keskiviikko 26. joulukuuta 2018

Mietteitä jouluna 2018 - Jeshuan syntymäpäivä?

Tämä kirjoitus ei sivuston ylläpitäjän laatima, vaan henkilön, joka on perehtynyt tähän aiheeseen.


25.12.2018 / Mietteitä jouluna 2018 - Jeshuan syntymäpäivä? 

Shalom, 
'Katso, minä tulen - Tooraan on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala'. (Hepr. 10:7) 
image.png
 image.png
Jeshua opetti opetuslapsilleen, että Mooses, profeetat ja psalmien kirjoittajat, kaikki kertoivat Hänestä. Messiaaseen liittyvät profeetalliset tekstit ovat täynnä sanomaa. 
Luukas 24:44
Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". 
Jos haluamme löytää Messiaan, niin meidän tulisi tutkia uuden liiton kirjoitusten liksäksi myös kirjaa, josta Hän itse opetti; Tanachia (Vanhaa testamenttia).  
"Täysin ymmärrettynä kirjoitukset ovat täynnä Kristusta ja kaiken on tarkoitus osoittaa Kristukseen meidän ainoana Vapahtajanamme. Ei vain laki opeta meitä Kristukseen, eivätkä eri esikuvat, jotka ovat varjo tulevasta Kristuksesta, eivätkä edes profetiat, jotka ennustavat Kristuksen tulosta, vaan koko Vanhan Testamentin historia on täynnä Kristusta." (Alfred Edersheim, 'The Bible History, Old testament') 
Jeshua HaMashiach on kaikkien seitsemän JHVH:n juhlan, jo tapahtuneen tai tulevan, täyttymys. Joulu ei kuitenkaan ole näiden joukossa eikä liity Vapahtajaamme, Jumalan suunnitelmaan eikä edes Jeshuan syntymään. En kirjoita nyt Jeshuan syntymän merkityksestä, en siitä ilosanomasta, joka maailmalle tuli ja josta enkelitkin tulivat kuuluttamaan. Vaan kirjoitan juhlan ajankohdasta ja Jeshuan syntymän kytkemisestä vanhaan pakanajuhlaan. Kirjoitan siitä, että kristikunta on halunnut ja edelleen haluaa viettää omia määrittelemiä juhliaan Jumalan antamien juhlien sijaan ja ajoittaa ne miten haluaa. Niin ajatteli pohjoisvaltio Israelkin Jerobeamin johdolla, mutta se mm. oli kauhistus Jumalalle ja heidät karkoitettiin maastansa. Me kaikki uskovat iloitsemme, että Jeshua syntyi maailmaan Pelastajaksi ja Vapahtajaksi. Iloitsemme siitä joka päivä ja voi joulunakin siitä iloita. Haluamme tehdä elämässämme Jumalan tahdon ja seurata Jeshuaa. Onko meille siis annettu sanassa ohjeet juhlia Jeshuan syntymäpäivää ja onko annettu jokin tietty päivä, jolloin tätä on juhlittava? Tätä tarkastelemme. 

image.png
Syntyikö Jeshua jouluna, 25. joulukuuta? 
Dionysius Exiguus (n. 470 – n. 544) oli skyyttiläissyntyinen munkki, joka otti kristillisen ajanlaskun käyttöön tehdessään pääsiäisen aikataulukkoa. Hän sijoitti Jeshuan syntymän vuoteen 754 ab urbe condita (Rooman kaupungin perustamisesta lukien), josta tuli vuosi 1. Tähän perustuu ajanlaskumme eKr ja jKr (eaa ja jaa), vaikka nykyään tiedetään, että laskuissa on muutaman vuoden virhe.  
Joh 1:14
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 
John 1:14 And the Dvar Hashem took on gufaniyut (corporeality) and made his sukkah, his Mishkan (Tabernacle) among us [YESHAYAH 7:14], and we [Shlichim, 1Y 1:1-2] gazed upon his Kavod [SHEMOT 33:18; 40:34; YESHAYAH 60:1-2], the Shechinah of the Ben Yachid from Elohim HaAv, full of Hashem’s Chesed v’Emes. (OJB)  

Sana "asua" alkukielellä on tarkemmin "majaili" ja tulee sanajuuresta, joka tarkoittaa asua ilmestysmajassa tai teltassa, väliaikaisessa asumuksessa (hepr. jis-kon) ja (kreik. eskēnōsen, sanajuuresta skéné)Siksi Sukkotin, lehtimajanjuhlan, aika on tuntunut luontevalta ajatukselta Jeshuan syntymää ajatellen. (Jom Teruah, pasuunansoiton juhla, on toinen ehdokas.) Joka tapauksessa ollaan yhtä mieltä, että tishrikuu, joka on 7. kk raamatullisesta uudesta vuodesta, on syntymäkuukausi. 
Luuk 2:7
Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. 
 
Jeshua syntyi sen ajan suurvallan Rooman hallitessa ja historialliset lähteet osoittavat, että Rooma suoritti veronkantonsa sadonkorjuukauden lopussa, jolloin ihmisillä oli rahaa maksuihin; syys-lokakuussa. Joosefkin lähti verolle pantavaksi Marian kanssa Beetlehemiin.
Luuk 2:1-5
Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.
Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana.
Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa.
Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana. 
 
image.png
  image.png
Jeshua sikisi Pyhästä Hengestä hyvinkin juuri Hanukka-juhlan aikana ja syntyi syksyllä tishrikuussa. Tätä todistaa myös, että pappi Sakariaan (Abian osaston) palvelusvuoron ajankohta oli kesäkuun lopussa. Israelin papeille oli säädetty 24 palvelusvuoroa, jolloin heidän tuli palvella temppelissä. Palvelusvuoro kesti yhden viikon ja näitä palvelusvuoroja oli kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi kaikki papit palvelivat temppelissä kolmen pyhiinvaellusjuhlan aikaan: pääsiäinen, helluntai ja lehtimajanjuhla
1 Aik 24
1 Nämä olivat Aaronin poikien osastot: Aaronin pojat olivat Naadab, Abihu, Eleasar ja Iitamar.
2 Mutta Naadab ja Abihu kuolivat ennen isäänsä, eikä heillä ollut poikia. Niin palvelivat ainoastaan Eleasar ja Iitamar pappeina.
...5 Heidät jaettiin arvalla, toiset niinkuin toisetkin, sillä pyhäkköruhtinaat ja Jumalan ruhtinaat otettiin sekä Eleasarin pojista että Iitamarin pojista.
...10 seitsemäs Koosille, kahdeksas Abialle,....
...19 Nämä ovat heidän palvelusvuoronsa, kun he menevät JHVH:n temppeliin, niinkuin heidän isänsä Aaron oli heille säätänyt, sen mukaan, kuin JHVH, Israelin Jumala, oli häntä käskenyt.
  

Talmud ja historialliset lähteet kertovat, että Abian palvelusvuoro, jossa Sakarias palveli oli neljännessä kuussa eli kesäkuussa, jonka jälkeen Sakariaan vaimo Elisabeth tuli raskaaksi. Noin kuusi kuukautta sen jälkeen (marras-joulukuu) Maria tuli raskaaksi kantaen kohdussaan Jeshuaa. Kun laskemme Marian raskaaksi tulemisesta yhdeksän kuukautta heprealaisen kalenterin mukaan, niin Jeshua syntyi Tishri kuussa (syys-lokakuussa), jolloin vietettiin lehtimajanjuhlaa. http://www.kotipetripaavola.com/jeesuksensyntymajalehtimajanjuhla.html#1
 
Luuk 1:35-36
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. 
Ja katso, sinun sukulaisesi Elisabet, hänkin kantaa kohdussaan poikaa vanhalla iällään, ja tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi;   

Miksi sitten Jeshuan syntymää vietetään jouluna eikä syksyllä? 
- Klemens (n. 200 jaa), kirkkoteologi Alexandriasta, oli ensimmäinen kirkkoisä, joka toi esiin Jeesuksen syntymän. (huom. käytän nyt välillä Jeesus-nimeä näissä kreikkal, roomal. yhteyksissä) Hänen ajatuksiinsa vaikutti myös tausta, josta tuli; hellenismi ja Kreikan filosofit. Kuitenkaan 25. joulukuuta ajankohtaa ei hänen keskusteluissaan mitenkään ole mainittu, vaan hän päätyi 25. huhti- tai toukokuuta, 4-2 eaahttps://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Alexandria
Toisella vuosisadalla kreikkalaissyntyinen kirkkoisä Origen, joka oli Klemensin opetuslapsia, tuomitsi roomalaisten vuosittaiset syntymäpäivän vietot ja mielsi ne pakanallisiksi tavoiksi.  The Catholic EncyclopediaOrigen painotti, että kirjoituksissa syntiset yksin, eivät pyhät, juhlivat syntymäpäiviään. (Origen, in Levit., Hom. VIII, in Migne P.G., XII, 495)   
Tämä antaa kuvan, että edes roomalaiskatoliset kristityt eivät viettäneet Jeesuksen syntymäpäivää eikä yleensäkään syntymäpäiviä Origenin elämän aikana (165-264 jKr). Myös katolinen teologi Arnobius 200-luvulla osoitti, että kristityt vielä tuolloin vastustivat syntymäpäiven viettoa. Vastustettiin jumalien, johtajien ja yleensä vain syntymäpäivien viettoa pakanallisena tapana.

Kreikkalaiset uskoivat, että jokaisella oli suojeleva henkiolento tai demoni, joka oli läsnä heidän syntyessään ja elämässään. Tällä hengellä oli mystinen yhteys jumalaan, jonka syntymäpäivänä ihminen syntyi. Roomalaiset uskoivat samoin, pitivät juhlia ja antoivat lahjoja. Rooman keisarit viettivät syntymäpäiväänsä siksi 25. joulukuuta, joka oli auringonjumalan päivä. (Argetsinger K. "Birthday Rituals: Friends and Patrons in Roman Poetry and Cult." Classical Antiquity 11 (2), 1992: pp. 175–193)
Entä juutalaiset? Ensimmäisen vuosisadan juutalainen historioitsija Josefus kertoo juutalaisten syntymäpäivien vietosta näin: "Ei, todellakaan, laki ei anna meille lupaa tehdä juhlaa lastemme syntymäpäivänä." (JosephusTranslated by W. Whiston. Against Apion, Book II, Chapter 26. Extracted from Josephus Complete Works, Kregel Publications, Grand Rapids (MI), 14th printing, 1977, p. 632).
Vaikka raamatussa ei ole erityistä kieltoa syntymäpäivän vietosta, siihen liittyy juutalaisilla negatiiviset kuvaukset Joosefin ajan faaraon ja Herodeksen syntymäpäivistä sekä myös kielletyn astrologian käyttö syntymähetkissä. Koska lähes kaikki ensimmäiset kristityt olivat juutalaisia, heille ei tullut mieleenkään Jeshuan syntymäpäivän vietto.
"Juutalaisuudessa ei ole traditiota juhlia syntymäpäiviä, muutoin olisi esim. Mooseksen ja Abrahaminkin syntymäpäivien viettoa, mutta näin ei ole. Raamattu ei edes kerro heidän syntymäpäiviään, kuten ei Uusi Testamenttikaan kerro Jeshuan syntymän päivää." http://www.amfi.org/mailbag/messiahmas.htm
"...sääntönä, juutalaiset eivät juhlineet syntymäpäiviään. Todellakin, kun tärkeitä päiviä ja tapahtumia (yahrtzeit) juutalaisen historian suurmiehille kirjataan ja muistellaan, syntymäpäivät ovat tuntemattomia." (Your Jewish Birthday. Chabad-Lubavitch Media Center. http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2527/jewish/What-Happened-on-Your-Birthday.htm)
Encyclopedia Judaica: "Syntymäpäivien juhlinta on tuntematon perinteisissä juutalaisissa tavoissa." 
Tarkoitus ei ole tyrmätä tässä syntymäpäivien viettoa, vaan tuoda taustaa esiin, mikä oli ajattelu, uskonnolliset näkemykset ja maailman aika silloin, kun alettiin juhlia Jeshuan syntymää ja ymmärtää, miltä pohjalta ja miten tämä tapa alkoi. 
Edellä näkyy, että vasta neljännellä vuosisadalla kristityt alkoivat yleensäkin juhlia syntymäpäiviä. Tuolloin myös kristittyjen vauvakaste alkoi yleistyä ja joulun (Christ-mas / joulu-sana tulee sanasta Hul, pyörä) vietto. Euroopassa syntymäpäivien vietto alkoi Mithra-kultista, joka oli Persialaista alkuperää, mutta levisi sotilaiden mukansa kaikkialle Rooman imperiumia, kunnes kristinusko tuli tilalle.  
Joulukuun 25. oli auringonjumala Mithran syntymäpäivä. Mithralaisuudessa sunnuntain, auringon päivän, vietto oli siksi tärkeää. Rooman keisari Konstantinus, ensimmäinen keisareista, joka sittemmin kääntyi nimellisesti kristinuskoon, oli myös ensimmäinen keisari, joka laati sunnuntailait. Tämä tapahtui 7. maaliskuuta 321 jaa.  Muutama vuosi myöhemmin v. 325 jaa. Nikean kirkolliskokouksessa Konstantinus julisti sunnuntain jumalanpalveluksen "kristilliseksi päiväksi" Europa and the Book of Revelation.
Ensimmäinen dokumentoitu joulunviettopäivä on 25. joulukuuta 336 jaa. keisari Konstantinuksen ajalta. Joitakin vuosia myöhemmin, paavi Julius I virallisesti julisti, että Jeesuksen syntymäpäivää juhlittaisiin 25. joulukuuta. (Why is Christmas Day on the 25th December? http://www.whychristmas.com/customs/25th.shtml accessed 12/07/15)
Joulukuun 25. oli jo kaksi muuta juhlaa: 'Natalis solis invicti' ('Voittamattoman auringon syntymä') ja Mithran (persialaisen 'Vanhurskauden auringon') syntymäpäivä, jota palvottiin Roomassa. Heillä oli Saturnalia-juhla, joka omistettu aurinkojumalalle. Talvipäivänseisaus, myös aurinkojuhla, oli vain kolmea päivää aiemmin. Koska pakanat jo palvoivat tuona päivänä jumalia, kirkon johtajat päättivät tuoda samalle päivälle uuden juhlan, Jeesuksen syntymäpäiväjuhlan, joulun. Kun etsimme alkukotia monille uskonnoille ja jumaluuksille, se löytyy Baabelista. 

image.png
"Jotta pakanalliset roomalaiset saataisiin helpommin omaksuminaan uusi kristinusko, teki Konstantinus kompromisseja, Hän sekoitti muinaisen Baabelin uskonnon ja raamatullisen uskon keskenään. Semiramis-Tammus-kultin tilalle tehtiin uusi äiti-lapsi-asetelma, neitsyt Maria-Jeesus-lapsi-kultti. Mariasta tehtiin taivaan kuningatar ja jumalatar, jota rukoiltiin ja palvottiin välittäjänä ihmisen ja Jumalan välillä Jeesuksen asemesta....Raamatullisen lepopäivän, seitsemännen päivän eli sapatin, tilalle Konstantinus otti auringonpäivän eli sunnuntain, kun hän v. 321 jKr. julisti "kunnianarvoisen auringonpäivän" eli sunnuntain kaikkien kaupunkilaisten ja käsityöläisten lepopäiväksi. Tätä sunnuntailakia vahvistettiin vuosisata toisensa jälkeen kirkolliskokouksissa ja näin siitä vähitellen tuli lepopäivä Baabelin uskonnon pohjalta."  
Rooma on siis muuttanut ajat ja lain. Kristikunta jatkaa tätä kaikkialla maailmassa. Lisää voi lukea: http://israel-apu.fi/luettavaa/lindeman/mista-joulu-on-peraisin/
"Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
Ja miten sopivat yhteen Messias ja Belial?
 Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 'Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.'
Sentähden: 'Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias'"
 (2 Kor. 6:14-18)

Joulu (engl. Christmas / Christ's Mass) on siis roomalaiskatolinen juhla, joka syntyi pakanuudesta ja Jeshuan syntymä istutettiin vastoin totuutta tämän juhlan raameihin. Rooman suurvalta-aika oli täynnä valloituksia ja verenvuodatusta. Kaikilla maailmanvalloilla on ollut loppunsa, mutta Rooma kehitti paavin istuimen eli uskonnon kautta Rooma saattoi hallita, vaikka keisarillinen Rooma menettikin mahtinsa ja hajosi. Paavin hallintavalta kesti läpi pimeiden vuosisatojen 350-1500 jaa ja on jatkunut poliittisena ja uskonnollisena vaikuttajana senkin jälkeen.

Joku voisi kysyä, mitä pahaa on Jeesuksen syntymäpäivän vietossa, eikö hän olisi siitä vain iloinen? Se tiedetään, että Hän ei ainakaan kehoittanut seuraajiaan viettämään syntymäpäiväänsä. Jeesuksen nimi on juutalainen, Jeshua, hän oli ja on aina juutalainen, mikä monilta unohtuu, joka täytti koko Mooseksen lain, ympärileikattiin ja vietti Sapattia ja kaikkia JHVH:n määräämiä juhlia. Jos spekuloit, että Jeshuan syntymäpäivä kenties on joulukuun 25., ja haluat juhlia silloin, ja erityisesti koska muutkin juhlivat, niin voihan sitä juhlia. Se ei kuitenkaan perustu totuuteen. Jos juhlisi syntymäpäivää, niin irrottaisi sen edes kirkon korvausteologiasta ja siirtäisi syksyyn tishrikuulle lehtimajanjuhlan aikaan. Useimmat haluavat lakaista maton alle joulun hämärän menneisyyden ja jatkaa kaikesta tiedosta huolimatta. Mutta sanoisin, että tulevassa 1000v. Kuningaskunnassa ei myöskään näy 'kristillistä' joulua. "Maan päällä niinkuin Taivaassa"- tuskin 25. joulukuuta juhlitaan kristillisenä juhlana Taivaassakaan. 
Jaakob kirjoitti 12 sukukunnalle, niille, jotka tottelemattomuuden tähden oli karkoitettu Israelista, kadonneille heimoille, joita on tänäänkin vielä kätkössä kansojen seassa, mutta jotka pian palaamassa perintömailleen. Ennalleen asettaminen on alkanut ja se tapahtuu palaamalla sanan juurille pois ihmisten väärennöksistä. "Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle...17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. 18. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.
 
Uskonpuhdistuksen (1517 jaa.) jälkeenkin roomalaiskatolisen kirkon 300-luvulla jaa. tekemät muutokset mm. Sapatin  vaihto sunnuntaiksi ja raamatullisten juhlien (3 Moos. 23. luku) vaihto pakanajuhlapäiviin, jäivät voimaan protestanttisissa kirkkokunnissa ja niistä erkaantuneissa evankelisissa seurakunnissa. Korvausteologia, joka alkoi roomalaiskatolisen kirkon aikojen ja lakien muutoksesta, jotta yhteys juutalaisiin katkeaisi, jäi voimaan ja antoi ponnahduslaudan anti-semitismille, inkvisitiolle, juutalaisvainoille. 
Joulu - vainojen aikaa juutalaisille
 Joulupäivä on ollut vuosisatojen ajan juutalaisille vaaran ja vainojen päivä, samoin kuin pääsiäinenkin. Juutalaisia on syytetty Jeesuksen tappajiksi.  Rooman valtakunnan aikana juutalaiset pakotettiin juoksemaan alasti Rooman katuja huvitukseksi katsojille 25. päivä. Nämä tavat jatkuivat pitkälle viime vuosisatoihin asti. Vielä 1836 Rooman juutalaisyhteisö kirjoitti paavi Gregorius XVI:lle anoen tätä lopettamaan juutalaisten häväistyksen jouluna. Tuolloin rabbit joutuivat juoksemaan klounimaisiin vaatteisiin pukeutuneina kaduilla ihmisten heitellessä heitä esineillä. Paavi kieltäytyi puuttumasta tähän. 

image.png
  image.png
Baudouin de Boulogne (Baldwin I) kruunattiin Jerusalemin kuninkaaksi 25. joulukuuta v. 1100 verisen Euroopan halki kulkevan ristiretken jälkeen. Ristiretkeläiset hyökkäsivät reitillään juutalaisiin yhteisöihin tappaen ja tuhoten. Kun he saapuivat Israeliin, ristiretkeläiset tappoivat tuhansittain juutalaisia ja muslimeja. 
V. 1312, oli 25. joulukuuta, kun juutalaisvastaiset mellakat puhkesivat joissain germaanisissa maissa. 
Jouluna 1369, Sisilian kuningas Frederick III laati käskyn, että kaikkien juutalaisten hänen kuningaskunnassaan oli jatkossa käytettävä erityistä punaista merkkiä.  
V 1881 jouluaattona juutalaisia syytettiin ääriään täynnä olevassa Varsovan kirkossa syntyneestä kaaoksesta, jossa kuoli tusinoittain ihmisiä. Tästä seurauksena kansanjoukot kulkivat kaduilla hyökäten juutalaisia vastaan kolmen päivän ajan tässä jouluajan pogromissa. Kaksi juutalaista murhattiin, 24 joutui sairaalaan, monia naisia raiskattiin ja yli tuhat juutalaista menetti kotinsa ja liiketoimintansa. 

Jopa nykyaikana jouluaikaan on liittynyt juutalaisvastaisia aineksia. Ku Klux Klan perustettiin 24. joulukuuta 1865. Vuosien ajan järjestö tappoi ja terrorisoi lukuisia juutalaisia samoin kuin afroamerikkalaisia. Kun KKK lynkkasi juutalaisen liikemiehen Leo Frankin Georgiassa v. 1915, yli puolet Georgian 3000 juutalasiesta pakeni osavaltiosta. 
24.12.1959, Roonstrasse Synagoga Kölnissä, Länsi-Saksassa oli töhritty swastikalla ja sanoilla “Juden raus” (juutalaiset ulos). Tästä seurasi viha-aalto Länsi-Saksassa; synagogia häväistiin ja juutalainen vanhus sai tappouhkauksen. 
Näistä vihamielisistä muistoista johtuen, jotkut juutalaiset yhteisöt päättivät pitää matalaa profiilia jouluaikaan; esim. juutalaiskoulut pidettiin kiinni 24. ja 25. päivinä ja kehoitettiin olemaan liikkumatta ulkosalla. Näinä päivinä monet juutalaiset ovat valvoneet koko yön siltä varalta, ettei koteihin hyökätä tai niitä polteta. Jotkut ääneen lausuvat Aleinu-rukousta 25. päivä vaaran torjumiseksi. Jiddishinkielinen sananlasku tuo esiin pelon ja vaaran, jota monet juutalaiset ovat kokeneet jouluna:  "Niti iz a beyzer layd", “Joulu on vakava taakka".
Tämän päivän juutalaiset ovat jonkun aikaa saaneet kokea turvallisuutta jopa jouluaikaan. Kuulemme silti uutisista lisääntyvästä anti-semitismistä läntisessä maailmassa. Ranskassa 43% juutalaisista harkitsee alijaa Israeliin ja Belgiasta, Saksasta, Ruotsista kuulee huolestuttavia viestejä. Israel alkaa olla turvallisin paikka juutalaisille ulkoisesta sotilaallisesta uhasta huolimatta: Israel puolustaa ja taistelee omiensa puolesta. Euroopan ns. kristillisillä mailla on paljon verivelkaa ja meidän tehtävämme on puhua, ei olla hiljaa, vaan tuomita jokainen anti-semitistinen puhe/teko/kirjoitus, ettei vanha viha ala kyteä uudelleen ja syttyä liekkeihin.  http://www.aish.com/ci/s/Black-Christmas-December-25-in-Jewish-History.html?s=mm
Nyt olemme kuitenkin ajassa, jolloin kaikki ennalleen asetetaan, sydämemme punnitaan. Traditioita, erityisesti kirkon rakentamia traditioita, jotka tehty kompromissilla maailman kanssa ja saatu näin hyvänolon harras tunnelma, jossa kukaan ei pahoita mieltään, ei ole monien helppo hylätä. Viime vuosina on alettu herätä, tutkia ja on halua palata raamatun sanaan. Jos on rakkaus Sanaan ja totuuteen, on valmis maksamaan myös hinnan. 
Apt. 17:30 "Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.David sanoo Ps. 51:8 "Katso, totuutta sinä haluat salatuimpaan saakka.." Pyhyyden Henki on Totuuden Henki.
 

maanantai 24. syyskuuta 2018

Lehtimajajuhla - 7 päivää iloa

Israelissa vietetään nyt lehtimajajuhlaa. Laitan tänne esille  aiheeseen liittyvän kirjoituksen. Tämän blogin pitäjä ei ole kuitenkaan kirjoituksen tekijä!
 
 
24.9.2018 / Lehtimajajuhla - 7 päivää iloa 


Shalom,
  Tekstiin lisättävä kuva 7
 
Vuoden pyhimmän päivän, Jom Kippurin eli Suuren Sovituspäivän, jolloin kansa tekee parannusta, paastoaa ja rukoilee, jälkeen alkaa lehtimajojen rakentaminen ja valmistautuminen iloitsemaan, laulamaan, tanssimaan ja syömään lehtimajoissa kokonaisen viikon ajan. JHVH:n juhlat kuljettavat meitä syvälle itsetutkisteluun ja taas armahdettuina ja anteeksi saaneina iloitsemaan Jumalan hyvyydestä ja rakkaudesta. Sukkot on viikon mittainen riemujuhla, jonka jälkeen on kahdeksantena päivänä (viittaa ikuisuuteen ja uuteen alkuun) Tooran ilojuhla; Simchat Torah. Tooran lukeminen aloitetaan taas alusta 1. Moos 1:1; "Alussa loi Elohim..." 
Nämä Sanassa olevat elämänohjeet ovat osoitus meille Isän varjelevasta rakkaudesta, kun Hän näyttää meille meitä suojaavat rajat. Näinhän hyvät isät kaikkialla tekevät lapsilleen. Samalla Hän kaikessa ohjaa meitä elämän tielle seuraamaan Jeshuaa, joka sovitti verellään meidät Isän kanssa, joka jo oli kulkenut synnittömänä edeltä tien. "Hänessä me elämme, liikumme, olemme." (Apt 17:28a) "Alussa" sana on "Bereshit" בראשית . Bet-kirjain tarkoittaa kotia ja tässä sanassa se on kirjoitettu isommalla kuin muu sana. Isä on kirjoittanut koko Raamatun omalle perheelleen, kotiväelleen, Hänen omilleen. Hänellä on suuri koti "Minun kodissani on monta asuinsijaa..." (Joh 14:2a) Voimme iloita koko sydämestämme Isän rakkaudesta, joka välittyy meille Hänen Sanassaan! 

image.png

Tekstiin lisättävä kuva 10
 
Jes 60:1-5
Nouse, ole kirkas (loista), sillä sinun valkeutesi tulee, ja JHVH:n kunnia koittaa sinun ylitsesi. 
2. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa JHVHja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa3. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. 4. Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan.5. Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. 
Meillä on valoisa tulevaisuus! Oli Riemuvuosi, kun Jeshua nousi ja julisti Luuk 4:17-21

Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:18. "JHVH:n Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaanvangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamistapäästämään sorretut vapauteen19. saarnaamaan JHVH:n otollista vuotta"20. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui; ja kaikkien synagoogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. 21. Niin hän rupesi puhumaan heille: "Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen". 

Mutta luettuaan 
"saarnaamaan JHVH:n otollista vuotta...", Hän ei lukenut Jesaja 61:2 jaetta loppuun asti: "ja meidän Jumalamme kostonpäivää."
Vielä ei ollut sen aika. Tästä "kostonpäivästä" kertoo Johanneksen Ilmestyskirja. Lähenemme kuitenkin nopeasti tätä Jumalan tuomioiden aikaa; siitä on merkkejä maailmassa kaikkialla. 

Tekstiin lisättävä kuva 8
 
Tekstiin lisättävä kuva 4

Lehtimajanjuhlaa vietetään muistutuksena siitä, että Jumala haluaa asua kansansa keskellä. Aluksi Mishkan/ Ilmestysmaja sai olla Jumalan asumuksena. Sitten Kuningas Davidin poika Salomo rakensi Jerusalemiin temppelin ja pyhitti sen Sukkotina, joka olikin juuri sopiva juhla: JHVH asuisi kansansa keskellä omassa "majassaan", Temppelissä. Vallitsi suuri ilo! 

Salomon jälkeen valtakunta hajosi ja heimot jakaantuivat Juudaan ja pohjoisvaltio Israeliin. Molemmat joutuivat karkoitukseen, mutta vain Juuda palasi Babyloniasta ja kansa päätti tehdä parannuksen Tooran noudattamisessa. Tähän parannuksen tekoon liittyivät myös JHVH:n juhlien, moadimien, kuten Lehtimajajuhlan, Sukkotin vietto. Kansa ei ollut Sukkotia viettänyt sitten Joosuan päivien. Tästä kertoo Nehemia 8:14-18
Jeshuan syntymäajankohtaa on pohdittu ja Tishri 1. on noussut esiin (Adamin luominen: ensimmäinen Adam, toinen Adam) ja myös Lehtimajajuhla, tähänkin on viittauksia.   
Joh 1:14 - Ja Sana tuli lihaksi ja asui (majaili) meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. 
Sana "asui" on merkitykseltään enemmänkin "majailla". 

Tekstiin lisättävä kuva 9
Sukkotin ensimmäisenä päivänä synagogissa lausutaan rukous: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ja hyvä tahto maata kohtaan." (David Yaniv: Birth of the Messiah, Lynwood, WA: New West Press 1997, s. 10) Näin enkelit julistivat paimenille. Tämä rukous liittyy juuri Sukkot-juhlan alkuun. Tuolloin voisi olla tapahtunut Jeshuan syntymä Beetlehemissä. Syntymäpäivä kuitenkaan ei ole 25. joulukuuta, jolloin muinoin juhlittiin pakanamaailmassa Tammuzin syntymää. Tämän epäjumalan palvelus tuli aikoinaan Israeliinkin, mikä aiheutti suurta tuskaa Jumalalle. 
Lehtimajajuhlan aikaan voimme kiittää suuresta lahjasta: Jumala syntyi ihmiseksi lunastaakseen langenneen ihmiskunnan, jokaisen, joka vain ottaisi Hänet sydämeensä "majailemaan". Lehtimajajuhla ei ole vain juutalaisten juhla, vaan juhla kaikille kansoille. Samalla julistamme, että Jeshua syntyi Vapahtajaksi koko maailmalle. Traditioista irrottautuminen ei aina ole helppoa, mutta rakkaudesta Isään totuuden tulisi merkitä meille enemmän. Vastavirtaan kulkeminen ei ole helppoa (paitsi lohille, kuolleet kalat kulkevat virran mukana) eikä ulkopuolelle leirin meno. Me olemme maailmassa, mutta emme maailmasta. On hyvä tutkia, onko jotain/joku, mikä estää Jeshuan olevan sydämessä ensimmäinen. Hän tulee morsiamelle, joka Hänta odottaa ensirakkaudella. 
 
Lehtimajajuhlaa vietetään muistona erämaavaelluksesta, jonka aikana Israel asui teltoissa ja JHVH ilmestyi telttamajassa. Lehtimajajuhlan hepreankielinen nimi on "Sukkot". Sama nimi oli paikkakunnalla, josta israelilaiset lähtivät liikkeelle, kun Egyptin faarao oli kohdannut Jumalan tuomiot ja niiden pakottamina päästänyt Israelin lähtemään maasta.
 
 Tekstiin lisättävä kuva 6
 Tekstiin lisättävä kuva 4
 Tekstiin lisättävä kuva 5

Toisen temppelin ajoista lähtien on kansa juhlan aikana heiluttanut lulavia ja etrogia. Lulav on palmun, myrtin ja pajun oksista sidottu kimppu. Etrog on yleensä situuna, tai muu happaman makuinen sitrushedelmä. Näitä kutsutaan neljäksi lajiksi; arba minim.
 
Mutta seitsenpäiväinen Lehtimajanjuhla vie meidät myös Tuhatvuotiseen Kuningaskuntaan: Tishrikuun 22. päivä, eli"kahdeksas päivä" on vertauskuva ikuisuudesta. Lehtimajajuhlan vietto asetettiin noin 3500 vuotta sitten 3.Moos 23:33-44:
"Ja JHVH puhui Moosekselle sanoen: "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla JHVH:n kunniaksi; se kestää seitsemän päivää. Ensimmäisenä päivänä pidettäköön pyhä kokous; älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Seitsemänä päivänä tuokaa uhri JHVH:lle. Kahdeksantena päivänä olkoon teillä pyhä kokous, ja tuokaa uhri JHVH:lle; se on juhlakokous, älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Nämä ovat JHVH:n juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, tuodaksenne JHVH:lle uhreja: 
 
Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää JHVH:n juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on levon päivä, ja kahdeksas päivä on myös levon päivä
Ensimmäisenä päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta, ja pitäkää iloa seitsemän päivää JHVH:n, Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlana JHVH:n kunniaksi seitsemän päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen; viettäkää se seitsemännessä kuussa.
 
Seitsemän päivää asukaa lehtimajoissa; kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen JHVH, teidän Jumalanne." Ja Mooses puhui näistäJHVH:n juhla-ajoista israelilaisille."
Sukkotin aikana perheet syövät rakentamissaan lehtimajoissa, jotkut nukkuvatkin. Ystäviä kutsutaan mukaan ja majoista kantautuu laulua ja puheensorinaa, voi jakaa sanaa ja rukoilla. Sukkot on myös antamisen aikaa, tuodaan kymmenykset ja uhrit Isän varastohuoneeseen.
 
"Levon päivä" on meillä käännetty, mutta alkuperäisessä hepreassa on "Shabbaton", joka ei ole tavallinen sapatti, vaan ylimääräinen juhlasapatti, mikäli se osuu muun kuin sapatin kohdalle:
"Mutta seitsemännen kuukauden viidentenätoista päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää JHVH:n juhlaa seitsemän päivää; ensimmäinen päivä on Shabbaton, ja kahdeksas päivä on myös Shabbaton. 3.Moos 23:39.
 
Sana "Shabbaton" tarkoittaa suurta juhlasapattia, ja Shabbat raamatullisen viikon seitsemättä päivää, Sapattia. Sanojen Shabbaton ja Shabbat juuri tarkoittaa samaa kuin "olla täydellinen". Muita samasta juuresta johdettuja sanoja ovat sheva (seitsemän), ja shavua (viikko ja "seitsemikko"), mikä voi olla joko viikko, seitsemän vuotta, tai seitsemän tuhatta vuotta.  Luku seitsemän 7 tarkoittaa raamatussa täydellisyyttä, mutta luku kahdeksan 8 tarkoittaa uutta alkua, ikuisuutta. 
 
Jeshua aloitti julkisen toimintansa 30 vuoden ikäisenä. Johannes kertoo, että Jeshua meni Lehtimajajuhlille ikään kuin tarkkailijana. (Joh 7:1-8:1) 
"Niin Jeshua sanoi heille: "Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan.
Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikäänkuin salaa."
Joh 7:6-10
 
Lehtimajanjuhlassa Babylonian vankeuden jälkeen oli muodostunut tapa, että ylipappi haki vettä Siiloan lammikosta ja vuodatti sen temppelin alttarille. Jesajan teksti oli tähän syy:
 
Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, JHVH. Sinä olit minuun vihastunut, mutta vihasi kääntyi pois, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on pelastajani (Jeshuati)Minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, JHVH on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi (li-Jeshua)." Te saatte iloiten ammentaa vettä pelastuksen (ha-Jeshua) lähteistä.
Jes 12:1-3.
Vesi on Raamatun käyttämä vertauskuva Pyhyyden Hengestä (Ruach haKodesh) - ja tässä siitä sanotaan, että se lähtee Jeshuasta.
 
Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeshua seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Kirjoitukset sanovat, juokseva elävän veden virrat." Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeshua ei vielä ollut kirkastettu.
Joh 7:37-39.

Tämä tapahtui sitten Shavuotina (helluntaina) ja siitä eteenpäin Jesajan profetian mukaan:
Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo JHVH, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Mikä sanoo: "Minä olen JHVH:n oma", mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "JHVH:n oma", ja ottaa Israelin kunnianimeksensä.
Jes 44:1-5
ttp://youtu.be/iZ8WLRNEDWg Sukkot - Juhla Kaikille Kansoille!
Tuhatvuotisessa Kuningaskunnassa lehtimajanjuhlille saapuvat kaikki kansat:
 
Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, JHVH:a Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, JHVH:a Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä JHVH rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.
Sak 14:16-21 

Kansa saapui Lehtimajanjuhlille mukanaan vilja-, hedelmä-, öljy-, ja eläinuhrejaLehtimajajuhlilla uhrattiin eläimiä enemmän kuin minkään muun juhlan aikana - kaikkiaan 182 eläintä, joista 70 härkiä (jokaisen kansan puolesta, alkujaan 70). Israelilaisilla oli tapana laulaa pyhiinvaelluslauluja matkallaan Jerusalemiin. Näitä ovat ns matkalaulut; shirot hama'alot (psalmit 120-134), jossa näkyy sana alija eli nousu; olihan Jerusalem vuorella, jonne noustiin.
https://youtu.be/jBJsK-_RRt8 
SHIR LAMAALOT / SONG OF ASCENTS שיר למעלות (Psalm 121) - James Block 
Jeshua oli virheetön, Isän Uhrikaritsa ja ainoa, joka kelpasi uhriksi Jumalalle ihmisten syntien anteeksisaamiseksi. Jeshuan seuraajat samaistuvat tähän täydelliseen uhriin samankaltaisen kuoleman kautta:
Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
Room 12:1

Tekstiin lisättävä kuva 12
 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrymtIucMq-exBIi665zXTFwCc0XIFiwAipMl6bnOmtApv5FaC
 
 
Lehtimajajuhlalla on suurempi ja syvällisempi sanoma kuin vain muistella teltassa asumista. Maan sato korjataan pian talteen maailman pellosta; on viimeinen elonkorjuuaika. Vielä kutsutaan kaikista maailman kansoista ja kielistä väkeä Taivaan Kuningaskuntaan. Esimakua tästä saamme Jerusalemissa, kun kaikki kansat ovat koolla edustettuina Lehtimajanjuhlilla. Jeshuan uhrin tähden saamme osallistua Jeshua Messiaan, Ylkäkuninkaan hääjuhlaan, jos olemme vastanneet 'kyllä'. Morsiamen tulee olla koruillaan kaunistettu (vanhurskauden teot), puhtaan valkeassa hääpuvussa (Jeshuan verellä sovitettu), kun astuu Yljän eteen. Hääjuhla alkaa pian!
Chag Sukkot Sameach!  Iloista Sukkot-juhlaa!