keskiviikko 4. joulukuuta 2019

Jesaja aramea luvut 1-3


Jesaja Targum

 

The Isaiah Targum, in Finnish

 

Suomennettu arameasta, Mikraot Gedolot HaKeter (Bar Ilan Univ. Press, 1992) pääasiallisena tekstilähteenä, käsikirjoituksista poikkeavat kohdat, kuten Codex Reuchlinianus, on otettu huomioon. Kuitenkin tämän kirjan poikkeavuudet esiintyvät lähinnä substantiivien vokalisoinnissa, ja tyyliin דַׁ מַׁ סַׁ ק vs דַׁ מַׁ שַׁ ק. Damesek, joka on Damasko.

Yritän välttää erisnimien kääntämistä.

Aramean sana ’targum’ tarkoittaa ’käännös’. Talmudissa kerrotaan, että tekstin käänsi Jonathan ben Uziel profeettojen valvonnassa. Valmistuttua maa järisi, ja taivaasta kuului ääni sanoen, kuka on paljastanut salaisuuteni ihmisille?

Sekä targumissa, että peshittassa on paljon erilaisia taivaallisia näkökulmia
perinteisiin raamatun tulkintoihin.

VT käännettiin aramean kielelle siksi, ettei kansa enää ymmärtänyt hebreankielisiä kirjoituksia, ja aramea oli vakiintunut käyttökieleksi.

Akateeminen maailma ei Messiaan äidinkielestä ja juutalaisten sen ajan käyttökielestä välitä, vaan jostain syystä kaikessa turvaudutaan kreikankielisiin teksteihin, vaikka tämäkin teksti on viimeisimmässäkin muodossaan, Codex Reuchlinianus, tuhat vuotta vanhempi kuin käytössämme oleva BHS.

Missään länsimaisessa käännöksessä ei tietenkään saa mitenkään esille alkutekstien kauniita juurikirjaimia, ja kuinka ne liittyvät muihin raamatun kohtiin.

Arameasta on muuten tullut yllättävän paljon sanoja nykyiseen kielenkäyttöön, esim. ’area’ ja ’mile’ sellaisinaan suoraan englantiin, kitara ja mammona meidänkin kieleemme. Tai vaikka malja, ”Herran (astia) täytettynä”.

En laittanut tähän nettiversioon sen kummempia sanojen selityksiä tai käännösvaihtoehtoja, vaan yritän tuoda esille mahdollisimman sanatarkan tekstin. Luvun lopussa on muutamia sanavalintoja perusteltu. Käännöksessäni ei ole millään tavalla huomioitu muita suomalaisia Jesajan kirjan käännöksiä, muuten kuin että käyttämäni 1933 versio tulee varmasti esille sanavalinnoissa.

Mitä eroa targumilla sitten on siihen tekstiin, johon olemme tottuneet?

Paljonkin, esimerkiksi tässä kirjassa nimenomaan Messiaasta paljon käyttämäämme Jesajaa enemmän. Ns. vaikeat kohdat, ja hebrean selitystä vaativat kohdat, on kirjoitettu niin, että lukija ymmärtää paremmin, mistä on kyse, ja tämä aiheuttaa välillä sen, että targumin jae on huomattavasti pitempi kuin hebrean jae. Esim. vaikka 10:32.

Kannattaako tätä sitten lukea? Se valinta jääköön lukijalle. Tekstiä ei kuitenkaan ole tarkoitettu korvaamaan varsinaista hebreaa, suomennoksen tavoite on tuoda vanha ja arvostettu teksti suomalaisen raamatun tutkijan ulottuville.

Suomennettu syyskuu 2012 – lokakuu 2014.

 
Lyhenteitä:

Tg –Targum, aramean kielinen tanach.

MT –Masoretic Text, Biblia Hebraica Stuttgartensis, R.Kittel1895

Dlz – Hebrew NT, F.Delitsch, 1877

Pesh – Aramean kielinen UT, CriticalEd., Gwilliam, Oxford / Clarendon Press 1901

Jast – M. Jastrow, Dictionary of Targum, Talmud & Midrashic Literature, 1903

 
Talmudilla tarkoitan aina Talmud Bavli (Babylonian Talmud), ellei muuten mainittu.

 
Käännös löytyy täältä http://www.apokryfikirjat.com/isaiah_tg.pd


 

Aramean käännös (targum) ja KR1933 rinnakkain. Erot näkyvät vahvennetulla tekstillä.

Jesaja luvut 1-3

 
Luku 1

 
1. Jesajan, Amozin pojan profetia, jonka hän profetoi liittyen Jehudan miehiin ja Jerusalemin asukkaisiin, Ussian, Jotanin, Aahaan, Hezkiah’n, Jehudan huoneen kuninkaiden päivinä.

Jesajan, Aamoksen pojan, näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista Ussian, Jootamin, Aahaan ja Hiskian, Juudan kuningasten, päivinä.

2. Kuulkaa, oi taivaat, jotka järisitte, kun minä annoin lakini kansalleni, ja kallista korvasi, oi maa, joka horjuit minun sanani edessä; sillä Herra puhuu, Israelin huone on minun kansani, minä kutsuin heitä lapsikseni. Minä iloitsin heistä ja kunnioitin heitä, mutta he ovat kapinoineet minun sanaani vastaan.

Kuulkaa, taivaat, ota korviisi, maa, sillä Herra puhuu: Minä kasvatin lapsia, sain heidät suuriksi, mutta he luopuivat minusta.

3. Härkä tuntee omistajansa ja aasi herransa seimen, mutta Israel ei opeta tuntemaan minun pelkoani, minun kansani ei ymmärrä palata minun lakiini.

Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen; mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä.

4. Voi, sillä heitä kutsuttiin pyhäksi kansaksi, ja he tekivät syntiä valittu seurakunta on moninkertaistanut syntinsä heitä nimitettiin rakastetuksi siemeneksi, ja he tekivät pahaa, ja heistä sanottiin, ”lapset, joista riemuitaan” - ja he turmelivat tiensä! He ovat hylänneet Herran palvelemisen, he ovat halveksineet Israelin Pyhän pelkoa, pahojen tekojensa tähden he ovat luopuneet ja kääntyneet pois.

Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois.

5. Eivät he ymmärrä sanoa, ”miksi meitä vielä lyödään?” He jatkavat synnintekoaan. Eivät he sano, ”mistä syystä jokainen pää on sairas ja jokainen sydän murehtii?”

Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas.

6. Minun kansani jäännöksestä heidän johtajiinsa, ei ole ketään heidän keskuudessaan, joka olisi täydellinen minun pelossani. Kaikki he ovat tottelemattomia ja kapinallisia, he saastuttavat itsensä synneillään, kuin vuotava haava. Eivät he hylkää ylimielisyyttänsä, eivätkä tavoittele parannusta, eikä heillä ole ansioita suojanaan.

Kantapäästä kiireeseen asti ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty.

7. Teidän maanne on autiona, kaupunkinne tulella poltettuja; teidän läsnä ollessanne pakanakansat ottavat teidän maanne omakseen. Teidän syntienne tähden se viedään teiltä pois ja annetaan muukalaisille.

Teidän maanne on autiona, teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut; teidän peltojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä; ne ovat autioina niinkuin ainakin muukalaisten hävittämät.

8. Ja Zionin seurakunta on oleva jäljellä, kuin maja viinitarhassa sen jälkeen, kun se on poimittu tyhjäksi, kuin teltta yöpymistä varten kurkkupellolla, kun se on riisuttu, kuin piiritetty kaupunki.

Jäljellä on tytär Siion yksinänsä niinkuin maja viinitarhassa, niinkuin lehvämaja kurkkumaassa, niinkuin saarrettu kaupunki.

9. Ellei Herran runsas hyvyys olisi armoissaan jättänyt meistä jäännöstä, silloin syntimme olisivat olleet kanssamme, niin että olisimme menehtyneet kuin Sodoman miehet, ja meidät olisi tuhottu kuin Gomorran asukkaat.

Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi.

10. Kuulkaa Herran sanaa, te hallitsijat, joiden teot ovat yhtä pahoja kuin Sodoman hallitsijoiden! Kallistakaa korvanne meidän Jumalamme lain puoleen, te kansa, joiden teot ovat kuin Gomorran kansan!

Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomorran kansa.

11. Minä en mielisty teidän pyhien uhrienne paljouteen, sanoo Herra. Olen saanut tarpeeksi oinasten polttouhreista ja lihavien eläintenne rasvoista, ja härkien tai lampaiden tai karitsoiden verestä – niihin minä en mielisty.

Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty.

12. Kun te tulette näyttäytymään minun eteeni, kuka tätä vaatii teidän kädestänne, että teidän täytyisi tulla? Älkää tallatko minun esipihojani!

Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii - minun esikartanoitteni tallaamista?

13. Älkää jatkako varastettujen uhrien tuomista, se on halveksittavaa uhraamista minun edessäni. Uuden kuun ja sapatin aikaan te kokoonnutte yhteen, hylkäämättä syntejänne, niin että teidän rukouksenne voitaisiin ottaa vastaan kokoustenne aikana.

Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta.

14. Minun sanani halveksii teidän uusia kuitanne ja juhla-aikojanne, ne ovat edessäni kuin jotain inhottavaa. Minä olen antanut paljon anteeksi.

Minun sieluni vihaa teidän uusiakuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt.

15. Ja kun papit levittävät kätensä rukoillakseen teidän puolestanne, minä nostan kirkkauteni kasvot pois teistä, vaikka kuinka paljon rukoilisitte itsenne puolesta, minä en mielisty ottamaan rukouksianne vastaan, koska teidän kätenne ovat täynnä viatonta verta.

Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä.

16. Palatkaa lakiin, puhdistautukaa synneistänne, poistakaa tekojenne pahuus minun sanani edestä – lakatkaa tekemästä pahaa!

(אוֹרָ יתָ א  Torah-sanan aramean vastaava; laki tai opetus. Sana merkitsee paljon enemmän, kuin jotain dekalogia.)

Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.

17. Oppikaa tekemään hyvää, etsikää oikeutta, julistakaa ryöstetty syyttömäksi, tuomitkaa isättömän tapaus oikein, toimikaa, kun leski valittaa.

Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.

18. Silloin, kun palaatte minun lakiini, te pyydätte minun edessäni, ja minä toteutan anomisenne, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat värjätyn punaiset, ne tulevat lumen valkoisiksi, vaikka ne ovat verenpunaiset, ne tulevat olemaan kuin lampaanvilla.

(אוֹרָ יתָ א  Torah-sanan aramean vastaava; laki tai opetus. Sana merkitsee paljon enemmän, kuin jotain dekalogia.)

Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.

19. Jos te tahdotte, ja otatte vastaan sanani, te saatte syödä maan hyvää.

Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä;

20. Mutta jos te kieltäydytte, ettekä välitä minun sanastani, vastustajan miekan kautta te kuolette, sillä Herran sanan kautta niin on säädetty.

mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut.

21. Kuinka ovatkaan sen uskollisen kaupungin teot muuttuneet huoran teoiksi - sen, joka oli täynnä niitä, jotka oikeutta toteuttavat! Siellä tehtiin totuutta, mutta nyt he ovat sielujen tappajia.

Voi, kuinka onkaan portoksi tullut uskollinen kaupunki! Se oli täynnä oikeutta, siellä asui vanhurskaus, mutta nyt murhamiehet.

22. Teidän hopeanne on tullut arvottomaksi, viininne veteen sekoitetuksi.

(Hopeanne, כַׁ ספִ יך tarkoittaa myös käteistä rahaa.)

Sinun hopeasi on kuonaksi käynyt, jaloviinisi vedellä laimennettu.

23. Teidän päämiehenne ovat kapinallisia ja varkaiden seuralaisia. Kaikki he rakastavat lahjusta. Mies sanoo lähimmäiselleen, ”avusta sinä minun asiassani, niin minä maksan takaisin auttamalla sinun asiassasi”. Eivät he puolusta isätöntä, eikä lesken valitus tule heidän eteensä.

Sinun päämiehesi ovat niskureita ja varkaiden tovereita; kaikki he lahjuksia rakastavat ja palkkoja tavoittelevat; eivät he hanki orvolle oikeutta, lesken asia ei pääse heidän eteensä.

24. Sen tähden sanoo maailman Herra, sotajoukkojen Herra, Israelin voimallinen, Minä aion pian lohduttaa Jerusalemin kaupunkia, mutta voi pahantekijöitä, kun minä ilmestyn kostamaan oikeudella kansan vihollisille, ja minä maksan viholliselle takaisin.

Sentähden sanoo Herra, Herra Sebaot, Israelin Väkevä: Voi! Minä viihdytän vihani vastustajissani, minä kostan vihollisilleni;

25. Ja minä käännän minun voimani iskun teidän yllenne ja minä erottelen, niin kuin lipeällä puhdistetaan, kaikki teidän pahantekijänne ja poistan kaikki teidän synnintekijänne.

minä käännän käteni sinua vastaan ja puhdistan sinusta kuonan niinkuin lipeällä ja poistan sinusta kaiken lyijyn.

26. Ja minä osoitan teille oikeat tuomarit, päättäväiset niin kuin alkuaikana, ja neuvonantajat, niin kuin alussa oli. Sen jälkeen sinua kutsutaan totuuden kaupungiksi, uskolliseksi kaupungiksi.

Ja minä palautan sinun tuomarisi muinaiselleen ja sinun neuvonantajasi sellaisiksi, kuin alkuaan olivat. Sitten sinua kutsutaan "vanhurskauden linnaksi", "uskolliseksi kaupungiksi."

27. Zion lunastetaan silloin, kun siellä tehdään oikeutta, ja lain noudattajat palaavat sinne vanhurskaudessa.

Siion lunastetaan oikeudella ja sen kääntyneet vanhurskaudella.

28. Mutta kapinalliset ja synnintekijät hajotetaan yhdessä, ja Herran lain hylkääjät kulutetaan.

Mutta luopiot ja syntiset saavat kaikki turmion, ja ne, jotka hylkäävät Herran, hukkuvat.

29. Sillä te tulette olemaan häpeissänne niistä puisista epäjumalista, joista te iloitsitte, ja teidät nöyryytetään niiden epäjumalien puutarhojen tähden, joissa te kokoonnutte.

Sillä he saavat häpeän niistä tammista, joita te himoitsitte, ja pettymyksen puutarhoista, jotka te valitsitte.

30. Te tulette olemaan kuin pistaasipuu, kun sen lehdet putoavat, ja kuin ojitettu puutarha ilman vettä.

Sillä teidän käy kuin tammen, jonka lehdet lakastuvat, ja kuin puutarhan, joka on vailla vettä.

31. Ja pahantekijöiden voima on oleva kuin pellavanippu, ja heidän kättensä teot kuin kipinä, kun ne tuodaan toistensa lähelle, molemmat palavat yhdessä, niin tulee loppu pahantekijöistä, heistä ja heidän pahoista teoistaan, eikä heitä säälitä.

Ja mahtaja tulee rohtimeksi ja hänen tekonsa kipinäksi, ja molemmat palavat yhdessä, eikä ole sammuttajaa.


Luku 2

 
1. Profetian sana, jonka Jesaja, Amozin poika profetoi liittyen Jehudan miehiin ja Jerusalemin asukkaisiin.

Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista.

2. Ja tulee tapahtumaan päivien lopussa, että Herran temppelin vuori vahvistetaan vuorista ylimmäiseksi, ja kohotetaan yli kukkuloiden, ja kaikki kuningaskunnat kääntyvät palvomaan sen ylle.

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne.

3. ja monet kansat tulevat ja sanovat, tulkaa, nouskaamme Herran temppelin vuorelle, Jaakobin Jumalan kirkkauden huoneeseen, että hän opettaisi meille ne tiet, jotka ovat oikeat hänen edessään ja että me vaeltaisimme hänen lakinsa opetuksessa. Sillä Zionista lähtee laki, ja Herran sanan opetus Jerusalemista.

Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."

4. Ja hän tulee tuomitsemaan valtakuntien välillä, ja hän tulee nuhtelemaan monia kansoja, ja he tulevat takomaan miekkansa auroiksi ja keihäänsä sirpeiksi, kansa ei kohota asetta kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.

5. Jakobin huone sanoo, tulkaa, ja vaeltakaamme Herran lain opetuksessa.

Jaakobin heimo, tulkaa, vaeltakaamme Herran valkeudessa.

6. Sillä te olette hylänneet sen, että pelkäisitte sitä yhtä voimallista, joka oli teidän vapahtajanne, te Jakobin huone, koska teidän maanne on täynnä epäjumalia niin kuin itämailla, ja ennustelijoita niin kuin filistealaisilla, ja vaelletaan kansojen tapojen mukaan.

Sillä sinä olet hyljännyt kansasi, Jaakobin heimon, koska he ovat täynnä Idän menoa, täynnä ennustelijoita niinkuin filistealaiset, ja lyövät kättä muukalaisten kanssa.

7. Ja heidän maansa on täynnä hopeaa ja kultaa, eikä ole loppua hänen aarrevarastollaan, ja heidän maansa on täynnä hevosia, eikä ole loppua hänen vaunuilleen.

Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa, eikä heidän aarteillaan ole määrää; heidän maansa tuli täyteen hevosia, eikä heidän vaunuillaan ole määrää.

8. Heidän maansa on täynnä epäjumalia, he kumartavat kättensä tekoja, sitä, minkä heidän sormensa ovat valmistaneet.

Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he kumartavat kättensä tekoa, sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet.

9. Niin mies nöyryytetään, ja ihmisten voiman uupuvat – etkä sinä anna heille anteeksi!

Silloin ihminen masentuu ja mies painuu maahan, mutta älä anna heille anteeksi.

10. He pakenemalla pakenevat kallion koloihin, ja kätkeytyvät tomuun peljättävältä Herralta ja hänen kirkkautensa loistolta.

Mene kallion kätköön, piiloudu maan peittoon Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon.

11. Ihmisten ylpeät katseet nöyryytetään ja miesten voimat uupuvat, ja tuohon aikaan Herra yksin on voimallinen.

Ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan, miesten korskeus masentuu, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea.

12. Sillä se päivä tulee sotajoukkojen Herralta, kaikkia ylimielisiä ja sydämessään ylpeitä ja kaikkia mahtavia vastaan – heidät nöyryytetään

Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikkea ylpeää ja korskeata ja kaikkea ylhäistä, niin että se maahan painuu,

13. ja kaikkia pakanoiden kuninkaita vastaan, voimallisia ja kovia vastaan, ja kaikkia maakuntien hallitsijoita vastaan

kaikkia Libanonin setripuita, noita korkeita ja ylhäisiä, kaikkia Baasanin tammia,

14. ja kaikkia korkeita vuoria vastaan ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita vastaan

kaikkia korkeita vuoria ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita,

15. ja niitä vastaan, jotka majailevat korkeassa tornissa, ja niitä vastaan, jotka leiriytyvät vahvistetun muurin sisäpuolelle;

kaikkia korkeita torneja ja kaikkia vahvoja muureja,

16. ja niitä vastaan, jotka asuvat merensaarilla, ja kaikkia niitä vastaan, jotka asustavat kauniissa palatseissa.

kaikkia Tarsiin-laivoja ja kaikkea kallista ja ihanaa.

17. Ja ihmisten ylimielisyys nöyryytetään ja miesten voimat uupuvat, ja Herra yksin on voimallinen tuohon aikaan.

Silloin masentuu ihmisten ylpeys, ja miesten korskeus painuu maahan, ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea.

18. Ja epäjumalista tulee täydellinen loppu.

Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyynni.

19. Ja he kulkevat kallionkoloihin ja maakuoppiin sen peljättävän Herran, ja hänen kirkkautensa loiston edestä, kun hän ilmestyy hajottamaan maan pahantekijät.

Silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan.

20. Siihen aikaan ihmislapset halveksivat heidän hopeajumaliaan ja kulta jumaliaan, jotka he ovat tehneet itselleen palvottavaksiepäjumalat ja patsaat,

Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois myyrille ja yököille hopea- ja kultajumalansa, jotka he ovat tehneet kumarrettaviksensa.

21. saavat heidät astumaan kallionkoloihin ja kukkuloiden kielekkeiden alle sen peljättävän Herran edestä, ja hänen kirkkautensa loisteen edestä, kun hän ilmestyy hajottamaan maan pahantekijät.

Ja he menevät vuorenrotkoihin ja kallionkoloihin Herran kauhua ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kauhistuttamaan.

22. Varjelkaa itseänne, ettette alistuisi sellaiselle ihmiselle, joka tekee jumalankuvan, jonka sieraimissa ei ole elämän hengen henkäystä, sillä tänään hän elää, huomenna häntä ei ole, eikä häntä pidetä minään.

Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain henkäys sieramissa, sillä minkä arvoiset he ovat!


Luku 3

 
1. Sillä katso, Herra, iankaikkinen Herra, ottaa Jerusalemilta ja Jehudalta pois tuen ja avun, koko ruoka-avun ja juoma-avun,

(3:1- Talmudin mukaan ”Jesajan 25 kirousta”.)

Sillä katso, Herra, Herra Sebaot ottaa pois Jerusalemilta ja Juudalta varan ja turvan, kaiken leivänvaran ja kaiken vedenvaran,

2. voimallisen ja sodanlietsojan, tuomarin ja kirjurin ja ennustajan ja vanhimman,

sankarin ja soturin, tuomarin ja profeetan, tietäjän ja vanhimman,

3. viidenkymmenen päämiehen ja ylhäisen, ja neuvonantajan ja puhujan, ja hänet, jota kuunnellaan, ja viisaan ja oppilaan ja asiantuntijan.

viidenkymmenenpäämiehen ja arvomiehen, neuvonantajan, taitoniekan ja taikurin.

4. Ja minä osoitan lapsia heidän vartijoikseen, ja nälkä heitä hallitsee.

Ja minä panen nuorukaiset heille päämiehiksi, ja pahankuriset hallitsevat heitä.

5. Ja kansa sortaa toistaan, jokainen ystäväänsä ja jokainen lähimmäistään, nuoret hallitsevat vanhuksia, halpa-arvoinen arvollista.

Kansassa sortaa kukin toistaan, jokainen lähimmäistään; nuorukainen rehentelee vanhusta vastaan, halpa-arvoinen arvollista vastaan.

6. Kun mies tarttuu veljeensä, isänsä huoneen perheestä, sanoen, ”Sinulla on viitta, ole sinä johtajamme, tämä kunnianosoitus olkoon sinun vallassasi”

Kun veli tarttuu veljeensä isänsä talossa sanoen: "Sinulla on vielä vaatteet, rupea ruhtinaaksemme ja ota huostaasi tämä raunioläjä",

7. Siihen aikaan hän vastaa, ”En minä ole sopiva johtajaksi, eikä huoneessani ole mitään, millä voisin itseni vaatettaa, älä osoita minua kansan johtajaksi.”

niin tämä sinä päivänä korottaa äänensä sanoen: "Ei minusta ole haavoja sitomaan; ei ole minun talossani leipää, ei vaatetta, älkää panko minua kansan ruhtinaaksi."

8. Sillä Jerusalemin asukkaat ovat kompastuneet, ja Jehudan miehen menneet pakkosiirtolaisuuteen, koska heidän suunsa puheet ja heidän tekojensa ansio ovat paljastettuja Herran edessä, synnyttäen vihaa hänen kirkkautensa edessä.

Sillä Jerusalem kaatuu ja Juuda kukistuu, koska heidän kielensä ja heidän tekonsa ovat Herraa vastaan ja he uhittelevat hänen kunniansa kasvoja.

9. Heidän puolueellisuutensa oikeudessa todistaa heitä vastaan, ja heidän syntinsä, kuin sodomalaisten, he huutavat ääneen, eivät he kadu. Voi heitä, sillä he ovat antaneet pahan tulla heidän ylleen.

Heidän kasvojensa hahmo todistaa heitä vastaan; syntinsä he tuovat julki niinkuin sodomalaiset, he eivät niitä salaa. Voi heitä! Itsellensä he pahaa tekevät.

10. Kertokaa vanhurskaalle, sinä olet siunattu, sillä heidän tekojensa hedelmät maksetaan heille.

Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat nauttia tekojensa hedelmiä.

11. Voi niitä pahoja, joiden teot ovat pahat, sillä heidän kättensä teot annetaan heille takaisin.

Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot maksetaan hänelle.

12. Minun kansani – jonka käskijät ryöstävät sitä, kuin viinitarhan poimijat, hallitsevat sitä kuin velkojatoi minun kansani, teidän ylhäisenne johtavat teitä harhaan ja turmelevat polkujenne suunnan.

Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan.

13. Herra tulee tuomitsemaan ja ilmestyy kostamaan oikeudella kansoille.

Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja tuomitsemaan.

14. Herra tuo tuomiolle vanhimmat ja kansansa käskijät; te olette ryöstäneet minun kansaani, köyhiltä otettu saalis on teidän huoneissanne.

Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten kanssa: Te olette raiskanneet viinitarhan; teidän taloissanne on kurjilta ryöstettyä tavaraa.

15. Mitä te aiotte, köyhdyttämällä minun kansaani, ja laittamalla puutteenalaiset kääntymään tänne ja tuonne heidän oikeuksissaan, sanoo Herra, sotajoukkojen Jumala.

Kuinka saatatte runnella minun kansaani ja ruhjoa kurjien kasvot? sanoo Herra, Herra Sebaot.

16. Ja Herra sanoi, koska Zionin tyttäret ovat ylpeitä, he kulkevat niska suorassa, kävelevät keimailevilla silmillä ja palmikoiduilla hiuksilla ja viettelevät säärillään,

Ja Herra sanoi: Koska Siionin tyttäret korskeilevat, kulkevat kaula kenossa ja silmillään vilkuillen, astua sipsuttelevat ja nilkkarenkaitaan kilistelevät,

17. niin Herra orjuuttaa Zionin tyttärien ylhäiset, ja Herra ottaa pois heidän kunniansa.

tekee Herra Siionin tytärten päälaen rupiseksi, ja Herra paljastaa heidän häpynsä.

18. Siihen aikaan Herra ottaa pois kenkien koristeet ja pääpannat ja hiuskoristeet,

Sinä päivänä Herra poistaa koreat nilkkarenkaat, otsanauhat, puolikuukorut,

19. riipukset ja rannekorut ja hunnut,

korvarenkaat, rannerenkaat, hunnut,

20. hiusasetelmat ja nilkkarenkaat ja kammat ja korvakorut ja kaulakorut,

juhlapäähineet, jalkakäädyt, koruvyöt, hajupullot, taikahelyt,

21. sormukset ja nenärenkaat,

sormukset, nenärenkaat,

22. mekot ja viitat ja hartiahuivit ja rintakorut,

juhlavaatteet, kaavut, vaipat, kukkarot,

23. ja peilit ja liinavaatteet ja päähineet ja takit.

kuvastimet, aivinapaidat, käärelakit ja päällysharsot.

24. Ja tapahtuu, että se paikka, jossa he hajuvesiään käyttivät, sulaa pois, ja se paikka, jossa he vyöttivät itseään, tulee olemaan räjähdyksen jäljiltä, ja palmikoiden sijaan tulee kaljuus, ylpeänä kulkemisen sijaan he pukeutuvat säkkipukuun, tämä kosto saavuttaa heidät, koska he ovat kulkeneet kauneudessaan harhaan.

Silloin tulee tuoksun sijaan löyhkä, vyön sijaan nuora, käherretyn tukan sijaan kaljuus, korupuvun sijaan säkkiverho, kauneuden sijaan polttomerkki.

25. Sinun valittusi, voimalliset miehesi tapetaan miekalla, ja ne, jotka sinun voittoasi voittavat, tapetaan sodalla.

Sinun miehesi kaatuvat miekkaan ja sinun sankarisi sotaan.

26. Hänen kaupunkiensa portit hävitetään, ja niistä tulee loppu, ja hänen maansa tyhjennetään ja tulee autioksi.

Ja Siionin portit valittavat ja vaikeroivat, ja typötyhjänä hän istuu maassa.


Jesaja aramea luvut 4-6
 


 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti