lauantai 4. tammikuuta 2020

Avioliiton ulkopuoliset lapset eli äpärät (Hebr.12:8)Tässä kerrotaan menneiden vuosisatojen avioliiton ulkopuolella syntyneistä vauvoista ja lapsista. Asia liittyy myös meidän omaan maahamme itsenäisyyttä edeltävään aikaan, mutta ajallisesti se koskettanee myös itsenäisyysajan alkuvuosia.  

Koko Raamatussa kerrotaan äpäristä vain yhdessä ainoassa jakeessa. Ja sekin on päässyt tähän hebrealaiskirjeen jakeeseen 12:8 pelkästään käännösvirheen takia. Tämän käännösvirheen takia aviottomat lapset ja heidän äitinsä ovat joutuneet yhteiskunnan sorron kohteeksi, mikä on johtanut lukemattomiin murhenäytelmiin vuosisatojen ajan kautta maailman.

* Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osalliset olleet, niin te olette äpärät ja ette lapset. – Hebr.12:8 Biblia 1776

*Ja jos olisitte vailla sitä kasvatusta, jossa te jokainen olette olleet, tehän olisitte vieraita, ettekä lapsia! – Hebr.12:8 aramea

Tämä jae on lyhyt, mutta näillä sanoilla on ollut kauaskantoiset vaikutukset myös moniin suomalaisiin ihmisiin puhumattakaan muiden maiden ihmisistä.

Sitten tulee se kauaskantoinen asia: ilman kuritusta he ovat äpäriä! Tämä jae on ainoa kohta Raamatussa, missä kerrotaan äpäristä eli aviottomista lapsista. Äpärä on ollut jo kauan aikaa haukkumasana avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle. Samaa tarkoitetaan myös silloin, kun puhutaan lehtolapsista. Aviottomien lapsien asema on ollut heikko maassamme vielä sata vuotta sitten. Eikä ihme, sillä 1776 käännöksen mukaan äpärät eivät olleet edes lapsia!

Aramean käännös ei kerro kurituksesta vaan kasvatuksesta. Ja tietenkään tässä ei pilkata aviottomia lapsia. Se olisikin vallan outoa, sillä onhan kyse Jumalan antamasta sanasta. Olisi erikoista, jos viaton lapsi syntyisi suoraan hylkiöksi. Aramean jae tarkoittaa lyhyesti sitä, että ilman Jumalan sanan opetusta jokainen on vieras Jumalan sanan tuntemiselle. Tämä pitää varmasti paikkansa. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa sanansa niille, joita on jo kasvatettu Jumalan sanan tuntemisessa. Tämä paljastuu sanoissa ”jossa te jokainen olette olleet”. Lopussa sana ”lapsi” tarkoittaa osallisuutta Jumalan lapseuteen, niitä, jotka jo ovat uskossa.

Mutta mistä on saanut alkunsa tämä äpärä-sana? Tämä on hyvä tietää, koska niin suuret ihmisjoukot ovat joutuneet kärsimään tästä sanasta ja heitä on jopa surmattu puhumattakaan aviottomien lasten äitien kärsimyksistä. (Huom! On yhä olemassa maita, jossa tällaisia lapsia surmataan.) 

Aramean kääntäjä kertoo tämän asian selkeästi: Kyse on aramean kirjaimen lukuvirheestä. Kun aramean tekstiä on käännetty kreikaksi, niin yksi kirjain on luettu väärin: ”Vieraat lapset” on muuttunut sanoiksi laittomat lapset”, נוכריא vs. נורא

Tästä yhden kirjaimen virheestä, tahallisesta tai tahattomasta, ovat saaneet kärsiä suuret ihmisjoukot. Mainittakoon vielä, että uusin käännös vuodelta 1992 on vielä oudompi:

* Jos te siis olette jääneet vaille kuritusta, josta kaikki muut ovat osansa saaneet, te olette äpäriä, ette laillisia lapsia. – Hebr.12:8 käännös -92

Selvästi tätä jaetta käännettäessä on ollut vaikeuksia löytää oikeita sanoja. Jos olisi kirjoitettu pelkästään ”laittomat lapset”, niin silloin olisi herännyt kysymys siitä, mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”laittomat lapset”. Niinpä ”äpärät” on lisätty kuin varmuuden vuoksi sanojen joukkoon.

Avioliiton ulkopuolella syntyneillä lapsilla on ollut heikko asema monessa eurooppalaisessa, myös suomalaisessa yhteiskunnassa vielä 1900-luvun alussa. Joissakin kulttuureissa aviottomiin lapsiin suhtaudutaan edelleen halveksivasti, jopa vihamielisesti. Muinaisaikoina au-lapset on ajoittain jopa surmattu jo vastasyntyneinä. Kristinusko kieltää surmaamisen, mutta siitä huolimatta kristillisenä aikana monet naiset ovat joutuneet toisinaan synnyttämään luvattomat lapsensa salaa ja tappamaan nämä välttyäkseen itse vainolta. Keskiajalla aatelinenkin saattoi olla äpärä, jos hänen isänsä oli aatelinen mutta oli tunnustanut lapsensa. Silloin hänen aatelisvaakunassaan oli niin sanottu bastardijänne.

Suomen eduskunta hyväksyi vuonna 1922 lain avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista ja sen nojalla kaikkiin kuntiin nimettiin lastenvalvojat valvomaan aviottomien lasten ja heidän äitiensä etuja.

Suomalaiset muinaisuskonnot – kirjassa kerrotaan, että ihtiriekko oli äpärälapsi, jonka äiti tappoi pitääkseen luvattoman suhteen salassa. Lapsen ruumiskin täytyi hävittää salassa, sitä ei voinut viedä kirkkomaalle, eikä se voinut saada papin siunausta. Niin lapsi haudattiin talon alle, metsään tai pihapiiriin. Samassa kirjassa kerrotaan, että Ihtiriekko on salaa synnytetyn, salaa tapetun ja salaa haudatun lapsen ruumis, joka ei saa rauhaa, ellei joku paljasta lapsen äitiä tai saa siunausta. Kirjoitus osoittaa sen, että nämä kauheat murhenäytelmät ovat tapahtuneet kristillisen kirkon aikakautena.

Tunnen lähes 90 vuotiaan miehen, joka kertoi miten aikoinaan täällä Nurmeksessa oli eräällä kylällä kiertänyt huhu, jonka mukaan 1800-luvulla erään talon puulattian alle oli piilotettu aviottoman äidin vastasyntynyt vauva. Kun talo oli sitten myöhemmin purettu 1900-luvun alkupuolella, niin puusillan alta oli löytynyt pienen lapsen luuranko.

** ** **
Uusi Testamentti arameasta käännettynä https://ut-arameasta.blogspot.com/


** **

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti