kautta Egyptin maan.
5. Ja kaikki esikoiset Egyptin maassa kuolevat, valtaistuimellansa istuvan faraon esikoisesta käsikiveä vääntävän orjattaren esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset.
6. Ja koko Egyptin maassa on oleva kova valitus, jonka kaltaista ei ole ollut eikä koskaan tule.
7. Mutta kenellekään israelilaiselle ei koirakaan ole muriseva, ei ihmiselle eikä eläimelle, tietääksesi, että Herra tekee erotuksen egyptiläisten ja Israelin välillä. (2.Moos.11:4-7)

* 12. Sillä minä kuljen sinä yönä kautta Egyptin maan ja surmaan kaikki esikoiset Egyptin maassa, sekä ihmiset että eläimet, ja panen toimeen rangaistustuomion, jonka minä olen langettanut kaikista Egyptin jumalista. Minä olen Herra.
13. Ja veri on oleva merkki, teille suojelukseksi, taloissa, joissa olette; sillä kun minä näen veren, niin minä menen teidän ohitsenne, eikä rangaistus ole tuhoava teitä, kun minä rankaisen Egyptin maata. (2.Moos.12:12-13)

* 29. Ja puoliyön aikana tapahtui, että Herra surmasi kaikki Egyptin maan esikoiset, valtaistuimellaan istuvan faraon esikoisesta vankikuopassa olevan vangin esikoiseen asti, ynnä kaikki karjan esikoiset.
30. Niin farao nousi sinä yönä ja kaikki hänen palvelijansa ynnä kaikki egyptiläiset, ja kova valitus oli Egyptissä; sillä ei ollut yhtään taloa, jossa ei ollut kuollutta. (2.Moos.12:29-30)

Herra teki erotuksen egyptiläisten ja Israelin välillä. Egyptistä lähtenyttä Israelin kansaa suojeli veri. Jeesuksen tullessa maan päälle tapahtuu erotus lusteen ja vehnän välillä. Veri suojelee myös tulevaisuudessa. Jeesuksen ristinkuolema, Hänen vuodatettu verensä koko ihmiskunnan puolesta suojelee kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat henkilökohtaisesti ottaneet Hänen kutsunsa vastaan.

 Suuri mullistus maassa (2.Pietarin kirje luku 3:10-12)

Maailman toimintatavat palavat (2.Piet.3:10) *

* 10. Mutta Herran päivä tulee kuin varas, silloin taivaat yhtäkkiä katoavat, kun maailman toimintatavat palavat, mutta ihmisiä pääsee pakoon, ja maa, ja siinä tehdyt teot tuodaan esille.  – 2.Piet.3:10 aramea

* 10. Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. – 2.Piet.3:10 KR38

Nämä yllä olevat käännösten sanat poikkeavat valtavasti toisistaan. Jos alempi kreikan käännös pitäisi paikkansa, niin silloin koko maa olisi kuin sulaa laavaa. Alkuaineiden hajoaminen vaatii tuhansien asteiden pitkäkestoista kuumuutta. Silloin kaikki elämä maassa päättyisi siihen sekä ihmisten että kaikkien eläinten ja eliöstön osalta. Näin ei kuitenkaan ole, sillä jo Jesaja kertoi ihmisistä ja eläimistä, jota elävät täydellistä elämää maassa tuhannen vuoden ajan. (Katso Jesaja 11:2-9).
Aramea ei kerro alkuaineista, vaan maailman toimintatavoista, jotka palavat. Kaikki pahuus häviää maan päältä poistettavan lusteen myötä. Katso ihmisen toimintatavoista esim. kirje galatalaisille luku 5:19-21. Maailman alkeisvoimien hallintakausi on päättynyt! Lisäksi aramea kertoo, että ihmisiä pääsee pakoon. He ovat tietenkin sitä vehnää.  Pakoon pääsee suojelun ansiosta. Suojelu oli jo aiemmin esillä, joten sitä ei tarvitse toistaa.

Tähän väliin on syytä laittaa todiste siitä, kuinka kaikki tämä muutos on mahdollista. Vastaus löytyy ensimmäisestä kirjeestä korinttolaisille:

Ihmisten muuttuminen (1.kirje korinttolaisille luku 15:51-52) *

 

* 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki nuku, mutta me kaikki tulemme muuttumaan.

52. Nopeasti kuin silmänräpäys, sen viimeisen pasuunan kutsuessa, ja kuolleet nousevat ilman turmelusta, ja me tulemme muuttumaan.1.Kor.15:51-52 aramea

* 51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. 1.Kor.15:51-52 KR38

 

Tästä hetkestä alkava tuhatvuotinen aikakausi on täysin erilainen kuin meidän nykyinen maailma. Kaikki pahuus on poissa. Myös kuolleista herätettävät ihmiset, joilla on ollut eläessään usko Jeesukseen, saavat uuden ylösnousemusruumiin lisäksi turmeltumattoman luonteen.

 
Ohje pyhään elämään (2.Piet.3:11-12) *

* 11. Sen tähden, niin kuin nämä kaikki pakoon pääsevät, olkaa te kuin juuri niitä vanhurskaita, että olisitte pyhät elämäntavoissanne ja Jumalan kunnioittamisessa. 12. Että odottaessanne, ja halutessanne sitä Jumalan tulemuksen päivää, jossa taivaat koetellaan tulen kautta, te tulisitte pääsemään pakoon, ja silloin maailman toimintatavat sulaen palavat. – 2.Piet.3:11-12 aramea
* 11. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, 12. teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! – 2.Piet.3:11-12 KR38


Tämä on jatkoa edellä olevalle jakeelle 10. Pakoon pääsevät ovat sitä vehnää. (Ja millainen pako se onkaan! Tästä voit lukea alempana olevan väliotsikon ”Taivaat katoavat”-väliotsikon alta.) 

Paavali antaa ohjeen elossa oleville, koskee siis meitä kaikkia. Meidän tulee olla elämäntavoissamme pyhiä ja kunnioittaa Jumalaa. Näin meillä on mahdollisuus päästä pakoon sitä tuomiota, joka kohtaa maata. Mitään muuta tietä ikuiseen elämään ei ole annettu vaihtoehdoksi. Herran päivän tulemusta emme voi jouduttaa, kuten kreikan käännös kertoo, mutta meidän tulee odottaa ja haluta sitä. Silloin pysymme paremmin oikealla tiellä, kun elämän tarkoitus ja päämäärä on aina kirkkaasti mielessä ja tiedossa!
Aramea kertoo tulesta jakeessa 12. Tämä viittaa jo edellä olleeseen asiaan, jossa toinen enkeli niitti lusteen pois maan päältä. Käskyn antaneesta enkelistä sanotaan: ”Ja toinen enkeli lähti alttarilta, hän, jolla oli valta yli tulen…” (Ilm.14:18). Maan tuomioihin liittyy myös tuli, mutta vehnä säästyy sen aiheuttamalta tuholta.


Jeesuksen tulemisen aika?

Alkusanojen mukaisesti en ala arvailemaan Jeesuksen tulon hetkeä. Raamatusta saamme kuitenkin lukea muutaman tärkeän asian, jotka tapahtuvat ennen Jeesuksen tuloa. Mainitsen niistä kaksi. Toinen niistä on Israelin kaikkien heimojen kokoaminen laajenevan Israelin maaperälle. Vertaus kymmenestä neitsyestä (Matteus 25:1-13), siitä ei nyt enempää kuin että uskon, että se liittyy Israelin kymmenen heimon kokoamiseen. Jeesus kertoi 36 vertausta, ja tämä on ainoa vertaus, jossa täytyy lähteä liikkeelle ja lisäksi neitsyt-sana liittyy Israeliin. Itse asiassa vertaus kymmenestä neitsyestä ei sovi mihinkään muuhun tapahtumaan. Kirjoitusten mukaan kadonneen kansan kokoaminen tapahtuu ahdistuksen aikaan. Tästä aiheesta kirjoitin tiivistetysti aiemmin Israelin kadonneet kansat palaavat https://jouninkootut.blogspot.com/2019/12/israelin-kadonneet-kansat-palaavat.html

Toinen asia on Antikristuksen eli Messiaan vastustajan ilmestyminen. Hänen tulonsa on todennäköisesti niin pettävää, että suurin osa ihmisistä ei ymmärrä, kenestä on kyse. Tulee aika, jolloin kansat ajautuvat tilanteeseen, jossa he tarvitsevat pelastavan johtajan. Jeesuksen tullessa hänet tuhotaan: ”niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (2.Tess.2:8).

Kun Jeesus vielä viipyy, niin eikö meidän sitten tarvitse odottaa hänen tulemistaan? Ei näin! Tulee odottaa, sillä se päivä, jolloin kuolemme täällä maan päällä, on myös Jeesuksen tulon päivä meidän jokaisen kohdalla. Näin on ollut aina jo ennen meitä. Silloin emme voi enää palata ajassa taaksepäin emmekä muuttaa enää valintojamme. Samalla emme voi enää vaikuttaa tulevaisuuteemme. Jeesuksen tuloa tulee odottaa!

 Jeesuksen tulon jälkeen (Ilmestyskirja luku 20:6)

Iso osa ihmisistä luulee, että kuoleman jälkeen mennään taivaaseen. Näin on opetettu ja näin on myös laulettu. Kuitenkaan Raamatussa ei sanota kertaakaan missään, että menisimme taivaaseen lukuun ottamatta yhtä jaetta. Ja tämä väärennös löytyy vain suomalaisten Raamatusta sen uusimmasta käännöksestä, joka on yleisessä käytössä!  ”Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat” (Fil.3:14 käännös 1992). Tämä jae on väärennös!

Taivaissa on talletettu ja päätetty kaikki meille tuleva, kuten nykyinen aika, tuleva tuhat vuotta ja myös sen jälkeinen aika. Silloin elämme ikuisesti taivaallisessa maassa.

Siunattu ja pyhä hän, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ja häneen ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan on oleva pappi Jumalalle, ja hallitseva Messiaan kanssa tuhat vuotta. – Ilm.20:6 aramea
Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. - Ilm.20:6 KR38

 Tuhannen vuoden jälkeen (Ilmestyskirja luku 21:1-2)

1. Ja minä näin uudet taivaat ja uuden maan, sillä ensimmäiset taivaat ja ensimmäinen maa olivat poissa, eikä merta enää ollut. 2. Ja pyhimmän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan taivaista, Jumalan vierestä, valmistettu kuin morsian, sulhaselleen kaunistettu. – Ilm.21:1-2 aramea

1. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. 2. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. – Ilm.21:1-2 KR38


PS. Paljon puhutaan ihmisten kielenkäytössä tulevasta maailmanlopusta. Älä usko niihin puheisiin. Raamattu ei kerro mitään maailmanlopusta. Yllä oleva kirjoitus myös todistaa tämän asian.

** ** **


2 kommenttia:

  1. Kiitos

    Psalmi 37:29 Vanhurskaat perivät maan ja asuvat siinä iankaikkisesti.
    Niissäkin käännöksissä missä tempaus esiintyy asiayhteys on Herraa VASTAAN meno kun hän tulee maan päälle ei tempaus taivaaseen vaan
    kokoontuminen Israeliin Häntä vastaan kun hän tulee pilvessä alas.

    VastaaPoista