keskiviikko 4. joulukuuta 2019

Jesaja aramea luvut 7-9


Aramean käännös (targum) ja KR1933 rinnakkain. Erot näkyvät vahvennetulla tekstillä.

Jesaja luvut 7-9

 
Luku 7

1. Ja tapahtui Aahaan, Jootanin pojan, Ussian pojan, Juudan huoneen heimon kuninkaan päivinä, että Aramin kuningas Resin ja Pekah, Israelin kuninkaan Remaljan poika, tulivat Jerusalemiin sotiakseen sitä vastaan, eikä hän kyennyt sitä valloittamaan.

Aahaan, Jootamin pojan, Ussian pojanpojan, Juudan kuninkaan, aikana lähtivät Resin, Aramin kuningas, ja Pekah, Remaljan poika, Israelin kuningas, sotimaan Jerusalemia vastaan, mutta he eivät voineet valloittaa

2. Ja Daavidin huoneelle tehtiin tiettäväksi, että Aramin kuningas on liittoutunut Israelin kuninkaan kanssa, tullakseen häntä vastaan. Ja hänen ja hänen kansansa sydämet vapisivat, kuin metsän puut vapisevat tuulessa.

Ja kun Daavidin huoneelle ilmoitettiin sanoma: "Aram on leiriytynyt Efraimiin", niin kuninkaan ja hänen kansansa sydän vapisi, niinkuin metsän puut vapisevat tuulessa.

3. Ja Herra sanoi Jesajalle, mene kohtaamaan Aahas, sinä ja jäännös, joka ei tehnyt syntiä, ja joka teki synnistä parannuksen – sinun opetuslapsesi – ylälammikon risteyksen päähän, joka on sen kedolle johtavan tien varrella, jossa vanuttajat levittävät kankaitaan

Silloin Herra sanoi Jesajalle: "Mene Aahasta vastaan, sinä ja sinun poikasi Sear-Jaasub, Ylälammikon vesijohdon päähän, Vanuttajankedon tielle,

4. ja sano hänelle, katso ja ole hiljaa, älä pelkää äläkä anna sydämesi horjua noiden kahden kuninkaan - jotka ovat kuin nämä savuavat kekäleet - heidän vihastuksensa voimaa, Resinin ja Aramin ja Remaljan pojan

ja sano hänelle: Ole varuillasi ja pysy rauhallisena, älä pelkää, älköönkä sydämesi säikkykö noita kahta savuavaa kekäleenpätkää: Resinin ja Aramin ynnä Remaljan pojan vihanvimmaa.

5. koska Aram Efraimin kanssa on suunnitellut pahaa sinua vastaan sanoen,

Koska Aram, Efraim ja Remaljan poika ovat hankkineet pahaa sinua vastaan sanoen:

6. Menkäämme Jehudan huoneen maata vastaan ja anastakaamme ne, asettakaamme ne itsellemme, ja laittakaamme sinne meille sopiva kuningas,

'Lähtekäämme Juudaa vastaan, täyttäkäämme se kauhulla, vallatkaamme se itsellemme ja asettakaamme sinne kuninkaaksi Taabalin poika',

7. Näin sanoo Herra Jumala, ei se pysy, eikä niin tule tapahtumaan.

niin sanoo Herra, Herra näin: Ei se onnistu, eikä se tapahdu.

8. Sillä Aramin pää on Damesek, ja Damesek’n pää on Resin. Ja kun 65 vuotta on kulunut, Israelin huone lakkaa olemasta kuningaskunta.

Sillä Aramin pää on Damasko, ja Damaskon pää on Resin - mutta kuusikymmentä viisi vuotta vielä, ja Efraim on muserrettu eikä ole enää kansa - ja Efraimin pää on Samaria,

9. Ja Efraimin pää on Samaria ja Samarian pää on Remaljan poika. Jos ette usko profeettojen sanoja, ei teitä vahvisteta.

ja Samarian pää on Remaljan poika. Ellette usko, niin ette kestä."

10. Herran profeetta puhui jälleen Aahaan kanssa, sanoen,

Ja Herra puhui jälleen Aahaalle sanoen:

11. Pyydä merkki Herralta, sinun Jumalaltasi, pyydä, että maan päällä tehdään puolestasi joku suuri ihme, tai että sinulle näytetään merkki taivaissa.

"Pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta."

12. Mutta Aahas sanoi, en kysy, enkä koettele Herraa.

Mutta Aahas vastasi: "En pyydä enkä kiusaa Herraa."

13. Ja hän sanoi, kuule nyt, oi Daavidin huone! Eikö riitä, että teette turhaksi profeetat, kun teette turhaksi myös minun Jumalani sanat?

Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?

14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, nuori nainen on raskaana ja synnyttää pojan ja kutsuu häntä nimellä Immanuel.

Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.

15. Maitoa ja hunajaa hän syö, ennen kuin oppii hylkäämään pahan ja ottamaan vastaan hyvän.

Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;

16. Sillä ennen kuin tuo lapsi oppii hylkäämään pahan ja ottamaan vastaan hyvän, hyljätään se maa, jonka kahdesta kuninkaasta sinä olet ahdistunut.

sillä ennenkuin poika on oppinut hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, tulee autioksi maa, jonka kahta kuningasta sinä kauhistut.

17. Herra tuo sinun yllesi, ja sinun kansasi ylle, ja sinun isäsi huoneen ylle Assyrian kuninkaan ja päivät, jollaisia ei ole ollut siitä lähtien, kun Israelin huone jakautui Juudan huoneesta.

Herra antaa tulla sinulle, sinun kansallesi ja isäsi suvulle ne päivät, joita ei ole ollut siitä asti, kun Efraim luopui Juudasta - antaa tulla Assurin kuninkaan.

18. Ja tapahtuu siihen aikaan, että Herra kutsuu voimallisten sotajoukkojen kansan, joka on lukuisa kuin kärpäset, ja tuo heidät Egyptin maasta, ja väkevät sotilaat, voimalliset kuin herhiläiset, ja tuo heidät Assyrian maan ääristä.

Ja sinä päivänä Herra viheltää kärpäset Egyptin virtain suulta ja mehiläiset Assurin maasta,

19. Ja he tulevat, ja he kaikki kulkevat sen kaupungin toreilla, ja kallion koloissa ja kaikissa ohdakkeisissa erämaissa, ja kaikissa tunnetuissa taloissa.

ja ne tulevat ja laskeutuvat kaikki vuorenrotkoihin ja kallionkoloihin, kaikkiin orjantappurapensaisiin ja kaikille juottopaikoille.

20. Siihen aikaan Herra tappaa heidän kauttaan, niin kuin tapettaisiin terävällä miekalla, niin kuin verkoilla virran rannan asukkaiden keskuudessa - Assyrian kuninkaan kautta! Kuninkaan ja hänen sotajoukkojensa kansan hän hävittää yhdessä, ja myös hallitusmiehet.

Sinä päivänä Herra ajattaa virran tuolta puolen palkatulla partaveitsellä, Assurin kuninkaalla, pään ja häpykarvat; viepä se vielä parrankin.

21. Ja tapahtuu siihen aikaan, että ihminen varjelee nuoren lehmän ja kaksi lammasta.

Siihen aikaan pitää mies lehmäsen ja pari lammasta,

22. Ja tapahtuu siihen aikaan, että hyvän runsauden tähden hän saa syödä voita, sillä kaikki ne vanhurskaat, jotka ovat jäljellä keskellä maata, ravitaan voilla ja hunajalla.

mutta runsaan maidon tulon tähden hän syö voita; sillä voita ja hunajaa syövät kaikki maahan jäljelle jääneet.

23. Ja tapahtuu siihen aikaan, että jokaisessa paikassa, missä ennen oli tuhat viinipuuta, tuhannen hopearahan arvosta, ne muuttuvat ohdakkeiksi ja orjantappuroiksi.

Ja siihen aikaan jokainen paikka, jossa kasvaa tuhat viinipuuta, arvoltaan tuhat hopeasekeliä, joutuu orjantappurain ja ohdakkeiden valtaan.

24. Nuolien ja jousien kanssa he tulevat sinne, sillä kaikki maa on oleva orjantappuroita ja ohdakkeita.

Sinne on mentävä nuolet ja jousi mukana, sillä koko maa on pelkkää orjantappuraa ja ohdaketta.

25.  Ja mitä kaikkiin Jehudan huoneen kuokalla viljeltyihin kukkuloihin tulee – sinne te ette tule niiden ohdakkeiden ja orjantappuroiden pelosta, vaan niistä tulee härkälaumojen sija ja lammaslaumojen pysyvä laidun.

Ei yhdelläkään niistä vuorista, joita nyt kuokalla kuokitaan, enää mennä orjantappurain ja ohdakkeiden pelosta; ne jäävät härkien laitumeksi ja lammasten tallattavaksi."

 
Luku 8

 
1. Ja Herra sanoi minulle, ota suuri taulu ja kirjoita siihen selkeällä kirjoituksella, ”Hän kiirehtii ryöstämään omaisuutta ja viemään pois saaliin”.

Ja Herra sanoi minulle: "Ota iso taulu ja kirjoita siihen selkeällä kirjoituksella: Maher-Saalal Haas-Bas.

2. Ja minä hankin luotettavat todistajat kasvojeni eteen, ne kiroukset, jotka minä uhkasin tuoda pappi Uurian profetiassa, katso, ne ovat tulleet! Samoin myös kaikki ne lohdutukset, jotka minä lupasin tuoda Sakarjan, Jebarakjan pojan profetiassa, ne minä tuon.

(Talmudin mukaan Uurian profetia on Miika 5:10-15.)

Ja minä otan itselleni luotettavat todistajat, pappi Uurian ja Sakarjan, Jeberekjan pojan."

3. Ja minä yhdyin profeetta - vaimooni, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Silloin Herra sanoi minulle, kutsu hänen nimekseen ”Hän kiirehtii ryöstämään saalista ja viemään pois omaisuuden”.

(Sanatarkasti naisprofeetta, נביה )

Sitten minä lähestyin profeetta-vaimoani, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Niin Herra sanoi minulle: "Pane hänelle nimeksi Maher-Saalal Haas-Bas.

4. Sillä ennen kuin tuo lapsi oppii huutamaan ’isäni’ tai ’äitini’, Assyrian kuningas valloittaa Damesek’n omaisuudet ja Samarian saaliin.

Sillä ennenkuin poika oppii sanomaan: 'isä' ja 'äiti', viedään Damaskoon tavarat ja Samarian saalis Assurin kuninkaan eteen."

5. Ja Herran sana puhui minulle jälleen, sanoen

Ja Herra puhui jälleen minulle ja sanoi:

6. Koska tämä kansa halveksi Daavidin huoneen kuningaskuntaa, joka johdatti heitä lempeästi, kuin ne Siiloan vedet, jotka virtaavat lempeästi, ja nauttivat Resinin ja Remaljan pojan kanssa,

"Koska tämä kansa halveksii Siiloan hiljaa virtaavia vesiä ja iloitsee Resinin ja Remaljan pojan kanssa,

 7. Sen tähden, katso, Herra on tuomassa ja tuo heitä vastaan kansojen sotajoukot, jotka ovat lukuisat kuin virran vedet, voimallisen ja väkevän, Assyrian kuninkaan ja kaikki hänen sotajoukkonsa, ne kohoavat yli kaikkien joen uomien ja kulkevat yli kaikkien rantapenkereiden.

niin katso, sentähden Herra antaa tulla heidän ylitsensä virran vedet, valtavat ja suuret: Assurin kuninkaan ja kaiken hänen kunniansa; se nousee kaikkien uomiensa yli ja menee kaikkien äyräittensä yli,

8. Ja he kulkevat Juudan huoneen maan läpi, kuin tulviva virta, hän saapuu Jerusalemiin ja hänen sotajoukkonsa kansa täyttää sinun maasi avoimet paikat, oi Israel!

ja se tunkeutuu Juudaan, paisuu ja tulvii ja ulottuu kaulaan saakka. Ja levittäen siipensä se täyttää yliyltään sinun maasi, Immanuel."

9. Yhdistykää, te kansakunnat, ja kauhistukaa, sen kuin vahvistatte itseänne – teidät hajotetaan!

Riehukaa, kansat, kuitenkin kukistutte; kuulkaa, kaikki kaukaiset maat: sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte; sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte.

10. Pitäkää neuvonpitoja keskenänne, mutta se katoaa. Puhukaa sanaa, mutta sitä ei vahvisteta, sillä meidän Jumalamme on meidän apunamme.

Pitäkää neuvoa: se raukeaa; sopikaa sopimus: ei se pysy. Sillä Jumala on meidän kanssamme.

11. Sillä näin sanoi minulle Herra, kun profetia tuli voimallisena, ja opetti minua olemaan vaeltamatta tämän kansan teitä, sanoen,

Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi minut ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä:

12. Älä kutsu kapinalliseksi niitä, joita tämä kansa kutsuu kapinallisiksi, äläkä pelkää, mitä he pelkäävät, äläkä sano, että heidän voimansa olisi kestävä.

"Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo; älkää peljätkö, mitä se pelkää, älkääkä kauhistuko.

13. Vaan sotajoukkojen Herra, häntä kutsukaa pyhäksi ja olkoon hän teidän pelkonne ja olkoon hän teidän voimanne.

Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.

14. Ja jos ette ojentaudu, hänen sanastaan tulee kostaja keskuuteenne; kivi, joka lyö ja kompastuksen kallio niille Israelin hallitsijoiden kahdelle huoneelle, särkeäkseen ja kaataakseen, koska Israelin huone on jakautunut Jerusalemissa elävää Juudan huonetta vastaan.

Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.

15. Ja monet kompastuvat heitä vastaan, he kaatuvat ja särkyvät, ja heidät saadaan kiinni ja viedään.

Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan.

16. Profeetta, varjele todistusta, älä todista heitä vastaan, sillä eivät he välitä. Sinetöi ja kätke opetus, eivät he halua siitä oppia.

Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini."

17. Profeetta sanoi, tämän tähden minä rukoilin Herran kasvojen edessäHän sanoi ottavansa kirkkautensa pois Jakobin huoneelta, ja minä hartaasti rukoilin hänen edessään.

Niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni häneen.

18. Katso, niin kauan kuin on olemassa minä, ja ne lapset, jotka Herra on minulle antanut, meidän keskellämme nähdään niitä ihmeitä ja merkkejä, jotka oli luvattu tulevan Israelille. Jos he ymmärtäisivät ja tekisivät parannuksen, olisi tyhjä se säädös, joka heistä on säädetty, että he saavat lähteä omasta maastaan eivätkä saa tulla sotajoukkojen Herran eteen, jonka kirkkaus on Zionin vuorella.

Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä Israelissa, hänen, joka asuu Siionin vuorella.

19. Ja kun ne kansat, jotka ovat teidän keskellänne, sanovat teille, kyselkää sananselittäjiltä ja henkimaailmalta, jotka kuiskailevat ja visertelevät, eikö tämä ole juuri se tapa, jolla kansat palvelevat epäjumaliaan? Kansa kyselee omilta jumaliltaan, eläviltä kuolleilta.

Ja kun he sanovat teille: "Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat", niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta?

20. Niin on sinun sanottava heille, kuulkaa todistukseksi sitä meille annettua lakia! Mutta te saatte lähteä omasta maastanne kansojen keskuuteen, ja he tulevat puhumaan teille tämän sanan mukaan; tästä lähtien hänellä ei ole ketään, jota etsiä tai rukoilla.

"Pysykää laissa ja todistuksessa!" Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole.

21. Ja kun kompastus kulkee läpi maan, ja on ahdistus ja nälkä, ja kun he näkevät nälän ja ahdistuksen, he kiroavat ja halveksivat heidän kuvansa nimeä ja heidän jumalaansa, ja kohottavat katseensa rukoillakseen vapautusta sen jälkeen, kun säädös on sinetöity, eivätkä he voi sitä tehdä

Ja siellä he kuljeskelevat vaivattuina ja nälkäisinä, ja nälissään he vimmastuvat ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa. He luovat silmänsä korkeuteen,

22. ja he etsivät apua sen maan asukkailta, sillä siellä heidän ylleen tulee ahdistus, nälkä ja uupumus, ahdinko, pimeys ja sekaannus.

he katsahtavat maan puoleen, mutta katso: ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä; he ovat syöstyt tuskan synkeyteen ja pimeyteen.


Luku 9

 

1. Sillä ei kukaan heidän ahdistajistaan väsy. Niin kuin entiseen aikaan, Zebulonin maan kansa ja Naftalin maan kansa ovat menneet pakkosiirtolaisuuteen, ja väkevä kuningas karkottaa heistä jäljelle jääneetkin, koska he eivät muistaneet sen meren ihmetekoa, Jordanin ihmeitä, sotaa kansojen linnoituksia vastaan.

8:23 Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksituksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen.

2. Kansa, Israelin huone, joka vaelsi Egyptissä, kuin pimeydessä, on tullut näkemään suuren valon, nuo, jotka kulkivat kuoleman varjon maassa, heille loisti valkeus.

9:1 Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus.

3. Te olette lisänneet kansaa, Israelin huone, olette lisänneet heidän iloaan, he riemuitsevat edessänne kuin sodan voittajien ilolla, kuin miehet, jotka riemuitsevat saalista jakaessaan.

9:2 Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon; he iloitsevat sinun edessäsi, niinkuin elonaikana iloitaan, niinkuin saaliinjaossa riemuitaan.

4. Sillä te olette poistaneet hänen herruutensa ikeen, ja hänen ahdistuksensa vallan, se hallitsija, joka häntä alisti, on särjetty niin kuin Midianin päivinä.

9:3 Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskijänsä sauvan sinä särjet niinkuin Midianin päivänä;

5. Sillä he toimivat vain kaiken pahuuden kanssa, ovat syntien saastuttamia. Katso, kuin vereen kastettu puku, josta tahrat eivät puhdistu – ei ole muuta käyttöä, kuin tulla tulessa poltetuksi. Sen tähden kansat, voimalliset kuin tuli, tulevat ja tappavat heidät.

9:4 ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan.

6. Profeetta sanoi Daavidin huoneelle, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja hän ottaa tooran yllensä, varjellakseen sen, ja hänen nimensä on oleva ihmeellisen neuvonantajan, väkevän Jumalan, sen iankaikkisen edestä, ’Messias, jonka rauha lisääntyy meille, sinä päivänä’.

(9:6 Juutalaiset odottivat, että Messias tulee palauttamaan tooran ennalleen. נטר merkitsee myös ”pitää muistissa” ja ”vartioida”. Loppu sanatarkasti ”Messias, jonka rauha lisääntyy meidän päällemme.”)

9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.

7. Suuri kunnia on kuuluva niille, jotka tooraa toteuttavat, eikä rauhantekijöillä ole oleva loppua. Daavidin valtaistuin ja hänen valtakuntansa vahvistetaan ja rakennetaan oikeudella ja hyvyydellä tästä ajasta iankaikkisuuteen. Herran sanan kautta tämä on tapahtuva.

9:6 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä.

8. Herra on lähettänyt sanan Jaakobin huoneen keskuuteen, ja se kuullaan Israelissa.

9:7 Herra lähetti sanan Jaakobia vastaan, ja se iski Israeliin,

9. Ja kaikki tämä kansakunta on paisunut, Efraim ja ne Samarian asukkaat, jotka sanovat ylpeydessään ja sydämensä voimassa;

9:8 ja sen sai tuntea koko kansa, Efraim ja Samarian asukkaat, mutta he sanoivat ylpeydessään ja sydämensä kopeudessa:

10. Johtajat menevät pakkosiirtolaisuuteen, mutta me osoitamme heitä parempia, omaisuudet on ryöstetty, mutta me ostamme kalliimpaa tilalle.

9:9 "Tiilikivet sortuivat maahan, mutta me rakennamme hakatuista kivistä; metsäviikunapuut lyötiin poikki, mutta me panemme setripuita sijaan."

11. Niin Herra vahvistaa Israelin vastustajan, Resinin, sitä vastaan, ja nostattaa sen viholliset.

9:10 Silloin Herra nostatti sitä vastaan Resinin ahdistajat ja kiihoitti sen viholliset,

12. Aram idässä ja Palestiina lännessä ryöstävät Israelin omaisuudet joka paikassa. Sillä eivät he tehneet parannusta synneistään, että hänen vihansa kääntyisi heistä pois. Ja vielä nytkin he jatkavat luopumuksiaan, ja vieläkin hänen iskunsa on kostamassa heille.

9:11 aramilaiset edestä ja filistealaiset takaa, ja he söivät Israelia suun täydeltä. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu.

13. Eikä kansa kääntynyt palvelemaan häntä, joka toi sen iskun heidän ylleen, eikä etsi opetusta Herran kasvojen edessä.

9:12 Mutta kansa ei palannut kurittajansa tykö, eivätkä he etsineet Herraa Sebaotia.

14. Niin Herra hävitti Israelista pään ja käskijän, hallitsijan ja sortajan, yhdessä päivässä.

9:13 Sentähden Herra katkaisi Israelilta pään ja hännän, palmunlehvän ja kaislan, yhtenä päivänä.

15. Vanhin ja arvossa pidetty on pää, ja kirjanoppinut, joka opettaa petosta, on voimaton.

9:14 Vanhin ja arvomies on pää, mutta profeetta, joka valhetta opettaa, on häntä.

16. Sillä tämän kansan arvossa pidetyt johtavat heitä harhaan, sen hallitsijat heitä tuhoavat.

9:15 Ja tämän kansan johtajat tulivat eksyttäjiksi, ja johdettavat joutuivat hämminkiin.

17. Sen tähden Herra ei laita sen nuorukaisia riemuitsemaan, eikä sääli sen isätöntä tai leskeä, sillä kaikki he ovat jumalattomia ja pahoja, ja heidän suunsa puhuu petosta. Kaikessa tässä he eivät tehneet parannusta synneistään, että hänen vihansa kääntyisi heistä pois. Ja vielä nytkin he jatkavat luopumuksiaan, ja vieläkin hänen iskunsa on kostamassa heille.

9:16 Sentähden Herra ei iloitse sen nuorista miehistä eikä armahda sen orpoja ja leskiä, sillä he ovat kaikki jumalattomia ja pahantekijöitä, ja jokainen suu puhuu hulluutta. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu.

18. Sillä heidän syntiensä kosto palaa kuin tuli, ja se kuluttaa rikkojat ja synnintekijät, ja se on hallitseva sen kansan jäännöstä, ja tuhoava sen valtavat sotajoukot.

9:17 Sillä jumalattomuus palaa tulena, kuluttaa orjantappurat ja ohdakkeet ja sytyttää sankan metsän, niin että se savuna tupruaa ilmaan.

19. Herran vihan kautta maa on autio, ja kansa on kuin palava hiili. Kukaan ei säästä veljeään.

9:18 Herran Sebaotin vihasta maa syttyy palamaan, ja kansa on kuin tulen syötävänä; toinen ei sääli toistansa.

20. Hän ryöstää etelästä, ja on nälissään, ja hävittää pohjoisesta, eikä tule ravituksi, jokainen ryöstää lähimmäisensä omaisuuksia.

9:19 Ahmivat oikealta, mutta on yhä nälkä, syövät vasemmalta, mutta eivät saa kylläänsä; jokainen syö oman käsivartensa lihaa:

21. Ne, jotka ovat Manassen huoneesta niiden kanssa, jotka ovat Efraimin huoneesta, ja ne, jotka ovat Efraimin huoneesta, niiden kanssa, jotka ovat Manassen huoneesta, liittoutuvat yhteen tullakseen Jehudan huonetta vastaan. Kaikessa tässä he eivät tehneet parannusta synneistään, että hänen vihansa kääntyisi heistä pois. Ja vielä nytkin he jatkavat luopumuksiaan, ja vieläkin hänen iskunsa on kostamassa heille.

9:20 Manasse Efraimia ja Efraim Manassea, molemmat yhdessä käyvät Juudan kimppuun. Kaikesta tästä ei hänen vihansa ole asettunut, ja vielä on hänen kätensä ojennettu.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti