tiistai 7. huhtikuuta 2020

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) ja maailman uskonnot


Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja maailman uskonnot

 
Tämä teksti on koottu kahdesta erillisestä pdf-tiedostosta

 
YK pyytää maailman uskontoja siirtämään auktoriteettinsa heille U.N. Asks World Religions to Defer Authority to Them By Geri Ungurean, March 10, 2020

Kun ensin näin tämän otsikon, ajattelin varmaan katselevani jotakin satiirista sivustoa. Sitten tutkin, onko väitteissä perää. Niissä on. Veljet, ajanmerkit, jotka Jeesus on itse meille kertonut, ovat ympärillämme kaikkialla. Jos et näe sitä, niin avaa silmäsi ja Raamattusi!

”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Mt. 24:3-14).

Olen kirjoittanut niin monia artikkeleita pahuudesta YK:ssa. Olen kirjoittanut Lucis Trust'in Alice Bailey'stä ja monista muista New Age -hahmoista, jotka tämä perkeleellinen instituutio hyväksyi avosylin. Olemme rukoilleet, että YK:n rakennus siirrettäisiin Yhdysvalloista toiseen paikkaan – MINNE TAHANSA -- mutta ei tänne!

Sivustolta: lifesitenews.com YK:n asiantuntija: Maailman uskonnot pitäisi siirtää YK:n asiantuntijoiden auktoriteetin alaisiksi. Erityisraportoija Ahmad Shaheed totesi, että perinteiseen moraaliin, usein luonteeltaan uskonnolliseen, perustuvat lait olisi kumottava, jos ne ovat ristiriidassa ihmisoikeustutkijoiden ja YK:n asiantuntijoiden mielipiteiden kanssa.

WASHINGTON, D.C., March 6, 2020 (C-Fam ) — YK:n uskonnonvapauden erityisasiantuntijan mukaan YK:n ihmisoikeuselinten raja-näkemysten (fringe views) on oltava lain ja politiikan suhteen monien johtavien maailmanuskontojen yleisten uskomusten yläpuolella. Äskettäin julkaistussa vuosikertomuksessaan YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija Ahmad Shaheed kirjoitti uskonnon ja sukupuolten tasa-arvon risteysalueesta. Hän päätteli, että perinteiseen moraaliin, usein luonteeltaan uskonnolliseen, perustuvat lait olisi kumottava, jos ne ovat ristiriidassa ihmisoikeustutkijoiden ja YK:n asiantuntijoiden mielipiteiden kanssa.

"Valtioiden velvollisuus on taata jokaiselle, myös naisille, tytöille ja LGBT+ -väestölle, tasavertainen oikeus uskonnon ja vakaumuksen vapauteen muun muassa luomalla suotuisa ympäristö, jossa moniarvoiset ja progressiiviset minäkäsitykset voivat ilmetä," hän sanoi. Näiden "minäkäsitysten" mahdollistamiseksi abortin tai muun seksuaalisen käyttäytymisen kriminalisoivat lait olisi kumottava. Shaheed totesi, että aborttia ja homoseksuaalista käyttäytymistä koskevat lait johtuvat usein uskonnollisten opetusten soveltamisesta elämän pyhyyteen, perheeseen ja seksuaalimoraaliin.

Vaikka ei ihan vaatinut suuria maailmanuskontoja, kuten kristinusko ja Islam, muuttamaan oppejaan, hän yritti tehdä eroa "patriarkaalisen" ja "sukupuolten tasa-arvoon" perustuvien uskonnollisten opetusten tulkintojen välillä. Raportissa viitataan tutkijoiden työhön, joka on pyrkinyt edistämään uskontoperinteiden "progressiivisia" uudelleentulkintoja lisäten, että sukupuoleen perustuvan väkivallan tai syrjinnän lähde ei ole välttämättä uskonnot, vaan pikemminkin niiden tietyt tulkinnat, "joita ei ole suojattu sinänsä."

Käsitettä "LGBT+ -oikeudet,” joka vasta äskettäin tuli tutkijoiden kielenkäyttöön ja jolla ei ole kansainvälistä konsensusta, vielä vähemmän virallisesti hyväksyttyä määritelmää, käsitellään raportissa annettuna tunnettuna ja vahvistettuna faktana. Sitä vastoin uskonnollisia perinteitä, joista jotkut ovat tuhansia vuosia vanhoja, pidetään toisarvoisina.

Erityisraportoija mainitsee "monet feministit ja ihmisoikeustutkijat" väittäessään, että "miesten ja naisten asemaa sääntelevät säännöt, mukaan lukien papiston nimittämisessä," eivät ole pelkästään uskonnollisia, vaan myös poliittisia ja siksi "ovat huolenaihe valtiolle ja kansainväliselle ihmisoikeuslaille.”

Viime marraskuussa Shaheed tviittasi lainauksen sukupuolten tasa-arvoon ja uskonnonvapauteen keskittyneeltä työpajalta: ”Kun turvallisen abortin saatavuus evätään, niin evätään oikeus elämään, oikeus terveyteen ja oikeus yhtäläiseen ihmisarvoon.”

Ihmisoikeusneuvosto piti maanantaina vuorovaikutteisen dialogin erityisraportoijan kanssa, jossa useiden elämää ja perhettä edistävien järjestöjen, mukaan lukien C-Fam, puolesta annettiin yhteinen lausunto, jossa esitettiin vastalauseita raportin syntymättömien lasten oikeuksien väheksynnälle ja vaatimuksille rajoittaa terveydenhuollon ammattilaisten oikeutta vastustaa aborttia omantunnon syistä.

Uskonnonvapauden erityisraportoijan (Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief) asema on osa YK:n ihmisoikeusneuvoston erityismenettelyiksi (Special Procedures) kutsuttua osajoukkoa. Sellaisena hän työskentelee yksilöllisessä palkattomassa roolissa (capacity) ja hänen raporttinsa ovat neuvoa-antavia, ei sitovia. Siitä huolimatta he syöttävät YK:n ihmisoikeuksien kirjastoon asiakirjoja, jotka usein lainaavat toisiaan puolustaessaan ihmisoikeuksien tulkintoja, jotka ovat kaukana laajasta tuesta YK: n jäsenvaltioiden keskuudessa.

Aikaisemmat erityisraportoijat, mukaan lukien sellaiset, joiden valtuuksiin sisältyy kidutus, naisiin kohdistuva väkivalta ja oikeus terveyteen, ovat käyttäneet asemaansa edistämään aborttia puolustavia kantoja. Source Vasta tänään Rapture Ready julkaisi artikkelini: The U.N. Will Usher in Antichrist (YK tuo Antikristuksen)

Sattumaako? En usko. Tapahtumat ovat tulossa yhteen päällämme ja olisi oltava tietämätön Raamatun sanoista, ellei näe sitä. Koko maailma katselee kauhulla, kun näemme koronaviruksen matkaavan maasta toiseen. Tutkijat eivät ole koskaan nähneet tällaista virusta. Ja nyt kuulemme YK:n röyhkeästi sanovan maailmalle, että kaikkien uskontojen pitäisi tulla heidän auktoriteettiinsa alaisiksi? Ainoa asia, joka pitää minut rauhallisena, on tieto, että mikään tästä ei ole uutta meidän Jumalallemme. Hän hallitsee täydellisesti! How Can I Be Saved? Shalom b’Yeshua Messiah

YK tuo Antikristuksen U.N. Will Usher In Antichrist By Geri Ungurean, March 6, 2020 Tämä artikkeli on kirjoitettu alunperin vuonna 2015. Uskon, että olemme näkemässä Jumalan profeetallisen sanan toteutumisen niin suurella nopeudella -- tunsin tarpeelliseksi palauttaa tämä kirjoitus veljille luettavaksi ja ymmärrettäväksi.

Monet luulevat, että YK on vain kokoelma edustajia maailman valtioista – jotka ovat siellä rauhan ylläpitämiseksi kansakuntien kesken. Veljet - tämä paha järjestö ei ole vain Israelin vastainen, vaan heitä ohjaa heidän syvä uskonsa New Age -liikkeeseen. He palvovat Lusiferia, jonka he uskovat olevan se valaistunut. Tämä selittää katkeran vihan YK:ssa Israelia ja juutalaisia kohtaan. Saatanahan vihaa juutalaisia. YK odottaa korkeinta opettajaa, joka kulkee monilla nimillä. Me kristityt käytämme hänestä itse Jumalan antamaa nimeä - tuo nimi on Antikristus.

Alkuperäinen artikkeli: Muutama kuukausi sitten kirjoitin kaksiosaisen artikkelin okkultismin alkuperästä YK:ssa. Selitin sellaista, jota kutsutaan nimellä ”Lucis Trust” ja kerroin lyhyen historian Alice Bailey'stä, joka auttoi tuomaan lusiferistisen palvonnan YK:hon. YK:ta koskevien nopeasti muuttuvien tapahtumien, etenkin paavi Franciscuksen suunnitellun ilmastomuutosta ja maailman autioittamista koskevan julkilausuman valossa, minusta tuntui, että olisi hyvä päivittää aikaisemmat artikkelit.

Kristittyjen on tiedettävä, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Meidän on kyettävä selittämään pelastumattomille, kuinka Saatana käyttää YK:ta tuomaan Uuden Maailmanjärjestyksen - maailmanhallituksen ja lopulta itse Antikristuksen.

“Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala” (2.Ts. 2:1-4).

Alku: Venäläisen teosofi Madame Helena Blavatsky'n johtava opetuslapsi Alice Ann Bailey perusti Lucifer-säätiön vuonna 1920. Vuonna 1922 nimi muutettiin Lucis Trust'iksi. Voin vain kuvitella, että tämä tehtiin sen jälkeen, kun ymmärrettiin, että nimi Lucifer varmasti pelästyttää monet, jotka lukevat ja rakastavat Jumalan Sanaa. Älä kuitenkaan erehdy, tämän ryhmän sisäinen toiminta ja pyrkimys pysyivät ennallaan.

Madame Helena Blavatsky tunnetaan New Age -liikkeen ja uuden ajan okkultismin “äitinä.” ”Salaisessa opissaan” hän opetti, että Lusifer oli korkeampi ja vanhempi kuin Raamatun Jumala ja että Lusifer oli uhrattava ja lähetettävä maan päälle kirkon tulevien oppien vuoksi. Hän opetti, että Saatana oli todella ”hyvä” ja että hänet tunnettiin monilla nimillä, mutta lähinnä Viisauden Jumalana - Jumalan kosmisena peilikuvana. Hän kutsui häntä myös ”aamun Pojaksi” ja monissa kirjoituksissa Jumalan Pojaksi.

Oltuaan vuosia kontaktissa ns. henki-mestariensa kanssa (tiedämme, että he ovat demoneja), Blavatsky julkaisi teoksen ”Isis Unveiled (Hunnuton Isis)” vuonna 1877, valtavan menestyksekkään kirjoituksen, jota seurasi ”Secret Doctrine (Salainen oppi)” vuonna 1888. Hän perusti Lontoossa myös okkulttisen lehden nimeltä “Lucifer.” Siihen mennessä Blavatsky oli hankkinut valtavan kannattajajoukon.

Kun kristinusko opettaa, että Lusifer on pahan ydin, New Age -opettajat hyväksyvät hänet valaistuneena ja palvottavana. Kun häntä jumaloidaan, meidän Jumalaamme inhotaan. Okkultismissa ja New Age -filosofiassa Lusiferia pidetään älyllisen ja henkisen vapauden edustajana. Me, jotka olemme uudestisyntyneitä ylhäältä, tiedämme, että Jumalamme heitti Lusiferin taivaasta sen jälkeen, kun hän oli päättänyt olla korkeimman Jumalan kaltainen:

”Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.' Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan” (Isaiah 14:12-15).

Alice Ann Bailey sai tietonsa “ylösnousseiden mestareiden” lähteneiltä hengiltä. Kristittyinä tiedämme, että nämä henget ovat vain demoneja, jotka toteuttavat isäntänsä, paholaisen, käskyjä. Tiedämme, että Lusiferin nimi muutettiin Saatanaksi taivaasta heittämisen jälkeen; lusiferilaiset viittaavat häneen edelleen Lusiferina.

Mitä tekemistä tällä on YK: n kanssa? Lucis Trust on vuosien ajan ollut filosofinen ja uskonnollinen konsulttifirma kaikille YK:n jäsenille. Se on kudottu YK:n kankaaseen ja tehty niin petollisella tavalla. Tavallinen ihminen tietää Lucis Trust'ista vähän, tai ei mitään.

”YK:ssa meillä on meditaatioita pari kertaa viikossa. Meditaatiojohtaja on Sri Chin ja näin hän sanoi tästä tilanteesta: “…YK on Jumalan valittu instrumentti; olla valittu instrumentti tarkoittaa olla jumalallinen lähettiläs, joka kantaa Jumalan sisäisen näyn ja ulkoisen ilmenemisen lippua. Eräänä päivänä maailma hellii ja vaalii YK:n sielua omanaan ylpeydellä, sillä tämä sielu on kaikkia rakastava, kaikkia ravitseva ja kaikkia tyydyttävä."

– Donald Keys, järjestön Planetary Citizens presidentti ja kirjan Earth At Omega tekijä. YK:sta on vakaasti tulossa uuden maailmanuskonnon keskus, jossa oudolla ja saatanallisella tavalla tulevat yhteen New Age -mystiikka, panteismi, alkuperäiskansojen animismi, ateismi, kommunismi, sosialismi, lusiferilainen okkultismi, luopunut kristinusko, Islam, taolaisuus, buddhalaisuus ja hindulaisuus.

Tämän uuden uskon ihailijoihin ja apostoleihin kuuluu omituinen sekoitus kristallin palvojia, astrologeja, radikaaleja feministejä, ympäristönsuojelijoita, kabbalisteja, ihmisen mahdollisuuksiin uskovia, itämaisia mystikkoja, poppsykologeja ja ”liberaaleja” pappeja, jotka yleensä yhdistettäisiin 1960-luvun omituiseen helmisandaalivastakulttuuriin. Tänä päivänä tämän nopeasti kasvavan liikkeen palvojat ovat yhtä todennäköisesti tutkijoita, diplomaatteja, yritysjohtajia, valtionpäämiehiä, kansainvälisiä pankkiireja ja valtavirran kristillisten kirkkojen johtajia.”

Niin pelottavalta ja omituiselta kuin tämä kaikki meistä voi kuulostaa, on täysin ymmärrettävää, että Saatana perustaa YK:n kaltaisen instituution vapauttamaan pirullisen petoksensa ja eksytyksensä kadotetun maailman päälle. Sanotaan, että "tieto on valtaa."

Uskovilla tämä tieto YK:sta ja siitä, mitä siellä todella tapahtuu, auttaa meitä arvioimaan aikaa ja ehkä jopa avaamaan joidenkin silmät epäuskoisessa pahaa aavistamattomassa maailmassa.

”Voi niitä, jotka sanovat pahan hyväksi ja hyvän pahaksi, jotka tekevät pimeyden valkeudeksi ja valkeuden pimeydeksi, jotka tekevät karvaan makeaksi ja makean karvaaksi!” (Jes. 5:20).

Teosofisen seuran missio paljastuu tässä lausunnossa: “”Vastustaa jokaista dogmaattista teologian muotoa, erityisesti kristinuskoa, jota seuran johtajat pitävät erityisen turmiollisena … torjua mahdollisuuksien mukaan lähetyssaarnaajien pyrkimyksiä harhauttaa ns. "pakanat," mitä tulee kristinuskon todelliseen alkuperään ja dogmeihin sekä jälkimmäisten käytännön vaikutuksiin julkiseen ja yksityiseen luonteeseen ns. kristillisissä maissa.”

Saatana on käyttänyt Jumalan sanaa, mutta vääntänyt sen ja kääntänyt ylösalaisin. Hyvä on paha, paha hyvä, aivan kuten profeetta Jesaja sanoi. Eliitti näkee valaistumisen aikakauden korkeampana - ylevämpänä - sopivampana ryhmälle edustajia kaikkialta maapallolta. He odottavat valaistusta Ylösnousseilta Mestareiltaan ymmärtämättä, että heidän kallisarvoinen Lusiferinsa pelaa heillä. Hän lähettää demonikäskyläisiään kommunikoimaan meditaatio- ja yliaistillisten lukuryhmien johtajien kanssa.

Useimmille olisi järkytys tietää, että YK on suurin okkultismin ja New Age'in kannattajien kokoontuminen planeetalla. Uutta maailmanjärjestystä (NWO) koskevia lainauksia Alice Ann Bailey'ltä:

“Uuden maailmanjärjestyksen on vastattava välittömään tarpeeseen, eikä oltava yritys tyydyttää jotakin kaukaista, idealistista näkyä. Uuden maailmanjärjestyksen on oltava sopiva maailmalle, joka on läpikäynyt tuhoisan kriisin ja ihmiskunnalle, jonka kokemus on pahasti särkenyt.

Uuden maailmanjärjestyksen on laskettava perustus tulevalle maailmanjärjestykselle, joka on mahdollinen vasta toipumisen, jälleenrakentamisen ja uudelleenrakentamisen ajan jälkeen.” ”Uuden maailmanjärjestyksen valmistelujaksolla tapahtuu vakaa ja säännelty aseistariisunta. Se ei ole valinnainen. Mikään valtio ei saa tuottaa eikä järjestää varusteita tuhoaviin tarkoituksiin eikä loukkaamaan toisen valtion turvallisuutta.

Uuden maailmanjärjestyksen on oltava sopiva maailmalle, joka on läpikäynyt tuhoisan kriisin.” ”Meitä kiinnostaa vain yksi aihe, uuden maailmanjärjestyksen tuominen... Nykyinen maailmanjärjestys (joka tänä päivänä on suurelta osin häiriö) voidaan muokata ja muuttaa niin, että vähitellen voi syntyä uusi maailma ja uusi ihmisrotu. Luopuminen ja uhrautuvan tahdon käyttö tulisi olla perussävelenä sodan (toisen maailmansodan) jälkeiselle välivaiheelle, ennen Uuden Aikakauden avajaisia."

Kuten voit nähdä, YK: n tavoitteena on selvästi uuden maailmanjärjestyksen perustaminen. Tämä NWO pystyttää maailmanlaajuisen näyttämän jonkun tulemiselle. Tulemme näkemään, kuka tämä kauan odotettu henkilö on. Ketä he odottavat? Tietäen, että Lucis Trust on rakennettu saatanistiselle perustukselle, ei ole vaikea arvata heidän lopullista päämääräänsä. He odottavat ”Herraa Maitreyaa” tai kuten he kutsuvat häntä ”Kristusta.”

Mutta älä mene lankaan. On täysin varmaa, että hän ei ole meidän Messiaamme Jeesus Kristus.

Maitreya – Uusi maailmanjärjestys “Tämä "aikakauden loppuminen" aiheuttaa väistämättä tietyn määrän luonnonkatastrofeja, kuten tulvia ja maanjäristyksiä ja olemme näkemässä dramaattisen huipentuman katastrofien määrässä ympäri maailmaa.... Maitreya sanoo: Viimeksi tullessani Jeesuksena Raamattuun kirjoitettiin, että kun ilmestyisin uudelleen, niin luonnonvoimat häiriintyisivät.“…Katastrofien huipun jälkeen tulee rauhallinen aika – väkivalta ja tuho loppuvat. Kun ihmiset saavuttavat tietoisuuden, heidän syyllisyytensä katoaa… ” – Maitreya’s Mission, Volume Two, Benjamin Creme, Share International Foundation, 1993, pp186-187

Kun luin ”heidän syyllisyytensä katoaa,” ajattelin synnin syyllisyyttä ja katumusta. Okkultistit eivät kuitenkaan puhu tarpeesta tehdä parannus synnistä. He puhuvat vain valaistumisesta. “Raamattu ennustaa Ilmestyskirjassa monia katastrofeja, jotka alkavat kuudennen sinetin napojen siirtymisestä ja käsittävät meteorin iskun valtamereen (8:8), suuria nälänhätiä ja vitsauksia (6:8), voimakkaan kuumuuden auringosta (16:8) ja monta muuta.”

Nämä okkultistit käyttävät Jumalan sanaa, kun se on sopivaa, mutta poikkeuksetta muuttavat ja tärvelevät sen tarkoituksiinsa. Maailmanlaajuisesti New Age -käytäntöihin osallistuu miljoonia ihmisiä. Israelissa ja kaikkialla maailmassa harjoitettava Kabbala on New Age'iä. Israelissa on jopa arvostettuja rabbeja, jotka tunnetaan “kabbalistisina rabbeina.” Antikristus on epäilemättä New Age'lainen.

Ei ole yllättävää, että tämä kadotuksen mies pettää Israelia ahdistuksen ensimmäisten 3 ½ vuoden ajan. Maitreya ennustaa nykyisen rahoitusjärjestelmän romahduksen. “Kun Yhdysvaltojen vaurauden keidas alkaa kuivua, kuten sen on tehtävä nykyisessä maailmanlaajuisessa finanssikriisissä, Lännen osakemarkkinat romahtavat. Tämä romahdus antaa hallituksille mahdollisuuden arvioida uudelleen taloudelliset prioriteettinsa, sanoo futuristi Benjamin Creme. Maailman valtiot kokoontuvat yhteen keskustelemaan, kuinka selviytyä tulevaisuudesta hallitusti.”

Tämä on täysin väärää ja demonista. Kaikki, mitä meidän on tiedettävä, löytyy Jumalan Sanasta. Saatana haluaa epätoivoisesti pettää mahdollisimman monta ihmistä. Hän tietää, mitä Sanamme sanoo lopunajoista, mutta hän tietää myös, että on enemmän ihmisiä, jotka eivät usko Jumalan Sanaan, kuin siihen uskovia. Hän haluaa pitää sen sellaisena.

Veljet, kirjoittamista on vielä paljon, mutta tästä artikkelista tulisi valtava. Kehotan teitä menemään lähteisiin, joihin tässä artikkelissa viittaan. Sieltä löydätte Lucis Trust'iin osallistuvien henkilöiden ja yritysten nimiä ja monet niistä järkyttävät sinua. Tunsin hätää kirjoittaa näistä asioista. Meidän, jotka rakastamme Herraa Jeesusta Kristusta, on tiedettävä, kuinka väkevä eksytys tulee maan kansoille.

Nyt, kun paavi Franciscus tulee pääpuhujaksi YK:ssa syyskuussa koskien ns. ilmaston lämpenemistä, juoni varmasti tiivistyy. Tämä paavi on myös todellinen marksilainen ja uskoo "globaaliin poliittiseen auktoriteettiin." Hän uskoo vaurauden uusjakoon. On uskomatonta, että hän uskoo myös, että maan väkilukua täytyy vähentää lähes 95%! Muista, että paavi Franciscus on jesuiitta.

Jesuiittoja on kutsuttu Vatikaanin armeijaksi. He eivät koskaan ajatelleet, että yhdestä heistä tulisi itse paavi! Me kaikki tarkkailemme näitä tapahtumia, mutta kristityt tietävät, mitä Jumalan profeetallinen Sana sanoo. Olemme niitä siunattuja, jotka tietävät TOTUUDEN. JEESUS on TOTUUS. “Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6) ÄLÄ ANNA PETTÄÄ ITSEÄSI

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti