lauantai 18. tammikuuta 2020

Esikuvat puhuvat osa 8 Pyhät värit


ESIKUVAT PUHUVAT ELI MESSIAS VANHASSA LIITOSSA
ILMESTYSMAJA JA SEN ESINEET
 
"Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat Minusta" (Joh. 5:39). Kun nämä sanat puhuttiin, niin silloin ei ollut vielä Uutta Testamenttia. Näissä sanoissaan Jeshua puhuu Vanhan Testamentin kirjoituksista. Huomaamme, että Hän tarkoittaa etupäässä Mooseksen kirjoja. Hän sanoo nimittäin: "Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte Minua; sillä Minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte Minun sanojani?" (Joh. 5:46,47)

 

PYHÄT VÄRIT

 Lue 2 Moos. 25:3,4; 2 Moos. 26:1,36 (kirjoituksen lopussa)

Ei ole suinkaan sattuma, että ilmestysmajassa ja sen osissa sekä muuallakin puhutaan määrätyistä väreistä. Me tiedämme, että "Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet" - ja myös kirjoittaneet - "sen, minkä saivat Jumalalta" (2 Piet. 1:21), ja että siis jokaisessa sanassa, jokaisessa toimessa ilmenee Jumalan ihmeellinen päätös. Yksistään sekin seikka, että määrätyt värit kohtaavat meitä kaikkialla pyhäkössä, on jo omiaan herättämään huomiotamme. Mihin vain silmäilemme, kaikkialla ne loistavat. Me näimme ne esipihan portissa, pyhäkön ovessa ja kaikkeinpyhimmän esiripussa, ja saamme vielä edelleen nähdä ne majan peitteissä, vieläpä ylimmäisen papin pyhissä vaatteissa. Kaikkialla nämä neljä pääväriä, punasininen, purppuranpunainen, helakanpunainen ja valkoinen, liittyvät ihanasti yhteen katsojan silmäin eteen. Mooseksen kirjoissa ne on tässä määrätyssä järjestyksessä mainittu kaksikymmentä neljä eri kertaa. Jospa voisimme käsitellä näitä

pyhiä värejä

niin, että Jumalan tarkoitukset meille selviäisivät!

Punasininen (vanha käännös "sininen") väri. Melkein joka paikassa, missä puhutaan näistä neljästä väristä, on ensin mainittu sininen. Se on siis järjestyksessä ensimmäinen; Jumala on sen paikan sille määrännyt. Tosin se ei ole mikään loistava väri, ja se kangas, johon nämä värit olivat kudotut, näytti epäilemättä enemmän punaiselta kuin siniseltä. Mutta se on kuitenkin järjestyksessä ensimmäinen. Mutta se onkin taivaan ja taivaallisten kappaleiden väri. Taivas näyttääkin siniseltä; vaikka mistä maapallomme paikasta tahansa katsotaan ylöspäin, näkyy kaikkialla lempeä, ihana sinitaivas.

Tämä sininen väri, joka sekin kuuluu "taivaallisten jäljennöksiin" eli esikuviin, viittaa hyvin elävästi Messiaan Jeshuan taivaalliseen luonteeseen. Hän oli taivaasta meille tullut Lunastaja. Maan päällä ei ollut löydettävissä ketään pelastajaa; Hänen täytyi tulla tänne toisesta valtakunnasta, astua alas taivaasta. Tämän suuren opetuksen on Jumala tahtonut meille antaa asettaessaan esille sinisen värin. Kyllähän me tiedämme, että Hän oli todellinen ihminen, niin kuin mekin, vaikka ilman syntiä; mutta tämän ohessa Hän oli kuitenkin aivan toisenlainen ihminen kuin me. Hän ei ollut tullut maasta eikä ollut maallinen, vaan, niin kuin apostoli Paavali sanoo: "Herra taivaasta" (1 Kor.15:47). Hän on se "aamun koitto korkeudesta", joka "katsoo meidän puoleemme loistaen meille, jotka istumme pimeydessä ja kuoleman varjossa ja ohjaten meidän jalkamme rauhan tielle" (Luuk. 1:78,79).

Hän oli siis oikeastaan taivaallinen matkamies, joka täällä ollessaan aina tunsi asemansa ja vaelsi sen mukaan. Hän ei hetkeksikään unohtanut, mistä Hän oli tullut, missä Hän nyt oli, ja mihin Hän meni. Katsokaamme Häntä esim. Hänen puhellessaan Nikodeemuksen kanssa, kun Hän sanoo: "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi Hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa" (Joh. 3:13). Ja juutalaisille Hän sanoi suoraan: "Te olette alhaalta, Minä olen ylhäältä; te olette tästä maailmasta, Minä en ole tästä maailmasta" (Joh. 8:23). Ja niin kuin Hän itse ei ollut tästä maailmasta, niin olivat myös kaikki Hänen ajatuksensa, sanansa ja tekonsa taivaallisia, kuten Johannes Kastaja Hänestä todistaa: "Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu; Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Ja mitä Hän on nähnyt ja kuullut, sitä Hän todistaa" (Joh. 3:31). Täällä ollessaan Jeshua toimi perustaakseen taivaan maan päälle. Hän meni takaisin taivaaseen, ja sieltä Hän on taas tuleva noutaakseen täältä omansa ja viedäkseen heidät sinne, missä Hän on.

Tämä Messiaan taivaallinen luonne kiinnittikin puoleensa jokaisen huomiota, joka vilpittömässä mielessä ja silmät auki tuli Hänen luokseen. Natanael, kun ei Häntä vielä tarkemmin tuntenut, saattoi kysyä: "Voiko Nasaretista tulla mitään hyvää?" Mutta heti, kun sai oppia läheltä näkemään ja tuntemaan Jeshuaa, hän huudahti: "Rabbi, Sinä olet Jumalan Poika, Sinä olet Israelin Kuningas!" Ja sitten Jeshua sanoo hänelle, mitä suuria kokemuksia saadaan tämän Jumalan Pojan yhteydessä, seuraavin sanoin: "Te saatte nähdä taivaan avoinna ja Jumalan enkelien nousevan ylös ja laskeutuvan alas Ihmisen Pojan päälle" (Joh. 1:45-51).

Samanlaista saadaan kokea vielä tänäkin päivänä. Se, joka on vieras Jeshualle ja pysyttelee kaukana Hänestä, ei näe Hänessä mitään taivaallista. Hän ajattelee niin kuin se kansanjoukko, joka sanoi Jeshuasta, että Hän oli "Johannes Kastaja, Elia, Jeremia tai joku muu profeetoista". Se merkitsisi nykyajan kielen mukaisesti: Hän on jalo, hurskas mies, joka ansaitsee kaikkien kunnioitusta; muuta hän ei tiedä. Mutta se, joka on päässyt Häntä tuntemaan, ja jonka silmät Pyhä Henki on avannut, niin että hän voi käydä yhteyteen Jeshuan kanssa, ei näe muuta kuin kunniaa ja kirkkautta, niin, hän näkee itse taivaan. Ja silloin hän saattaa ihmetellä entistä sokeuttaan, kun ei ennen ollut nähnyt tätä kirkkautta.

Sininen väri osoittaa siis Messiaan taivaallista luonnetta, ja jos ajatellaan Hänen suhdettaan meihin, niin se osoittaa rakkautta, armoa ja laupeutta. Tästä väristä on sanottu: "Se tyynnyttää silmää eikä suinkaan häikäise, ja siitä voisi täydellä syyllä sanoa, että se on täynnä rakkautta."

Mutta, olkoot nyt ihmisten käsitykset tästä väristä mitkä hyvänsä, niin Jeshuan tulo taivaasta alas tänne maan päälle osoittaa Hänen suurta rakkauttaan; Hän tahtoi ilmoittaa meille Isän rakkauden meitä kohtaan. Hän itse sanoo sen meille selvästi: "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh. 3:16).

Niin, Jumala on rakkaus; mutta me emme tuntisi Hänen rakkauttaan, ellei Poika omassa persoonassaan olisi ilmoittanut meille Isää. Me emme olisi koskaan tulleet tuntemaan Isän rakkautta meitä kohtaan, ellei Poika olisi tullut alas taivaasta meidän keskuuteemme. Mutta Hänen tänne tulemisensa sekä Hänen sanansa ja toimensa täällä todistavat sen täysin selvästi. Jeshua itse sanookin: "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on Hänet ilmoittanut" (Joh. 1:18). Ja Jeshua sanoo myös: "Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän" (Joh. 14:9). Ja mitä muuta olikaan koko Jeshuan ihmeellisessä olemuksessa täällä maan päällä kuin rakkautta, sulaa rakkautta, jumalallista rakkautta! Rakkaus oli Hänen varsinaisena luonteenominaisuutenaan. Isässä on siis rakkaus, ja Poika oli täällä todistuksena siitä.

Missä hyvänsä siis ilmestysmajassa näkyi tämä sininen väri, niin sen tuli olla muistuttamassa Jumalan rakkauden laajuudesta, korkeudesta ja syvyydestä, joka käy yli kaiken inhimillisen ymmärryksen.

Nyt siirrymme purppuraväriin. Niin kuin sininen oli taivaan väri, niin on purppuranpunainen maan loistoväri. Melkein kaikki maailman kuninkaat ja hallitsijat käyttävät tätä väriä arvonsa merkkinä. Niin oli ennen, ja niin on usein vielä nytkin. Ja Jumalan Sanakin käyttää tätä väriä maallisen vallan merkkinä. Niin esimerkiksi Ilmestyskirja puhuu portosta, joka oli puettu purppuraan ja istui punaisen pedon selässä; niin ikään siellä puhutaan tulipunaisesta lohikäärmeestä. Nämä ovat kuvia siitä maailmassa vallitsevasta perkeleen vallasta, joka hallitsee täällä aina Messiaan toiseen tulemiseen asti. Väri ei tietenkään itsessään ole mikään paha valta; mutta pahuus on ottanut vallan ja majesteettiuden merkin. Paholainen on anastanut itselleen sen, mikä kuuluu yksin Messiaalle. Ja vielä Jumalan Sana kertoo, että Jeshuasta alettiin tehdä pilkkakuningasta ja Hänen päälleen puettiin purppuraviitta, Hänen käteensä asetettiin valtikan asemasta ruokosauva, ja Hänen eteensä kumarruttiin maahan niin kuin kuninkaan eteen. Tämä kaikki osoittaa, että purppuravärillä kuvataan kuninkaallista majesteettiutta.

Vanhatestamentillisen jumalanpalveluksen purppuraväri ilmoittaa siis, että Messias on maailman kuningas. Ja kuinka voisi muutoin ollakaan! Jumala on Jeshuassa Messiaassa valmistanut maailmalle pelastuksen ja luonut uuden luomakunnan. Kuka muu kuin Messias voisikaan silloin olla tämän uuden luomuksen hallitsijana?! Ihminen tehtiin luomisessa muiden luotujen kruunuksi, kun Jumala antoi hänelle tällaisen laajan valtakirjan: "Täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" (1 Moos. 1:28). Hänet oli luotu Jumalan kuvaksi, ja hänelle annettiin valtakirja olla Jumalan edustajana maan päällä. Mutta tämä hallitsijanasemassa oleva olento lankesi korkeasta asemastaan ja joutui saatanan kahleisiin ja orjuuteen. Hänelle olisi ollut iankaikkisesti mahdotonta pelastaa itseään tästä paholaisen orjuudesta; hän olisi ikuisiksi ajoiksi kadottanut luomisessa saamansa valta-aseman.

Silloin tuli tänne - Jumala olkoon siitä ikuisesti ylistetty! - "toinen Aadam", "Herra taivaasta", "kaiken perillinen" (Hebr. 1:2), "väkevä haarniskoitu", ja otti saaliin "väkevän", so. saatanan, käsistä. Hän, Messias, tuli "polkeakseen rikki käärmeen pään" ja "särkeäkseen saatanan teot". Se oli todellakin kysymyksessä; saatanalta ja hänen henkijoukoltaan oli riistettävä valta. Sen tähden riivatutkin, jotka puhuivat saatanan kieltä, vavisten ja tuskissaan sanoivat Jeshualle: "Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?" (Matt. 8:29). Kyllä paholainen sen tiesi, että nyt häneltä aiottiin valta riistää. Hän tiesi, että Jeshua oli Jumalan Poika ja "kaiken perillinen", jolle oli annettu "kaikki valta taivaassa ja maan päällä", ja sen tähden hän hyökkäsi Jeshuaa vastaan erämaassa ja yritti viekkaan petoksen voimalla saada Häntä valtoihinsa. Hän näytti Jeshualle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua" (Matt. 4:9). Mutta kunnia Jeshualle! "Toinen Aadam" voitti ja on voittajana iankaikkisesti!

Ja niin kuin Messias oli se edeltä määrätty maailman kuningas, niin Hän oli myös syntymänsä kautta kuningas; Hän oli sekä "Daavidin poika" että "Daavidin Herra". Hän oli siis syntymänsäkin puolesta "Israelin kuningas". Sitä varten Hän oli maailmaan tullut, ja sen Hän tunnusti alennuksensa surkeimmallakin asteella ollessaan, myös katkeran kärsimyksensä hetkinä, kun Hän Pontius Pilatuksen edessä lausui hyvän tunnustuksen ja myönsi olevansa "kuningas". Ja ylipappien ja kansan vanhimpien edessä Hän sanoi: "Te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä" (Mark. 14:62).

Jumala on tahtonut asettaa tämän asian selväksi koko maailman silmien eteen, ja sen tähden, kun Jeshua oli ristillä suurimmassa kurjuudessaan, riippuen alastomana kahden murhamiehen keskellä, Jumala antoi kiinnittää ristiin kirjoituksen kolmella kielellä, hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi, so. uskonnon, tieteellisen sivistyksen ja hallituksen kielillä. Se kirjoitus kuului näin: "Jeshua Nasaretilainen, juutalaisten kuningas". Vihamieliset juutalaiset pahastuivat tästä, sillä he eivät olisi tahtoneet Jeshuaa tunnustettavan kuninkaakseen. Mutta vastalauseet eivät auttaneet, vaan maaherra julisti: "Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin."

Maailma ei tahdo tunnustaa eikä ottaa omakseen Jumalan sen hyväksi asettamaa kuningasta. Niin on vielä nytkin: suuri enemmistö hylkää Jeshuan eikä tahdo tunnustaa Häntä kuninkaakseen. Mutta Jumalan päätös pysyy kuitenkin muuttumatta vakavana. Vaikka kansat pauhaavat ja päämiehet keskenään neuvoa pitävät "Herraa ja Hänen Voideltuaan vastaan", niin Herran päätös ei muutu, ja Hän on julistanut: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni" (Ps. 2:1-6). Niin, tälle Kuninkaalle, Messiaalle, on Jumala antanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, ja Hänen suunnitelmansa mukaan täytyy myös kaikkien maan kuninkaiden toimia, vaikka olisivat Hänelle vihamielisiäkin.

Pieni on se kansa, joka tahtoo olla Hänelle alamainen ja mielellään kantaa Hänelle uhrilahjansa "pyhässä kaunistuksessa". Se koostuu kaikista kansoista, sukukunnista ja kielistä ja kasvaa vähitellen päivä päivältä, kunnes se vihdoin on tuleva suureksi joukoksi, jonka lukua ei kukaan voi laskea. He odottavat Häntä; ja kohta on tuleva se aika, jolloin "kaikkien polvien pitää Jeshuan nimeen notkistuman" ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeshua Messias on Herra" (Fil. 2:10,11).

Näetkö Hänet hengessä, kuinka Hän tulee taivaan pilvien päällä päässään monta kruunua, koska kaikki maailman valtakunnat ovat tulleet Hänen omikseen. Ja Hänellä on vaatteissaan ja lanteillaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten Kuningas ja herrain Herra" (Ilm. 19:16). Hän on "musertanut avaran maakunnan päät" (Ps. 110:6; vanh. käänn.). Hän "saattaa loppumattoman rauhan Daavidin valtaistuimelle ja hänen valtakunnalleen" (Jes. 9:6). Oi ihana aika! Sydämemme vaatii meitä huokaamaan: "Amen, tule, Herra Jeshua!"

Mutta ennen kuin jatkamme, haluan kysyä: oletko sinäkin, lukijani, Hänelle alamainen? Kuulutko todellakin Hänen kansaansa? Joko me olemme Messiaan alamaisia tai kuulumme Hänen vihollistensa joukkoon, kuten Hän itse sanoo: "Joka ei ole Minun kanssani, se on Minua vastaan."

Kolmas väri, tulipunainen eli helakanpunainen on veren väri, ja se viittaa selvästi Messiaaseen, joka on vuodattanut verensä meidän syntiemme sovitukseksi. Ellei tämä "taivaan Herra", "toinen Aadam", "maailman Kuningas", olisi vapaaehtoisesti mennyt kuolemaan, niin ei maan päällä olisi olemassakaan lunastettujen seurakuntaa, eikä kukaan täältä voisi päästä Jumalan kirkkauteen. Ainoastaan Hänen kuolemansa kautta Hänen omansa pääsevät vapaiksi iankaikkisesta kuolemasta, sillä Hän on tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden; "niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Messiaassa" (1 Kor. 15:22). Ensimmäinen Aadam on tuottanut meille perinnöksi kuoleman, joka on tullut kaikkien ihmisten osaksi. Se perintö, jonka Messias meille sulasta armosta antaa, on iankaikkinen elämä.

Jeshua Messias on itse ihanassa vertauksessa selittänyt meille, että Hän on kuin vehnänjyvä, taivaallista, iankaikkisen elämän siementä, joka on kylvetty tänne rikkaruohojen sekaan. Jos ei jyvä olisi pudonnut maahan ja kuollut, niin se olisi jäänyt yksin. Mutta kun se kuoli, se on tuottanut paljon hedelmää. Niinhän on, rakkaat ystävät, että jos jyvä haluaa antaa elinvoimansa muille jyville, sen täytyy maassa kuolla ja "ylösnousemuksen" kautta siirtyä uusiin jyviin! Ellei jyvä kuole, ei siitä voi syntyä elinvoimaisia uusia jyviä. Mutta jos jyvä kuolee, niin siitä saattaa syntyä paljon uusia jyviä.

Niin on käynyt myös Messiaan, joka on tullut taivaasta maan multaan. Sen tähden profeettakin sanoo: "Koska Hän pani henkensä vikauhriksi, saa Hän nähdä siemenen ja kauan elää" (Jes. 53:10; vanh. käänn.). Kuollut siemen on noussut ylös, ja Hänen elinvoimansa on siirtynyt monille uusille siemenille. Yli yhdeksäntoista vuosisataa on vierinyt Jumalan Pojan kuolemasta, ja yhä ilmestyy tämän Hänen kuolemansa voimasta uusia vehnänjyviä; hedelmät eivät lopu, - niin, lyhteittäin sitä kannetaan kokoon. Oi, kuinka ihmeellistä ja ihanaa! Jospa me kaikki kuuluisimme jyvinä niihin lyhteisiin!

Jumalan pelastussuunnitelman ihanassa kankaassa oleva tulipunainen väri loistaa erikoisesti sinisen ja purppuravärin rinnalla. Ilman sitä olisi kaikki muu meidän hyväksemme tehty ollut turhaa. Me olisimme kenties ihmetellen ihailleet Hänen taivaallisen luonteensa ja rajattoman rakkautensa lempeää siniväriä sekä pelolla ja kunnioituksella seisoneet Hänen ylevän majesteettiutensa purppuravärin edessä, niin että meidänkin polvemme notkistuisivat ja kielemme yhtyisi muitten tunnustukseen, että Jeshua Messias on Herra, Isän Jumalan kunniaksi. Mutta siinä ei meille olisi ollut mitään pelastusta. Sillä vasta kuolemansa kautta Hän on kukistanut sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttanut kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä olivat orjuuden alaisia (Hebr. 2:14,15).

Jeshua itse sanoo, että Ihmisen Poika on tullut "antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä" (Matt. 20:28). Ja ainoastaan Hänen kuolemansa kautta me voimme tulla vedetyiksi Hänen tykönsä, niin kuin Hän itse sanoo: "Kun Minut ylennetään maasta, niin Minä vedän kaikki tyköni", minkä Johannes Pyhän Hengen kautta selittää näin: "Mutta sen Hän sanoi antaen tietää, minkäkaltaisella kuolemalla Hän oli kuoleva " (Joh. 12:32,33). Niin, me voimme ihailla ja kunnioittaa Häntä Hänen ylevyydessään ja ihmeellisessä majesteettiudessaan, mutta meidän elämämme polttopiste on kuitenkin Hänen kuolemansa. Se yhdistää meidät iankaikkisesti Häneen, sillä se onkin Hänen rakkautensa huippukohta.

Lopuksi tutkistelemme neljättä, valkoista väriä. Tämän värin olemme nähneet jo esipihan kangasaidassakin, ja opimme näkemään siinä Herramme puhtaan viattomuuden ja Hänen vanhurskautensa. Myös opimme näkemään siinä meidän vanhurskautemme, jonka me saamme sulasta armosta ilman omaa ansiotamme, kun olemme "pukeneet päällemme Messiaan". Tämä valkoinen väri luetellaan tavallisesti helakanpunaisen värin jälkeen, ja se onkin sen oikea paikka. Sillä jos katsomme itseämme ja tämän värin merkitystä meihin nähden, niin selväähän on, ettei meillä ole lainkaan omaa vanhurskautta, vaan se meidän vanhurskautemme, joka kelpaa Jumalan edessä, on Herran Jeshuan kuoleman hedelmä. Ensin on Jumala "sen, joka ei synnistä tiennyt, meidän tähtemme tehnyt synniksi", ja sitten me tulimme "Jumalan vanhurskaudeksi" (2 Kor. 5:21). Mutta Messiaaseen nähden tämä valkoinen väri on ikään kuin perustus ja loppusumma, niin, meidän Herramme kaikkien ihanuuksien ja ylevyyksien A ja O. Onhan näet kaikessa värillisessä kankaassa pohjana valkoinen, kaunis byssos-kangas; muut, värilliset, aineet siihen sitten lisätään.

Niin on myös Messiaan vanhurskauden, pyhyyden ja viattoman puhtauden valkoinen pellava sen perustuksena ja pohjana, jossa muut kauneudet ja ylevyydet vasta astuvat näkyviin. Eihän Hän olisi voinut olla taivaasta tulleena, niin kuin sininen väri sitä sanoo, ellei Hän olisi ollut vanhurskas, puhdas ja viaton. Hän ei olisi voinut ryhtyä hallitsemaan eikä osoittamaan majesteettiuttaan, joksi purppuraväri Hänet esittää, jos Hänellä olisi ollut vaikka kuinka pieni puute tai tahra. Eikä myöskään Hänen verensä olisi kelvannut sovitusmaksuksi minun ja sinun syntien edestä, niin kuin helakanpunainen väri meille kuitenkin vakuuttaa, jos Hänellä olisi ollut omia syntejä, joiden edestä olisi täytynyt kärsiä. Niin muodoin me näemme, että Messiaan ihana vanhurskaus ja täysin valkoinen puhtaus on perussävelenä Hänen täydellisten ominaisuuksiensa ja koko olentonsa ihanassa sopusoinnussa.

Kaikki nämä värit, sellaisina kuin ne esiintyvät ilmestysmajan verhoissa, esiripussa ja peitteissä sekä ylimmäisen papin vaatteissa, yhteen kudottuina ja sopusointuisina, esittävät meille niin muodoin Messiasta sellaisena, jona profeettakin Häntä kuvaa sanoessaan: "Hänen nimensä on: Ihmeellinen" (Jes. 9:5). Ja eikö Hänen ylevä persoonansa, vaikkapa näkisimmekin Hänet ainoastaan näissä väreissä, herättäisi ihmettelyämme: taivas ja maa, Jumala ja ihminen, korkein kunnia ja nöyrin alentuminen, aika ja iankaikkisuus yhdistettyinä?! Oi, Hän, yksin vanhurskas, tekee syntisen ja jumalattoman vanhurskaaksi ja pysyy kuitenkin vanhurskaana! Ja Hän on Jumalan "kirkkauden säteily ja Hänen olemuksensa perikuva" ja "kantaa kaikki voimansa sanalla", ja kuitenkin Hän on "itse kauttansa toimittanut puhdistuksen synneistä" (Hebr. 1:3, v.k.)! Kuinka ihmeellistä! Langetkaamme kunnioituksessa Hänen jalkojensa juureen ja yhtykäämme nyt jo vaelluksensa päättäneitten, siellä ylhäällä olevien täydellisten vanhurskaitten kiitoslauluun: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen... aina ja iankaikkisesti!" (Ilm. 5:12,13)

Ivan Veniaminovitsh  Kargel  
 
Haku Esikuvat puhuvat 23 osaa https://tutkitaankirjoituksia.blogspot.com/2020/01/esikuvat-puhuvat-kooste-23-osaa.html

Kuka oli Ivan Kargel
https://tutkitaankirjoituksia.blogspot.com/2020/01/uskon-sankari-ivan-veniaminovitsh-kargel.html


2 Moos. 25:3-4

25:3 Ja nämä ovat ne annit, joita teidän on otettava vastaan heiltä: kultaa, hopeata ja vaskea,
25:4 punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja sekä vuohenkarvoja
2 Moos. 26:1,36

26:1 "Ja tee asumus kymmenestä telttakankaan kaistasta, jotka ovat valmistetut kerratuista valkoisista pellavalangoista ja punasinisistä, purppuranpunaisista ja helakanpunaisista langoista, ja tee niihin taidokkaasti kudottuja kerubeja. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti