tiistai 3. joulukuuta 2019

Jesaja aramea luvut 19-21


Aramean käännös (targum) ja KR1933 rinnakkain. Erot näkyvät vahvennetulla tekstillä.

Jesaja luvut 19-21

 
Luku 19

 
1. Taakka kirouksen maljasta, joka annetaan Egyptille juotavaksi. Katso, Herra ilmestyy kunniansa pilvessä kostamaan Egyptille, ja egyptiläisten epäjumalat särjetään palasiksi sen edessä, ja egyptiläisten sydämet sulavat heidän sisällään.

(19:1 Tg käyttää Egyptistä hebrealaista muotoa, מִ צרָ יִם kun taas Pesh ja Qumranin tekstit, ainakin Amram 4Q543 (heti tekstin alussa) käyttää aramealaista muotoa, jossa viimeinen kirjain on nun.)

Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään, ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa.

2. Ja minä kiihotan egyptiläisen egyptiläistä vastaan, ja he sotivat, mies veljeään vastaan ja mies lähimmäistään vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan.

Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan, niin että he keskenänsä sotivat, ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan.

3. Ja egyptiläisten henki sulaa heidän sisällään, ja minä hävitän heidän oppineensa, ja he kyselevät epäjumalilta ja velhoilta ja ennustajilta ja manaajilta.

Egyptiltä katoaa rohkeus rinnasta, ja minä hämmennän hänen neuvonsa; ja he kysyvät epäjumalilta, henkienmanaajilta, vainaja- ja tietäjähengiltä.

4. Ja minä ojennan egyptiläiset ankaran herran käteen, voimallinen kuningas hallitsee heitä, sanoo Herra, iankaikkinen Herra.

Minä annan Egyptin tylyn herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra, Herra Sebaot.

5. Ja meren vedet tehdään käyttökelvottomiksi ja heidän virtansa jää autioksi ja kuivuu.

Vedet virrasta loppuvat, joki ehtyy ja kuivuu.

 6. Ja heidän jokensa kuivuvat käyttökelvottomiksi, ja heidän syvät jokensa kuivuvat ja jäävät autioiksi, ruoko ja kaisla ei kasva.

(Kaisla on papyrus, גוֹמַׁ)

Joet levittävät löyhkää, Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät, ruoko ja kaisla lakastuvat.

7. Joen suurempi osa kuivaa, ja se tulee kuin kivikasaksi, ja kaikki kylvöpaikat joen varrella kuivuvat, ovat autioita, eivätkä kukoista.

Ruohostot Niilivirran varsilla, virran suussa, ja kaikki Niilivirran kylvömaat kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät.

8. Ja kalan pyytäjät ovat hyödyttömiä ja valittavat, kaikki, jotka heittävät koukkua virtaan, ja turhia ovat nekin, jotka levittävät verkkojaan veden pinnan ylle.

Kalastajat valittavat ja murehtivat; kaikki, jotka heittävät onkea virtaan ja laskevat verkkoa veteen, nääntyvät.

9. Ja pellavan valmistajat joutuvat häpeään – jotka kampaavat ja kutovat siitä verkkoja.

(Pellava כִ יתָ נָ א sana esiintyy vain tässä ja TgEx.9:31 ja TgDeut.22:11.)

Häpeään joutuvat, jotka häkilöityjä pellavia pitelevät ja jotka kutovat pellavakankaita.

10. Ja sen paikan, kudontahuoneen, vesi valtaa, ja se paikka orjuutetaan, missä jokainen sielu juo ja valmistaa juotavaa.

Maan peruspylväät murskataan, ja kaikki palkkalaiset ovat murheellisella mielellä.

11. Mutta Taneis’in suurmiehet ovat tulleet tyhmiksi, ne oppineet, jotka neuvovat faaraota petollisilla neuvoilla. Kuinka te pystytte sanomaan faaraolle, ”me olemme viisaiden lapsia, ja sinä olet muinaisten aikojen kuninkaiden poika?”

Hulluina ovat Sooanin päämiehet kaikki, viisaimmat faraon neuvonantajista ovat neuvossaan tyhmistyneet. Kuinka voitte sanoa faraolle: "Olen viisaitten poika, muinaisajan kuninkaitten jälkeläinen"?

12. Missä nyt ovat sinun oppineesi? Kertokoot he sinulle, ja tuntekoon, mitä Herra on suunnitellut Egyptiä vastaan.

Missä ovat viisaasi? Ilmoittakoot sinulle - hehän sen tietävät - mitä Herra Sebaot on Egyptin osalle päättänyt.

13. Taneis’in suurmiehet ovat tulleet tyhmiksi, Mafeis’n miehet ovat menneet harhaan, sen maakuntien herrat ovat johtaneet egyptiläiset harhaan.

(Taneis ja Mafeis, טַׁ אְ נֵ יס ja מַׁ פֵ יס on normaalisti tulkittu Zoan ja Memphis.)

Sooanin päämiehet ovat typertyneet, Noofin päämiehet ovat pettyneet. Egyptiä horjuttavat sen sukukuntain kulmakivet;

14. Herra on heittänyt heidän keskelleen petoksen hengen, ja egyptiläiset on johdettu harhaan kaikissa heidän teoissaan, niin kuin juopunut kulkee harhaan ja kompastuu omaan oksennukseensa.

Herra on vuodattanut sen keskuuteen sekasorron hengen, ja niin he saattavat Egyptin horjumaan kaikissa menoissansa, niinkuin juopunut horjahtaa oksennukseensa.

15. Eikä egyptiläisillä ole oleva kuningasta, joka on heitä hallitseva, ei päätä eikä käskyä, ei hallitsijaa tai valtiasta.

Eikä menesty Egyptille mikään teko, tekipä sen pää tai häntä, palmunlehvä tai kaisla.

16. Siihen aikaan egyptiläiset ovat heikkoja kuin naiset, ja vapisevat ja murtuvat, kun kohoaa Herran voima, jonka hän kohottaa heidän ylleen.

Sinä päivänä Egypti on oleva naisten kaltainen; se vapisee ja pelkää Herran Sebaotin käden heilutusta, kun hän heiluttaa kättään sitä vastaan.

17. Ja Jehudan huoneen maa on oleva kauhuksi Egyptille, jokainen, joka siitä sille mainitsee, on vapiseva Herran suunnitelman edessä, jonka hän on suunnitellut heidän ylleen.

Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi; niin usein kuin sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän siitä on päättänyt.

18. Siihen aikaan on oleva viisi kaupunkia Egyptin maassa, jotka puhuvat kanaanilaisten kieltä, ja vannovat Herran nimen kautta. Auringon huoneen kaupungista, joka on oleva autio, sanotaan, tämä on yksi niistä.

(Auringon huone, בֵ ית־שַׁ מַׁ ש )

Sinä päivänä on viisi kaupunkia Egyptin maassa puhuva Kanaanin kieltä ja vannova valan Herralle Sebaotille. Yhtä mainitaan nimellä Iir-Heres.

19. Siihen aikaan on oleva alttari, vahvistettu Herran edessä, keskellä Egyptin maata, ja tulipatsas Herran edestä on oleva sen rajalla.

Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran patsas.

20. Ja se on oleva merkki ja todistaja, Herran edestä, Egyptin maassa, sillä kun he rukoilevat Herran edessä sortajiensa tähden, hän on lähettävä heille pelastajan ja tuomarin, ja hän vapauttaa heidät.

Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa; sillä he huutavat Herraa sortajain tähden, ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät.

21. Ja Herran voima ilmestyy tekemään hyvää egyptiläisille, ja siihen aikaan egyptiläiset tulevat tuntemaan Herran pelon ja he palvelevat pyhillä uhreilla ja uhrilahjoilla, ja he tekevät lupauksia Herran edessä ja täyttävät ne.

Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne.

22. Ja Herra lyö egyptiläisiä iskulla, ja hän parantaa heidät, ja he palaavat palvelemaan Herraa, ja hän ottaa vastaan heidän rukouksensa ja parantaa heidät.

Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa; he palajavat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät.

23. Siihen aikaan on oleva kuljettavana valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset virtaavat Egyptiin, ja egyptiläiset  Assyriaan, ja egyptiläiset tulevat palvelemaan assyrialaisia.

Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa.

24. Siihen aikaan Israel on oleva kolmantena egyptiläisten ja assyrialaisten kanssa, siunauksena maan keskellä.

Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata,

25. Jonka Herra on siunannut, sanoen, ”siunattu kansani, jonka minä toin Egyptistä.  Koska he tekivät syntiä minun edessäni, minä karkotin heidät Assyriaan, ja nyt, kun he tekevät parannusta, heitä, Israelia, kutsutaan minun kansakseni ja minun perintöosakseni”.

sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen: "Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani."

 
Luku 20

 
1. Sinä vuonna, jona Tartan tuli Ashdodiin, kun Assyrian kuningas Sargon lähetti hänet, hän taisteli Ashdodia vastaan ja valloitti sen.

Sinä vuonna, jona Tartan, Sargonin, Assurin kuninkaan, lähettämänä, tuli Asdodiin, ryhtyi taisteluun Asdodia vastaan ja valloitti sen -

2. Siihen aikaan Herra julisti Jesajan, Amozin pojan kautta, sanoen, ”mene ja vyötä säkkivaate lantiollesi, ja vedä sandaalisi jaloistasi.”, ja hän teki niin, ja kulki huonoissa vaatteissa ja paljain jaloin.

(Huonot vaatteet, kirjaimellisesti mädäntynyt, פְ חַׁ ח   MT käyttää  עָ ר֛ וֹם joka on samassa merkityksessä esim. Saarn.5:15.)

siihen aikaan Herra puhui Jesajan, Aamoksen pojan, kautta sanoen: "Mene, riisu säkkipuku lanteiltasi ja vedä kengät jalastasi." Hän teki niin: kulki vaipatta ja avojaloin.

3. Ja Herra sanoi, ”niin kuin minun palvelijani Jesaja on kulkenut huonoissa vaatteissa ja paljain jaloin kolmen vuoden ajan, merkkinä ja ihmeenä egyptiläisten ylle ja etiopialaisten ylle,

Sitten Herra sanoi: "Niinkuin palvelijani Jesaja on kolme vuotta kulkenut vaipatta ja avojaloin, merkiksi ja enteeksi Egyptille ja Etiopialle,

4. niin on Assyrian kuningas johdattava pois Egyptin vangitut ja Etiopian siirtolaiset, nuoret ja vanhemmat, huonoissa vaatteissa ja paljain jaloin, ja alastomuus paljastettuna - Egyptin häpeä!”

niin on Assurin kuningas kuljettava Egyptin sotavankeja ja Etiopian pakkosiirtolaisia, sekä nuoria että vanhoja, vaipattomina ja avojaloin, takapuolet paljaina - Egyptin häpeä!

5. He murtuvat ja häpeävät Etiopian, heidän turvapaikkansa tähden, ja egyptiläisten, heidän ylpeilynsä aiheen tähden.

Silloin he kauhistuvat ja saavat häpeän Etiopiasta, joka oli heidän toivonsa, ja Egyptistä, joka oli heidän ylpeytensä.

6. Ja siihen aikaan tämän rannikon asukas sanoo, ”tätäkö on tullut meidän turvapaikastamme, jonne me toivoimme pakenevamme apua saamaan, että meidät pelastettaisiin Assyrian kuninkaan edestä? He eivät pelastuneet, kuinka me sitten voisimme pelastua?”

Ja tämän rantamaan asukkaat sanovat sinä päivänä: 'Katso, näin on käynyt meidän toivomme, jonka turviin me pakenimme apua saamaan, vapautuaksemme Assurin kuninkaasta. Kuinka me sitten itse pelastuisimme?'"

 
Luku 21

 
1. Erämaasta saapuvat sotajoukot ovat kuin meren vedet, jotka myrskyssä aaltoilevat. Ne tulevat etelän tietä, kulkevat eteenpäin ja tulevat erämaasta, maasta, jossa heistä tehdään kestäviä.

Ennustus meren viereisestä erämaasta. Niinkuin myrskytuulet kiitävät Etelämaassa, niin tulee se erämaasta, peloittavasta maasta.

2. Profeetta sanoi, minulle ilmestyi vaikea profetia: sitä sortajaa sorretaan, ja ryöstäjä ryöstetään. Nouse, eelamilainen, meedialainen voimamies! Minä huokaan kaikkien niiden puolesta, jotka viedään Babelin kuninkaan eteen.

Julma näky ilmoitettiin minulle: "Ryöstäjä ryöstää, hävittäjä hävittää. Hyökkää, Eelam! Piiritä, Meedia! Kaiken huokailun minä lopetan."

3. Sen tähden heidän lantionsa vapisevat, pelko on heidät saavuttanut, katso, kuin naisen synnytystuskissa, he ovat tulleet tyhmiksi kuulemaan, he ovat kulkeneet harhaan, etteivät näe.

Sentähden minun lanteeni ovat täynnä vavistusta, minut valtaavat tuskat, niinkuin synnyttäjän tuskat; minua huimaa, niin etten kuule, kauhistuttaa, niin etten näe.

4. Heidän sydämensä on kulkenut harhaan, murhe ja kauhu on vallannut heidät, heidän turvapaikkansa ovat tulleet heille onnettomuudeksi.

Minun sydämeni värisee, kauhu peljästyttää minut. Ikävöimäni iltahämärän se muuttaa minulle vavistukseksi.

5. Valmistakaa pöydät, asettakaa vartijat, syökää, juokaa! Nouskaa, päämiehet, puhdistautukaa ja kiillottakaa aseenne!

Pöytä katetaan, matto levitetään, syödään, juodaan. Nouskaa, te ruhtinaat, voidelkaa kilvet.

6. Sillä näin sanoi Herra minulle: mene, aseta vartija, hän julistakoon, mitä näkee.

Sillä näin on Herra minulle sanonut: "Mene, aseta tähystäjä; hän ilmoittakoon, mitä näkee.

7. Ja hänelle ilmestyy ihmisen vaunut, ja sen kanssa parin hevosia, ratsastaja aasin yllä, ratsastaja kamelin yllä. Profeetta sanoi, minä kuuntelemalla kuuntelin, ja minä näin, ja katso, monet sotajoukot olivat tulossa.

Ja kun hän näkee jonon ratsastajia parittain, jonon aaseja, jonon kameleja, niin kuunnelkoon tarkasti, hyvin tarkasti."

8. Profeetta sanoi, sotajoukkojen ääni tulee, leijona niitä komentamassa! Minä seison vartiopaikallani, Herran edessä, jatkuvasti, päivällä, ja koko yön minä olen asemapaikkaani asetettuna.

Ja hän huusi kuin leijona: "Tähystyspaikalla, Herra, minä seison alati, päivät pitkät, pysyn vartiopaikallani kaiket yöt.

9. Ja katso, tulee ihmisten vaunut, ja sen kanssa pari hevosmiehiä! Ja hän vastasi ja sanoi, ”langennut, ja vielä sortuva on Babel, ja kaikki sen patsaiden kuvat murskataan maahan!”

Ja katso, tuolla tulee jonossa miehiä, parivaljakoita." Ja hän lausui sanoen: "Kukistunut, kukistunut on Baabel, ja kaikki sen jumalain kuvat hän on murskannut maahan."

10. Kuninkaat, jotka ovat taitavia sotimaan, tulevat sen ylle aivan kuten maanviljelijä, joka on taitava korjaamaan satoaan. Profeetta sanoi, mitä minä olen kuullut Herran, Israelin Jumalan, edessä, sen minä teille julistan.

Maahan puitu kansani, puimatantereella poljettuni! Mitä olen kuullut Herralta Sebaotilta, Israelin Jumalalta, sen minä teille ilmoitan.

11. Taakka kirouksen maljasta, joka annetaan Dumah’lle juotavaksi. Hän kutsuu minua taivaista, ”profeetta, selitä heille se profetia! Profeetta, selitä heille, mitä tulee tapahtumaan!”

(Dumah, ”duuma”, דֻ ומָ ה hiljaisuus, idumea.)

Ennustus Duumasta. Minulle huudetaan Seiristä: "Vartija, mikä hetki yöstä on? Vartija, mikä hetki yöstä on?"

12. Profeetta sanoi, vanhurskaalle on palkinto, ja pahantekijöille kosto. Jos olet katuva, tee parannus, kun vielä pystyt parannuksen tekemään!

Vartija vastaa: "Aamu on tullut, mutta silti on yö. Jos vielä kyselette, niin kyselkää; tulkaa uudelleen."

13.Taakka kirouksen maljasta, joka annetaan arabeille juotavaksi. Metsässä, iltahämärässä, Dedanin lasten karavaanit lepäilevät.

(Dedan,  דְ דָ ן naisen rinnat? Dedan oli Nimrodin veli.)

Ennustus Arabiaa vastaan. Yöpykää Arabian viidakoissa, dedanilaiset matkueet.

14. Laaksot, virratkaa vettä janoisille, valmistakaa pakolaisille siitä, mitä olette syömässä, te etelän maan asukkaat.

Menkää vastaan, viekää vettä janoaville. Teeman maan asukkaat ottavat pakolaiset vastaan, leipää tariten.

15. Sillä he ovat paenneet tappamisen edestä, paljastetun miekan edestä ja taivutetun jousen edestä, ja sodan voiman edestä.

Sillä he ovat miekkoja paossa, paljastettua miekkaa, jännitettyä jousta ja sodan tuimuutta paossa.

16. Sillä näin sanoi Herra minulle; vuosien lopussa, niin kuin palkkalaisen vuodet, kaikki arabialaisten kunnia kohtaa loppunsa.

Sillä näin on Herra minulle sanonut: Vielä vuosi - sellainen kuin on palkkalaisen vuosi - niin kaikki Keedarin kunnia on kadonnut,

17. Ja niiden sotureiden voima, arabien mahtavien miesten, on oleva vähäinen, sillä Herran, Israelin Jumalan sanan kautta näin on säädetty.

ja Keedarin urhojen jousiluvun jäännös on oleva vähäinen. Sillä Herra, Israelin Jumala, on puhunut.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti