tiistai 3. joulukuuta 2019

Jesaja aramea luvut 28-30


Aramean käännös (targum) ja KR1933 rinnakkain. Erot näkyvät vahvennetulla tekstillä.

Jesaja luvut 28-30

 
Luku 28

 
1. Voi sitä, joka antaa kruunun ylpeälle, tyhmälle Israelin johtajalle, ja antaa ylipapin päähineen hänen ylistyksensä pyhäkön pahantekijälle, joka on viinistä haavoittuneiden, rikkaan laakson huipulla.

Voi Efraimin juopuneitten ylvästä kruunua ja sen kunnian loisteen kuihtuvata kukkaa, joka on kukkulan laella, viinistä päihtyneitten lihavan laakson keskellä!

2. Katso, väkevät ja voimalliset iskut tulevat Herran edestä, kuin hallan vuodatus, kuin myrskytuuli, kuin voimalliset, tulvivat vedet, niin että kansakunnat tulevat heidän ylleen ja karkottavat heidät heidän maastaan toiseen maahan, niiden syntien kanssa, jotka ovat heidän käsissään.

Katso, Herralta tulee hän, joka on väkevä ja voimallinen, niinkuin raesade, rajumyrsky. Niinkuin rankkasade, väkeväin tulvavetten kuohu, hän voimalla maahan kaataa.

3. Sen ylpeän kruunu, sen Israelin tyhmän johtajan, tallataan jalkojen alle,

Jalkoihin tallataan Efraimin juopuneitten ylväs kruunu.

4. ja joka antaa ylipapin päähineen sille hänen ylistyksensä pyhäkön pahantekijällejoka on sen rikkaan laakson huipullaon oleva kuin ensimmäinen viikuna ennen kesää; kun ihminen näkee sen, hän syö sen heti, kun se on hänen kädessään.

Ja sen kunnian loisteen kuihtuvan kukan, joka on kukkulan laella, lihavan laakson keskellä, käy niinkuin varhaisviikunan ennen kesää: kuka vain sen näkee, tuskin se on hänen kourassaan, niin hän sen jo nielaisee.

5. Siihen aikaan Herran Messias on oleva ilon kruunu ja ylistyksen kruunu, kansansa jäännökselle,

(Kaksi eri kruunu-sanaa. Ylistyksen kruunu todennäköisesti pienempi kooltaan.)

Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva loistava kruunu ja kunnian seppele kansansa jäännökselle

6. Ja oikeuksien tuomion käsky, tuomion huoneessa istuville, tuomitakseen oikealla tuomiolla ja antaakseen voiton niille, jotka taisteluun lähtevät, palauttaakseen heidät rauhassa koteihinsa.

ja oikeuden henki sille, joka oikeutta istuu, ja väkevyys niille, jotka torjuvat hyökkäyksen takaisin porttia kohden.

7. Ja myös nämä ovat viinistä juopuneina, ja vanhan viinin voittamia; pappi ja kirjanoppinut ovat juopuneet vanhasta viinistä. He ovat viinin voittamia, he horjuvat vanhasta viinistä, tuomarit ovat kääntyneet makean ruuan perään, he ovat kulkeneet harhaan.

Ja nämäkin horjuvat viinistä ja hoipertelevat väkijuomasta. Väkijuomasta horjuu pappi ja profeetta; he ovat sekaisin viinistä, hoipertelevat väkijuomasta. He horjuvat näyissä, huojuvat tuomioissa.

8. Sillä kaikki heidän pöytänsä ovat täynnä saastaista ja inhottavaa ruokaa, mikään heidän paikkansa ei ole sortamisesta syytön.

Sillä täynnä oksennusta ja saastaa ovat kaikki pöydät - ei puhdasta paikkaa!

9. Keille opetus on annettu, ja kenen käskettiin tavoitella viisautta? Eikö se ollut Israelin huone, joka oli rakastetumpi kuin kaikki muut kansakunnat, ja josta iloittiin enemmän kuin kaikista muista kuningaskunnista?

(Talmud sanoo Habakuk 3:6 jakeesta, että Jumala mittasi kaikki maat, eikä löytänyt muuta kuin Israelin maan, ja mittasi kaikki kansakunnat, eikä löytänyt toista...)

 "Keitähän tuokin luulee taitoon neuvovansa, keitä saarnalla opettavansa? Olemmeko me vasta maidolta vieroitettuja, äidin rinnoilta otettuja?

 10. Heitä käskettiin toteuttamaan sitä opetusta, ja sitä, mitä heidän käskettiin tehdä, he eivät tahtoneet tehdä. Profeetat profetoivat heille, että tekisivät parannusta – eivätkä he kuunnelleet niiden profeettojen sanoja – he kulkivat kukin oman mielihyvänsä mukaan, eivätkä tahtoneet toteuttaa minun mielihyvääni. He toivoivat, että epäjumalien palveleminen vahvistettaisiin heille, eivätkä he toivoneet minun pyhäkössäni palvelemista. Minun pyhäkköni oli vähäinen heidän silmissään, heidän siellä palvellakseen. Minun kirkkauteni siellä oli vähäinen heidän silmissään.

Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä!" -

11. Sillä vieraalla puheella ja pilkkaavalla kielellä tämä kansa halveksi niitä profeettoja, jotka heille profetoivat.

Niin, sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle,

12. Nämä, joille profeetat sanoivat, ”tämä on se pyhäkkö, siinä palvelkaa, ja tämä on teille levon huoneen perintöosa”. Mutta he eivät halunneet kuulla opetusta.

hän, joka on sanonut heille: "Tässä on lepo; antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka." Mutta he eivät tahtoneet kuulla.

13. Ja tämä on oleva heidän kirouksensa malja, koska he rikkoivat Herran sanaa, sillä heidät käskettiin toteuttamaan sitä opetusta, ja mitä heille käskettiin, sitä he eivät tahtoneet tehdä, sen tähden heidät luovutetaan muille kansakunnille, jotka eivät sitä opetusta tunne. Ja koska he menivät omassa mielihyvässään, eivätkä tahtoneet minulle mielihyvää, sen tähden he toivovat apua siihen aikaan, kun minä tuon ahdistuksen heidän ylleen, eikä heille ole oleva apua eikä tukea. Ja koska minun pyhäkköni on vähäinen heidän silmissään, siellä palvellakseen, sen tähden he ovat jäävä vähäiseksi niiden kansakuntien keskelle, jonne heidät karkotetaan, että he menevät, ja kompastuvat takaperin, ja särkyvät ja jäävät kiinni, ja heidät viedään.

Niinpä on Herran sana oleva heille: "Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, läksy läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä", niin että he kulkiessaan kaatuvat selälleen ja ruhjoutuvat, että heidät kiedotaan ja vangitaan.

14. Sen tähden, kuunnelkaa Herran sanaa, te pahantekijät, tämän kansan hallitsijat Jerusalemissa!

Sentähden kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, te jotka hallitsette tätä kansaa Jerusalemissa.

15. Koska te olette sanoneet, ”meillä on sopimus kuoleman kanssa, ja kuoleman enkelin kanssa olemme tehneet rauhan”, vastustajan isku tulee yllenne kuin aaltoileva virta! Sillä ”me olemme perustaneet turvamme valheeseen, ja kätkeytyneet valheiden peittoon”,

Koska te sanotte: "Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja tuonelan kanssa sopimuksen; tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä saavuta, sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja piiloutuneet petokseen" -

16. Sen tähden näin sanoo Herra Jumala; katso, minä osoitan Zioniin kuninkaan. Väkevän, voimallisen ja kauhistuttavan kuninkaan! Minä vahvistan häntä ja kovetan hänet, sanoo profeetta. Ja ne vanhurskaat, jotka uskovat näihin, eivät horju ahdistuksen tullessa.

sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene.

17. Ja minä teen tuomion suoraksi kuin luotilanka, ja vanhurskauden kuin kulmakivi, ja minun vihani polttaa teidän valheturvanne, ja koska te piilouduitte häneltä, joka ahdistaa, muut kansakunnat karkottavat teidät.

Ja minä panen oikeuden mittanuoraksi ja vanhurskauden vaa'aksi, ja rakeet hävittävät valheturvan, ja vedet huuhtovat pois piilopaikan.

18. Ja teidän liittonne, joka on kuoleman kanssa, tehdään tyhjäksi, ja teidän rauhanne, joka on kuoleman enkelin kanssa, ei pysy. Kun se vastustajan isku tulee yllenne aaltoilevan virran lailla, se on kaatava teidät.

Teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois, ja teidän sopimuksenne tuonelan kanssa ei kestä; kun vitsaus tulee niinkuin tulva, niin se teidät maahan tallaa.

19. Siihen aikaan, kun hän voittaa, hän vie teidät pakkosiirtolaisuuteen, sillä aamu aamulta hän on voittava, päivällä ja yöllä. Ja on tapahtuva, ennen kuin se kirouksen aika tulee, että te ajattelette niitä profeettojen sanoja.

Niin usein kuin se tulee, tempaa se teidät valtaansa, sillä aamu aamulta se tulee, tulee päivällä ja yöllä: totisesti, kauhuksi on tämän saarnan opetus.

20. Sillä heidän voimansa katkaisee väkevä orjuus, ja ahdistava hallitsija vahvistuu vallassa.

Sillä vuode on oleva liian lyhyt ojentautua ja peitto liian kaita kääriytyä.

21. Sillä niin kuin vuoret horjuivat, kun Herran kirkkaus ilmestyi kuningas Uzzian päivinä, ja niin kuin ne ihmeet, joita hän teki Jehoshuan puolesta Gibeonin tasangolla, kostaakseen niille pahantekijöille, jotka rikkoivat hänen sanaansa, niin hän ilmestyy kostamaan niille, jotka tekevät sellaisia tekoja – vieraita ovat heidän tekonsa – ja niille, jotka palvelemalla palvelevat, palvovat epäjumalia.

 Sillä Herra nousee niinkuin Perasimin vuorella, hän kiivastuu niinkuin Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa.

22. Ja nyt, älkää olko pahantekijöitä, etteivät teidän siteenne vahvistuisi, sillä minä olen kuullut Herran Jumalan edestä tuhon ja hävityksen yli kaikkien maan asukkaiden!

Älkää siis pilkatko, etteivät teidän siteenne vielä kiristyisi; sillä Herralta Sebaotilta minä olen kuullut hävitys- ja tuomiopäätöksen, joka on kohtaava kaikkea maata.

23. Profeetta sanoi, kuulkaa, ja kuunnelkaa minun ääntäni! Kääntykää ja ottakaa vastaan minun sanani!

Kuunnelkaa ja kuulkaa minun ääntäni, tarkatkaa ja kuulkaa minun sanojani.

24. Profeetat profetoivat kaiken aikaa opettaakseen. Mitä jos synnintekijöiden korvat aukeaisivat, ja he kuuntelisivat sitä opetusta?

Ainako kyntäjä vain kyntää, kun olisi kylväminen, ainako vakoaa ja äestää maatansa?

25. Jos Israelin huone kääntäisi kasvonsa toteuttamaan sitä opetusta, eikö hän palauttaisi ja kokoaisi heitä niiden kansakuntien keskuudesta, jonne heidät on hajotettu, katso, kuin tilli ja kumina levinneinä? Ja hän tuo heidät, perheet sukukuntien luokse, katso, niin kuin vehnän siemenet viljelemättömän pellon yllä, ja kuin ohra merkityillä paikoillaan, ja kuin speltti rajaseuduilla.

(Tilli voi olla joku muukin kasvi, yksi sanakirja ehdottaa pientä sipulikasvia. Ehkä ruohosipuli? Speltti on suoraan sanakirjasta, joku vehnäkasvi.)

Eikö niin: kun hän on tasoittanut sen pinnan, hän kylvää mustaa kuminaa, sirottelee höystekuminaa, panee nisunjyvät riviin, ohran omaan paikkaansa ja kolmitahkoista vehnää vierelle?

26. Katso, kaikki nämä asiat ovat heitä varten, että oppisivat tuomiosta, että he tietäisivät, että Jumala kertoo oikean tien, mitä tulisi kulkea.

Hänen Jumalansa on neuvonut hänelle oikean tavan ja opettaa häntä.

27. Sillä eivät he pui sipulia rautaisilla työkaluilla, eikä puimajyrällä ajeta kuminan yli, vaan sipulit poimitaan lapiolla ja kuminat puidaan sauvalla.

Sillä ei mustaa kuminaa puida puimaäkeellä eikä puimajyrän tela pyöri höystekuminan yli, vaan musta kumina lyödään irti sauvalla ja höystekumina vitsalla.

28. Vilja puimalla puidaan, mutta ei sitä iankaikkisesti puida, ja pyöritetään puimajyrää ja erotellaan jyvät ja annetaan akanoiden lentää.

Puidaankos leipävilja murskaksi? Ei sitä kukaan iankaiken pui eikä aina aja sen päällitse puimajyrällään ja hevosillaan; ei sitä murskaksi puida.

29. Myös tämä tulee Herralta, joka valmisti maailman suuren tietonsa ajatuksilla, lisäsi luomakuntansa tekoja viisautensa runsauden kautta.

Tämäkin on tullut Herralta Sebaotilta; hänen neuvonsa on ihmeellinen ja ymmärryksensä ylen suuri

 
Luku 29

 
1. Voi alttaria, sitä alttaria, joka rakennettiin siihen kaupunkiin, jonne David asettui. Kansanjoukon edestä kootaan leirejä sitä vastaan, juhlavuodet lakkautetaan!

Voi Arielia, Arielia, kaupunkia, jonne Daavid asetti leirinsä! Liittäkää vuosi vuoteen, kiertäkööt juhlat kiertonsa,

2. Mutta minä ahdistan sitä kaupunkia, jossa se alttari on, ja se on oleva autio ja tyhjä. Murhattujen veri on minun edessänipyhien, tapettujen veri ympäröi alttarin joka puolelta juhlapäivänä.

(Tapetulla voidaan tarkoittaa myös teurastettua uhria. Jakeen ajatuksen voi kääntää molemmilla tavoilla.)

niin minä ahdistan Arielia, ja se on oleva täynnä valitusta ja vaikerrusta, oleva minulle kuin Jumalan uhriliesi.

3. Ja minä laitan sotajoukot sinua vastaan, ja rakennan piirityksen sinua vastaan, ja kasaan vallit sinua vastaan.

Minä asetan leirini yltympäri sinua vastaan ja saarran sinut vartiostoilla ja luon vallit sinua vastaan.

4. Ja sinut nöyryytetään. Maasta sinä olet puhuva, ja tomusta mumiset valituksesi, ja sinun äänesi on kuin manaajan maasta, ja tomusta sinä mumiset valituksesi.

Silloin sinä puhut maasta matalalta, sanasi tulevat vaimeina tomusta, sinä uikutat kuin vainajahenki maasta, puheesi tulee supisten tomusta.

5. Ja kuin pientä tomua on oleva sinun hajaantuneittesi meteli, ja kuin oljet on oleva kadonneiden voimallisten meteli – ja äkisti tulee tuo meteli!

Mutta sinun vainolaistesi lauma on oleva niinkuin hieno pöly, ja väkivaltaisten lauma niinkuin lentävät akanat, ja tämä tapahtuu äkkiä, silmänräpäyksessä:

6. Herran edestä se käsketään ukkosella ja maanjäristyksellä ja suurella äänellä, pyörremyrskyllä ja tuulen kautta, ja tuhoavan tulen liekillä.

(MT käyttää ”kuluttava tuli”-termiä, Tg aivan eri sana.)

Herra Sebaot etsiskelee sinua ukkosenjylinässä ja maanjäristyksessä, kovassa pauhinassa, myrskyssä ja rajuilmassa, kuluttavan tulen liekissä.

7. Ja on oleva kuin unta, yöllinen ajatus, meteli kaikkien niiden kansakuntien, jotka kokoontuvat sitä kaupunkia vastaan, jossa se alttari on, ja kaikki heidän voimansa ja joukkonsa, jotka heitä ahdistavat.

Niinkuin yöllinen uninäky on oleva kansain lauma, joka sotii Arielia vastaan, kaikki, jotka sotivat sitä ja sen varustuksia vastaan ja sitä ahdistavat.

8. Niin kuin nälkäinen näkee unta, että syö, ja herää, eikä hänen nälkänsä ole tyydytetty, tai niin kuin janoinen näkee unta, että juo, ja herää, ja hän janoaa, ja hänen sielunsa janoaa, niin on oleva kaikkien niiden kansakuntien väkijoukot, jotka kokoontuvat Zionin vuorta vastaan.

Niinkuin nälkäinen on unissaan syövinänsä, mutta herää hiuka sydämessä, ja niinkuin janoinen on unissaan juovinansa, mutta herää, ja katso, hän on nääntynyt ja himoitsee juoda, niin on oleva kaikki kansain lauma, joka sotii Siionin vuorta vastaan.

9. Viivy, horju, vaivaannu ja hämmästy! He ovat juovuksissa, eivätkä viinistä, he horjuvat, mutta eivät vanhasta viinistä!

(Vanha viini, sekar, voi olla myös olutta, tässä ja muuallakin arameassa.)

Hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää! He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevat, vaikkeivät väkijuomasta.

10. Sillä Herra heittää teidän keskuuteenne valheen hengen, ja on kätkenyt itsensä teiltä, te profeetat, kirjanoppineet ja opettajat, jotka opetitte lain opetusta – hän on kätkeytynyt.

Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne - profeettanne, ja peittänyt teidän päänne - näkijänne.

11. Ja kaikki profetiat ovat tulleet teille kuin sinetöidyn kirjan sanoiksi. Kun se kirja annetaan kirjan tuntijalle, sanoen, ”lue”, hän sanoo, ”en voi, sillä se on sinetöity”.

Niin on kaikki ilmoitus teille niinkuin lukitun kirjan sanat; jos se annetaan kirjantaitavalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "Ei voi, sillä se on lukittu",

12. Ja se kirja annetaan kirjaa tuntemattomalle, sanoen, ”lue”, hän sanoo, ”minä en tunne sitä kirjaa”.

ja jos kirja annetaan kirjantaitamattomalle ja sanotaan: "Lue tämä", niin hän vastaa: "En osaa lukea."

13. Ja Herra sanoi; koska tämä kansa korottaa itseään omalla suullaan, ja kunnioittaa edessäni huulillaan, kun heidän sydämensä on kaukana minun pelostani, ja heidän pelkonsa minun edessäni on kuin opettajien ihmiskäsky.

Ja Herra sanoi: Koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän jumalanpelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä

14. Sen tähden, katso, minä lyön tätä kansaa sanojen haavoilla, ja heidän viisaidensa viisaus katoaa ja heidän ymmärtäväistensä erottelukyky kätkeytyy.

sentähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja - kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa.

15. Voi niitä, jotka yrittävät kätkeä neuvonsa Herran edestä, ja heidän tekonsa ovat kuin pimeys, ja jotka sanovat, ”ei meitä kukaan näe, ei kukaan tiedä meidän tekojamme”!

Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä ja jotka sanovat: "Kuka meitä näkee, kuka meistä tietää?"

16. Käännättekö te tekojanne? Katso, kuin savi valajan kädessä, niin tekin olette minun edessäni. Voiko savi sanoa tekijälleen, ”et sinä minua tehnyt”, tai luotu sanoa luojalleen, ”et sinä minusta mitään ymmärrä”?

Voi mielettömyyttänne! Onko savi savenvalajan veroinen? Ja sanooko työ tekijästään: "Ei hän ole minua tehnyt", tai sanooko kuva kuvaajastaan: "Ei hän mitään ymmärrä"?

17. Eikö vain vähän, yksi pieni hetki, ja Libanan on oleva kuin Karmel, ja Karmelilla monet kaupungit asutetaan?

(Karmel merkitsee myös hedelmätarhaa.)

Vain lyhyt hetki enää, niin Libanon muuttuu puutarhaksi, ja puutarha on metsän veroinen.

18. Ja siihen aikaan nämä, jotka ovat kuin kuuroja, kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät pimeyden ja synkkyyden läpi.

Sinä päivänä kuurot kuulevat kirjan sanat, ja sokeiden silmät näkevät vapaina synkeästä pimeydestä.

19. Ja ne, jotka ovat saaneet pilkkaa, saavat uutta iloa Herran sanassa, ja ihmislasten puutteenalaiset riemuitsevat Israelin Pyhän sanan kautta.

Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa, ja ihmisistä köyhimmätkin riemuitsevat Israelin Pyhästä.

20. Sillä ahdistaja lakkaa ja ryöstäjä tuhotaan, ja kaikki, jotka seuraavat varastamista sivusta, lakkaavat.

Sillä väkivaltaisista on tullut loppu, pilkkaajat ovat hävinneet, ja kaikki vääryyteen valppaat ovat tuhotut,

21. Jotka puheidensa kautta tekevät ihmislapsia syntisiksi ja etsivät kompastusta hänestä, joka nuhtelee heitä tuomion huoneessa lain sanoilla, ja jotka valheella vääntävät viattoman oikeutta.

ne, jotka sanallansa langettavat ihmisiä syyhyn ja virittävät pauloja sille, joka oikeutta puolustaa portissa, ja verukkeilla syyttömän asian vääräksi vääntävät.

22. Sen tähden, näin sanoo Herra, joka lunasti Abrahamin, Jakobin huoneesta; ei enää Jakobin huone ole joutuva häpeään, eivätkä heidän kasvonsa enää muutu.

Sentähden Herra, joka Aabrahamin vapahti, sanoo Jaakobin heimolle näin: Ei Jaakob enää joudu häpeään, eivätkä hänen kasvonsa enää kalpene.

23. Sillä kun nähdään niitä voimallisia tekoja, joita hän tekee lastensa puolesta, Abrahamin hyvyydet hänen siemenelleen heidän maansa päällä, heidän keskellään, he pyhittävät minun nimeni ja sanovat, ”Jakobin Pyhä on pyhä”, ja he sanovat Israelin Jumalasta, ”Hän on voimallinen”.

Sillä kun hän näkee, kun hänen lapsensa näkevät keskellänsä minun kätteni työn, niin he pyhittävät minun nimeni, pitävät pyhänä Jaakobin Pyhän ja peljästyvät Israelin Jumalaa.

24. Ja ne, joilla ei ole harjaantunutta ymmärryksen henkeä, tulevat tuntemaan, ja sanotaan, ”eivätkö kaikki nämä ole sen opetuksen seuraajia?”

Ja hengessään eksyväiset käsittävät ymmärryksen, ja napisevaiset ottavat oppia.

 
Luku 30

 
1. Voi kapinallisia lapsia, sanoo Herra, jotka tekevät suunnitelman, mutta eivät minun sanastani, ja jotka neuvottelevat, mutta eivät kysy minun profeetoiltani, että he lisäisivät omien sielujensa syntejä synteihinsä,

Voi uppiniskaisia lapsia, sanoo Herra, jotka pitävät neuvoa, mikä ei ole minusta, ja hierovat liittoa ilman minun henkeäni, kooten syntiä synnin päälle;

2. Jotka suuntaavat Egyptiin, kysymättä minun profeettojeni puheita, vahvistamaan itseään faaraon voimalla, ja luottamaan Egyptin varjoon!

jotka menevät Egyptiin, kysymättä minulta, turvautuakseen faraon turviin ja etsiäkseen suojaa Egyptin varjossa!

3. Ja faaraon voima on muuttuva teidän häpeäksenne, ja Egyptin varjoon turvautuminen teidän nöyryytykseksenne.

Faraon turva koituu teille häpeäksi ja suojan etsiminen Egyptin varjosta häväistykseksi.

4. Sillä vaikka hänen hallitsijansa ovat Taneis’ssa ja hänen sanansaattajansa saavuttavat Tahpanhes’n,

Sillä vaikka hänen ruhtinaansa ovat Sooanissa ja hänen sanansaattajansa saapuneet Haanekseen asti,

5. kaikki heidät tuhotaan häpeällä sen kansan luona, josta ei ole heille hyötyä; josta ei ole apua eikä hyötyä, vaan häpeä ja murhe!

joutuvat kaikki häpeään kansan tähden, josta heillä ei ole hyötyä - ei apua, ei hyötyä, vaan häpeätä ja pilkkaa.

6. Eläintensä yllä heitä kuljetetaan pois, etelän tietä, läpi murheen ja ahdistuksen maan, leijonan maan, leijonan poikasten, ja purevien myrkkykäärmeiden, heidän omaisuutensa kuljetetaan aasien selässä, ja heidän aarrevarastonsa viedään kameleilla kansalle, joka ei niistä mitään hyödy.

Ennustus Eteläisen maan Behemotia vastaan. Halki ahdingon ja ahdistuksen maan, halki naarasleijonan ja jalopeuran maan, kyykäärmeen ja lentävän käärmeen maan he kuljettavat aasinvarsojen selässä rikkautensa ja kamelien kyttyrällä aarteensa kansan tykö, josta ei hyötyä ole.

7. Sillä egyptiläiset eivät ole mitään, ja heidän apunsa on turhaa; silloin, hetkessä heidät tapetaan, viedään pois!

Egyptin apu on turha ja tyhjä; sentähden minä annan sille nimen: "Rahab, joka ei pääse paikaltansa."

8.Mene nyt, kirjoita heidän keskellään tauluun, kaiverra kirjan riveihin, että se olisi tuomion päivänä minun edessäni, iankaikkisuuteen saakka.

Mene siis nyt ja kirjoita se tauluun heidän läsnäollessaan ja piirrä se kirjaan, että se säilyisi tuleviin aikoihin, ainiaan, iankaikkisesti.

9.Sillä he ovat tottelematon kansa, valehtelevia poikia; poikia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakien opettamista.

Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo kuulla Herran lakia,

10.Jotka sanovat profeetoille, ”älkää profetoiko”, ja opettajille, ”älkää opettako meille tooraa, puhukaa meille suloisia, keskustelkaa kanssamme meidän lähdöstämme”.

jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita.

11.”Kääntäkää meidät pois oikealta tieltä, lakataan vanhoista perinteistä, poistakaa edestämme Israelin Pyhän sanat!”

Poiketkaa tieltä, väistykää polulta; viekää pois silmistämme Israelin Pyhä."

12.Sen tähden, näin sanoo Israelin Pyhä; koska te halveksitte tätä sanaa, ja luotatte valheeseen ja sortamiseen, ja niihin turvaudutte;

Sentähden, näin sanoo Israelin Pyhä: Koska te halveksitte tätä sanaa ja luotatte väkivaltaan ja vääryyteen ja siihen turvaudutte,

13.Sen tähden tämä synti on oleva teidän edessänne kuin linnoitus, joka on hävitetty ja autio, kuin vahvistettu muuri, jonka sortuminen tulee äkisti, hetkessä!

niin tämä synti on oleva kuin repeämä korkeassa muurissa, joka uhkaa sortua ja pullistuu; se särkyy äkkiä, yhtäkkiä.

14.Ja sen särkyminen on kuin saviastian, joka murskataan niin lujaa, ettei sen palasista löydy yhtäkään tulta kohentamaan nuotiosta, tai ottamaan vettä lähteestä.

Se särkyy, niinkuin särkyy savenvalajan astia, joka lyödään rikki säälimättä, niin ettei sen sirpaleista löydy palasta, millä ottaa tulta liedestä tai ammentaa vettä altaasta.

15.Sillä näin sanoi Herra Jumala, Israelin Pyhä; minä käskin, että te palaatte minun opetukseeni, lepäätte, pyhittäydytte, olette hiljaa, astutte turvassa, olette voimalliset. Mutta te ette tahtoneet.

Sillä näin sanoo Herra, Herra, Israelin Pyhä: Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte, rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne; mutta te ette tahtoneet,

16.Vaan te sanoitte; ei, me pakenemme hevosilla! Sen tähden te saattekin paeta, ja ”me kiidämme vauhdilla”, sen tähden tulevat teidän takaa-ajajanne vauhdilla!

vaan sanoitte: "Ei! Hevosilla me tahdomme kiitää" - niinpä saatte kiitää pakoon. "Nopean selässä me tahdomme ratsastaa" - niinpä ovat vainoojanne nopeat.

17.Tuhat yhden uhkaa – viiden uhkaa te pakenette, kunnes olette kuin nuotio mäen päällä, kuin merkki kukkulalla.

Tuhat pakenee yhden uhkaa; viiden uhkaa te pakenette, kunnes se, mikä teistä jää, on kuin merkkipuu vuoren huipulla, kuin lipputanko kukkulalla.

18.Sen tähden Herra on armahtava heitä, ja hän, joka on teitä säälivä, on voimallinen. Sillä Herra on Jumala, joka toteuttaa oikeutta. Autuaita ovat ne vanhurskaat, jotka toivovat häneltä vapautusta!

Sentähden Herra odottaa, että voisi olla teille armollinen, sentähden hän nousee armahtaaksensa teitä; sillä Herra on oikeuden Jumala. Autuaita kaikki, jotka häntä odottavat!

19.Sillä kansa, joka asut Zionissa, itket Jerusalemissa – älä enää sure, sinua rakkaudella rakastetaan, sinun rukoustesi ääni kuullaan, ja sinun lohdutuksesi saapuu.

Sinä kansa, joka asut Siionissa, Jerusalemissa, älä itke! Hän on sinulle totisesti armollinen, kun apua huudat; sen kuullessaan hän vastaa sinulle kohta.

20.Ja Herra on antava sinulle sinun vastustajasi omaisuudet ja ahdistajasi ryöstösaaliin, eikä hän enää ota kirkkauttaan pois pyhäköstä, vaan sinun silmäsi saavat katsella sitä kirkkautta pyhäkössä.

(Pyhäkkö, beit kadisha, pyhyyden huone, sanatarkasti. Jerusalemin Talmudissa muuten beit on myös ’koulukunta’, esim. beit Hillel, rabbi Hillelin oppilaat. Kirkkaus on shekina. Voisi kääntää myös Jumalan läsnäoloksi tjsp.)

Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi.

21.Ja sinun korvasi kuulevat sanan takaasi, sanoen, ”tämä on oikea tie, kulje sitä”, äläkä poikkea siitä oikealle tai vasemmalle.

Ja sinun korvasi kuulevat takaasi tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle: "Tässä on tie, sitä käykää."

22.Silloin sinä saastutat ne hopeapäällysteiset patsaasi ja kullalla koristellut kuvasi. Sinä halveksit niitä, niin kuin kuukautisvuotoa halveksitaan, niin sinäkin niitä halveksit.

Silloin sinä havaitset saastaiseksi veistettyjen jumalankuviesi hopeapäällystyksen ja valettujen jumalankuviesi kultakuoren; sinä viskaat ne pois kuin inhotuksen, sinä sanot niille: "Ulos!"

23.Ja hän on antava sateen sinun maallesi; sille maalle, jota sinä kylvät ja viljelet, ja maan tuotto lisääntyy, ja ravintoa ja siunausta on riittävästi. Siihen aikaan vanhurskaat ravitaan karjansa kautta, ja lihavien rintapalojen rasvalla.

Niin hän antaa sateen sinun siemenellesi, jonka maahan kylvät, ja maan sadosta leivän, joka on oleva mehevä ja lihava, ja sinun karjasi on sinä päivänä käyvä laajalla laitumella.

24.Ja ne härät ja aasit, joilla maata viljellään, syövät sekoitettua rehua, jota puidaan hangolla ja viskimellä.

Härät ja aasinvarsat, jotka peltotyötä tekevät, syövät suolaista rehuviljaa, joka on viskattu hangolla ja viskimellä.

25.Ja jokaisen ylhäisen vuoren, ja jokaisen korkean kukkulan yllä on oleva vesivirtoja – kompastuskiviä kuninkaille ja heidän sotajoukoilleen suuren teurastuksen päivänä, kun ruhtinaat kaatuvat.

Ja kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikilla ylhäisillä kukkuloilla on oleva puroja, vesivirtoja, suuren surmaamisen päivänä, tornien sortuessa.

26.Ja kuun valo on oleva niin kuin auringon valo, ja auringon valo on loistava kolmesataa neljäkymmentä kolme kertaa suurempi, niin kuin niiden seitsemän päivän valo, sinä päivänä, kun Herra palauttaa kansansa karkotetut, ja parantaa hänen iskunsa lyömät sairaudet.

Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, oleva niinkuin seitsemän päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat.

27.Katso, Herran nimi ilmestyy, aivan kuten profeetat ovat siitä profetoineet, muinaisuudesta saakka. Hänen vihastuksensa on voimallinen ja liian kova kuulla! Hänen edellään kulkee kirous pahantekijöiden ylle, ja hänen sanansa on kuin kuluttava tuli.

Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.

28.Hänen sanansa, kuin kaulaan asti virtaava joki, tappaa ne voimalliset, seuloo ylpeitä kansakuntia turhuuden seulassa, valheen ohjaksilla murskaa kansakunnat.

Hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii ja ulottuu kaulaan asti; se seuloo kansakuntia turmion seulassa ja panee eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin.

29.Te laulatte, niin kuin sinä yönä, kun juhla pyhitetään, ja teillä on oleva sydämen ilo, kuin kiitoslaulun kaikuessa huiluin, kun mennään Herran pyhälle vuorelle ilmestymään Israelin voimallisen eteen.

Silloin te veisaatte niinkuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee niinkuin sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran vuorelle, Israelin kallion tykö.

30.Ja Herra laittaa hänen ihmeellisen sanansa äänen kuulumaan, ja paljastaa voimallisen käsivartensa, vihansa voimassa ja tulen liekissä, joka kuluttaa veistokset, ja pyörremyrskyssä ja raekuurossa.

Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä, pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä.

31.Sillä Herran sanan ääni särkee sen assyrialaisen, joka valtansa kautta vainoaa.

Sillä Herran äänestä peljästyy Assur. Hän lyö vitsalla.

32.Ja on tapahtuva, että kaikissa teiden risteyksissä heidän johtajansa ja heidän voimallisensa vaiennetaan, Herra kostaa voimallaan, rumpujen ja harppujen ylistäessä; Israelin huone on oleva laulun aiheena sitä voimallista sotaa varten, joka on oleva kansakuntien keskuudessa.

Ja jokaisella sallimuksen sauvan iskulla, jonka Herra häneen satuttaa, soivat vaskirummut ja kanteleet, ja hän sotii häntä vastaan, sotii kättä heiluttaen.

33.Sillä helvetti on asetettu iankaikkisuudesta, syntiensä tähden, myös maailman kuninkaalle se on valmistettu, syvä ja leveä on sen asumus. Tuli palaa siinä, kuin runsaat puut, Herran sana, kuin voimallinen tulikivivirta, sytyttää sen.

(Tulikivi on Jast. ym mukaan rikki, sulphur, גָ פרִ ית )

Sillä aikoja sitten on polttopaikka valmistettu; kuninkaallekin se on varattu. Syvä ja leveä on sen liesi, tulta ja polttopuita paljon. Herran henkäys kuin tulikivi-virta sytyttää sen.
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti